Her på siden kan du læse retningslinjer og betingelser for oprettelse af kommentarer og medlemsannoncer på musikeren.dk og dmf.dk samt evt. tilknyttede undersites. 

Generelle råd

 • Spørgsmål til en bestemt person eller medarbejder kan også rettes direkte til vedkommende, se fx dmf.dk 
 • Hold dig til emnet.
 • I lange tråde letter det overskueligheden når du henviser til det indlæg du kommenterer. Du henviser til et indlæg ved hjælp af havelåge (#) og indlæggets nummer.
 • Formuler dig præcist og tjek dine indlæg for stavefejl.
 • Ord kan såre. Du er dine ord og hvis dine ord er aggressive eller nedladende, bliver de andre brugere hurtigt trætte af dig.
 • Hav tålmodighed. Kommentarfelterne er ikke chat, og du skal ikke svare i eget indlæg blot for at opdatere.
 • Skriv ikke med STORE BOGSTAVER og brug ikke gentagende udråbstegn !!!! og lign. Det mudrer budskabet og opfattes som råben.
 • Overvej dit budskab og din ordlyd i dine indlæg, da det risikerer at hænge ved dit navn, fx i fremtidige Google-søgninger på dit navn.

Betingelser

DMF og MUSIKEREN forbeholder sig til enhver tid ret til, men er ikke forpligtet til, at fjerne indlæg fra vores sites, hvis vi direkte eller indirekte erfarer, at indholdet er i strid med gældende lovgivning og/eller er:

 • Indlæg som er eller har karakter af at være chikane mod andre.
 • Udlevering af telefonnumre, e-mailadresser, fulde navne og adresser eller kommercielle web-adresser.
 • Reklamer.
 • Indlæg skrevet i så grove vendinger, at vi finder det rigtigst at fjerne det.
 • Er en opfordring til snyd af forskellig art.
 • Medlemsannoncer, som vi vurderer, ikke ligger inden for de opstillede kategorier og retningslinjer.

Hvis DMF/MUSIKEREN mener, at et indlæg er i strid med gældende lovgivning og/eller ovenstående retningslinjer forbeholder vi os ret til at udelukke en person, der laver sådanne indlæg, fra brug af vores sites.

DMF og MUSIKERENs medarbejdere har mandat til at sikre at ovenstående punkter overholdes.

Ved at deltage med indlæg og medlemsannoncer på vores sites accepterer du, at DMF og MUSIKEREN får en tidsubegrænset brugsret til at anvende dit indlæg på alle måder i ubegrænset omfang i sammenhænge, vi finder det relevant.

Tak for at du vil være en aktiv bruger på vores sites.

God fornøjelse
DMF og MUSIKEREN