JANUARTEMA 2013

Arkivfoto

MUSIKERES ØKONOMI:
Freelance, fleksibilitet og frihed

Som musiker kan der være fordele i at være freelancer og lønmodtager: Fleksibilitet, frihed og man har selv mulighed for at vælge sine job.

Det kræver dog en omskiftelighed og åbenhed, der kan være svær at bibeholde, når man fx stifter familie og har brug for stabilitet og sikkerhed.
Se oversigt over artikler

annonce

Musikalske foredrag

Selskabsmusikeren Flemming Baade supplerer sine aktiviteter med musikalske foredrag. Det har udvidet hans arbejdsområde og antallet af job... Læs mere

Et komplekst job

Som alle freelancere har Morten Ankarfeldt vænnet sig til den økonomiske usikkerhed. Han har hverken børn eller familie og skylder ingen penge væk.

Han elsker kompleksiteten i sit job som musiker. Læs mere

Kampen som freelancer

Dagpengesystemet kan bassisten Siv Elvestad leve med. Til gengæld ærgrer hun sig over at de klassiske orkestre fravælge freelancere til fordel for andre fastansatte.

Det er en uholdbar situation, mener hun. Læs mere

Daglejer uden sikkerhedsnet

Kontrabassist og underviser Hanne Havndrup er freelancer. Her beretter hun om de udfordringer og kvaler hun har med at skrue et arbejdsliv sammen uden sikkerhedsnet. Læs mere

Facts: lønmodtager/freelancer

Som musiker er du lønmodtager eller freelancer, når du modtager løn fra din arbejdsgiver. Dvs. du er ansat i et band, virksomhed, musikskole el. lign.

Læs mere om musikeres indtægtstyper...

Dayjobs og jobsøgning

Jobscenen

What's your dayjob? Simultantolk og musiker, læs om Bodil. Hør også om Mark, der hænger plakater op og interviewer elever ved siden af musikertilværelsen. 

Virksomheder og musikere finder hinanden på Jobscenen. Se hvordan du finder jobs.