af Petrine Jørgensen

I 2017 vedtog København Kommune "Forskrift for udendørs musikarrangementer", som medførte en række restriktioner i form af lydgrænser på 60-70 dB ved musikarrangementer på flere af Københavns pladser. Nu evaluerer kommunen forskriften.

Pressefoto

Ifølge ”Forskrift for udendørs musikarrangementer” må musikarrangementerne på offentlige pladser i København ikke overstige 60-70 dB, hvilket svarer til en normal samtale. Altså, meget lavt for en koncert.

I juni skal Københavns Teknik- og Miljøforvaltning beslutte, hvorvidt forskriften skal fortsætte uændret, eller om forskriften skal laves om. Op til denne beslutning har det været muligt at indsende høringssvar, både som borger og musikaktør, om ens holdninger og forslag til forskriften.

Musik- og kulturaktører står sammen

Forud for indsendelsen af disse høringssvar indsendte 76 af Københavns musik- og kulturpersoner et åbent brev til Københavns Kommune, hvor underskriverne håbede på at kunne indgå i en dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om at få ændret reglerne. Herefter har 124 musik- og kulturaktører, heriblandt DMF København, indsendt høringssvar til kommunen, hvor man anbefaler at ændre forskriften og ændre de strenge lydgrænser.

Kommunen overvejer at ændre forskriften

De mange høringssvar har fået kommunen til at overveje at ændre høringssvarene, og i evalueringen skriver Københavns Kultur- og fritidsudvalg samt Teknik- og Miljøudvalget følgende:

På baggrund af evalueringen, herunder input fra lokaludvalg og kulturaktører, anbefales det, at der igangsættes en revision af forskriften.

 

Helt konkret skal både Kultur- og fritidsudvalg samt Teknik- og Miljøudvalget godkende vurderingen om, at forskriften skal revideres. Det sker på møder hhv. d. 30. maj og d. 18. juni. Dernæst skal dette også vedtages af Borgerrepræsentationen.

Det er Dansk Musiker Forbunds forhåbning, at Københavns Kommune vil ændre forskriften og de strenge lydgrænser, da det ellers vil have en negativ betydning for kvaliteten af livemusik, hvis udendørskoncerter kun må spilles på 60-70 dB.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.