af Martin Blom Hansen

Det fysiske cd-salg fortsætter nedad, og streaming vokser eksplosivt. Digital download holder skansen, men hvor længe? Alt tyder på, at streaming fejer salg af album og tracks af banen.

I Danmark er væksten i streaming tæt på 100 procent, mens væksten på digital download er omkring 2 procent. I Norge og Sverige falder digital download til fordel for streaming.

Det digitale område står nu for 54 procent af den samlede omsætning af indspillet musik og er for første gang større end det fysiske salg. Det viser den nye danske IFPI-rapport ”Musikselskaber 2012”. Streaming stå for væksten og er fordoblet på et år. Digital download er vokset mere beskedent, men er stadig en anelse større i samlet volumen end streaming.

Kannibaler på spil

Alt tyder dog på, at det er et spørgsmål om tid, og det kan være meget kort tid, før streaming udraderer digital download. Både den danske IFPI-rapport og den internationale af slagsen, ”Digital Music Report 2013”, gør meget ud af at understrege, at streaming ikke kannibaliserer på digital download. Men både deres egne tal og ikke mindst tal fra Norge og Sverige viser, at udviklingen peger på det modsatte. Konsekvensen er, at salg af enheder - fysiske cd’er, download af tracks og album - vil få en mere og mere marginal betydning for kunstnerne. Streaming og abonnementsordninger bliver hovedindtægtskilden for indspillet musik. Og dermed bliver det endnu vigtigere for kunstnere og andre rettighedshavere at forholde sig til, hvordan deres reelle indtægtsmuligheder vil tegne sig fremover.

Mindre fald

I den danske IFPI-rapport står, at de danske musikselskaber omsatte for 402 mio. kr i 2012. Det er et fald på 3 procent i forhold til 2011. Men det er et mindre fald end tidligere, hvor årsrapporterne var rædselsberetninger om nedgang og styrtdyk i omsætningen. I 2011 var faldet på 10 procent og i 2010 på 13 procent.

Glæde over tal

Det fysiske salg fortsætter nedad – hele 27 procents nedgang i forhold til 2011. Men samtidig er det digitale område samlet set vokset med 35 procent. Den tilsvarende vækst i 2011 var på 18 procent. Så musikselskaberne er forståeligt nok meget glade for den markante digitale vækst, og at faldet i den samlede omsætning ikke er så stort som tidligere. Tilmed kan de læne sig op ad den internationale ”Digital Music Report 2013”, der viser en lille samlet vækst på 0,3 procent.

Ind under tallene

På side 12 i den danske IFPI-rapport hedder det: "Streamingtjenesternes fremgang sker ikke på direkte bekostning af download, der stadig er den vigtigste digitale indtægtskilde." Det er korrekt nok. Digital download udgør 28,4 procent af de samlede omsætning. Streaming udgør 25,7 procent. Men væksten på de to områder er ekstrem forskellig.

Udviklingen af de samlede markedsandele

  • Streaming voksede med cirka 100 procent fra 12,8 procent i 2011 til 25,7 procent i 2012.
  • Væksten i markedsandele for streaming var fra 2010 til 2011 på blot 3,2 procentpoint.
  • Digital download voksede i 2012 med blot 2,1 procentpoint i forhold til samlet markedsandel.
  • Væksten i markedsandele for download var fra 2010 til 2011 på 6,1 procentpoint.

Tendenserne fra Norge og Sverige

For et år siden i IFPI’s forrige rapport fra 2011 (side 7) understregede man, at der var grund til optimisme, når man så på udviklingen i Norge og Sverige og den hastigt voksende streamingomsætning. Nok så vigtigt understregede IFPI, at det ikke skete på bekostning af digital download. Men det billede er ændret. Ser man på IFPI-Norges aktuelle tal for 2012, er digital download nu gået tilbage. Dog kun beskedent med 1 procentpoint. Mens streaming er vokset fra 32 til 45 procent af det totale salg. I Sverige er download gået tilbage med 24 procent.

Streaming tager over

På side 7 i IFPI’s danske rapport for 2012 skriver de da også: ”… streaming kan i de kommende år komme til at overtage positionen som branchens største digitale indtægtskilde." Logisk nok, for et pludseligt fald i streamingforbruget og en højere vækst på digital download vil næppe være realistisk. Som musikeren.dk tidligere har omtalt, viser en undersøgelse fra DR Medieforskning, at danskerne har taget streamingtjenesterne til sig – med Spotify som den markant største tjeneste. Kampen om kunderne bliver skærpet. På det digitale download-område er Apples iTunes kongen i klassen. Apple er som bekendt meget karrig med at fortælle, hvad de har på bedding. Men rygterne har længe gået på, om iTunes vil gå ind i streamingfeltet. I så fald vil det uden tvivl medvirke til at skubbe digital download nedad rangstigen.

Links:

IFPI Danmark 2012

http://www.ifpi.dk/publikationer/Musikselskaber2012.pdf

Digital Music Report 2013

http://www.ifpi.org/content/section_resources/dmr2013.html

IFPI Danmark 2011

http://www.ifpi.dk/publikationer/Musikselskaber2011.pdf

IFPI Sverige 2013

http://www.ifpi.se/wp-content/uploads/GLF-forsaljningsstatistik-GLF-helaret-2012.pdf

IFPI Norge årsstatistik

http://www.ifpi.no/9-forsiden/36-arsstatistikken-2012<xml></xml>

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.