04-01-2019 Bladarkiv

TEMA: Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt musikere // Læs også om: MUSIK GIVER BEDRE HELBRED: Professionelle musikere oplever deres samlede helbred som allerbedst, viser undersøgelse. // MUSIK TIL ALLE BØRN: Haderslev-modellen udbreder aktiv musikudøvelse blandt kommunens børn. // KULTUR ER MERE END BUNDLINJEN: SF’s kulturordfører Jacob Mark vil forpligte hele rødblok til at investere i kulturen.

LÆS MUSIKEREN ONLINE JANUAR/FEBRUAR/MARTS 2019

 

TEMA: Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt musikere


TID TIL FORDYBELSE

For meget pres på de studerende med fag og projekter får konservatoriet til at tænke nyt.

DET BUNDER I BESPARELSER

Konservatoriestuderende oplever forringelser med besparelserne.

MUSIKERLIV OG STUDIELIV

Uddannelse og en aktiv musikerkarriere viste sig at være en farlig cocktail for Gurli Octavia.

BEHOV FOR RAMMER OG RUTINER

Husk at give dig selv daglige rutiner og gøremål, anbefaler stressforsker.

DMF OM ARBEJDSMILJØ

Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne er vigtigt for et godt arbejdsmiljø.

RÅDGIVNING OM APV

Dansk Musiker Forbund hjælper med arbejdspladsvurderinger.

DÅRLIG LEDELSE FØRTE TIL STRESS

Man skal være helt ovenpå, før man starter på arbejde efter stress, erfarer Helle Bøjlesen.

KRISER I ET KOLLEKTIV

Et orkester er letpåvirkelig i krisetider. Bekymringer påvirker kollektivet og kunsten.

ÉN VEJ UD – OG DET ER OP

Turen ned i stresshelvede blev en gave for solobratschist Luminita Marin.

HJÆLP TIL STRESSRAMTE MUSIKERE

Klinik for Musikersundhed på Odense Universitetshospital har specialiseret sig i musikere med arbejdsrelateret stress.

NEDTUREN KAN VÆRE SUND

Musikproducer Morten Hampenberg trak ikke stikket, da han blev ramt af stress. Det tog ham år at komme ovenpå igen.

FORSKERE STIFTER TÆNKETANK MOD STRESS

Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv er stiftet som modtræk til regeringens stresspanel.

MAN SIGER JO IKKE NEJ TIL ET JOB

Da Adam Winberg blev syg med stress, fortsatte han arbejdet af angst for at miste job.

MUSIK GIVER BEDRE HELBRED

Professionelle musikere oplever deres helbred som allerbedst, viser forskning.

MUSIK TIL ALLE BØRN

Haderslev Musikskole vil udbrede kendskabet til aktiv musikudøvelse blandt børn.

KULTUR ER MERE END BUNDLINJEN

SF’s kulturordfører Jacob Mark ønsker at investere i kulturen.

DEN HJEMLØSE MUSIK

Musikken på P6 BEAT, P7 Mix og P8 Jazz er populær, men lukkes af DR.