af Karen Bendix

Den nye genreorganisation for folkemusik og worldmusik er ved at tage form.

Folkemusikken og worldmusikkens genreorganisation WF2017 lægger ud med to tilskudspuljer, som kan søges nu. (Arkivfoto Karen Bendix: Basco/Hjetland ved Tønder Festival 2016)

I november 2016 blev den ny samlede genreorganisation for world og folkmusik etableret. Siden har bestyrelsen arbejdet på at formulere en ny strategi for organisationen, som skal understøtte formålet med organisationen, som er at fremme dansk folk, world og beslægtede musikgenrer i Danmark og udlandet gennem: 

  • rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed
  • projektvirksomhed 
  • tilskudsvirksomhed

To tilskudsmuligheder

Som et af de første initiativer åbner WF2017 (organisationens midlertidige navn) for to tilskudspuljer – bl.a. for at komme kunstnere, ildsjæle og miljøet i møde: 

  • En udviklingspulje, der kan søges til aktiviteter, der på nye måder positionerer eller formidler musik fra WF2017’s genreområde.
  • En pulje til international transport, der kan søges til transportudgifter i forbindelse med turnévirksomhed uden for Danmark.

Læs kriterierne er for at opnå tilskud, og hvad der ikke kan søges tilskud til her. 

Ansøgningsfrist for begge puljer er første gang d. 26. marts 2017 kl. 12.

Et rigt og mangfoldigt musikliv

Den nye organisations strategi bygger på en vision om at fremme et rigt og mangfoldigt musikliv af høj kunstnerisk kvalitet og skabe grobund for et bæredygtigt musikmiljø gennem strategisk positionering af musikken og styrkelse af genreområdets aktører. Tilskudspuljerne er skabt for at understøtte den nye organisations strategi, skriver forkvinden for WF2017 Sophie Bech og fortsætter:

”Arbejdet med at etablere en ny genreorganisation handler først og fremmest om at skabe bedre vilkår for musikken i Danmark. Musik som kunstform kan ikke sættes på formel - musik skal gødes og stimuleres på sine egne vilkår, og det er organisationens fornemmeste opgave at bidrage til netop det.”

 

Fakta

WF2017 bestyrelse

Bestyrelsen i den nye organisation består af Sophie Bech (Formand), Anders Søndergaard (Næstformand), Kirstine Uhrbrand, Kristine Heebøll, Leif Skov, Sara Troense og Søren Friis Møller.

Daglig leder for WF2017 er Torben Eik Jacobsen 

www.worldmusic.dk

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.