af Petrine Jørgensen

Udendørs musikarrangementer i København må ikke overskride 60-70 dB, lyder det i en forskrift. Kommunalpolitikere har nu besluttet, at forskriften skal revurderes.

Pressefoto: Copenhagen Jazzfestival

27.000 underskrifter og 124 høringssvar fra kulturaktører og kulturinteresserede i København har ført til, at kommunalpolitikerne i Københavns Kommune har stemt for, at en forskrift for udendørs musikarrangementer skal revideres.

Læs mere: Strikse lydgrænser skal revurderes 

Strikse lydgrænser

Det er særligt de strikse lydgrænser, som kulturaktørerne håber på at få ændret. I dag må koncerter/musikarrangementer i København på knap 50 konkrete pladser ikke overstige et lydniveau på 60-70 dB, hvilket svarer til en almindelig samtale mellem to mennesker.

København Kommune vil nu overveje, om disse regler skal ændres. Der vil således komme et nyt udkast af forskriften i løbet af efteråret. Herefter vil det endnu en gang være muligt at indsende høringssvar, som vil blive behandlet.

Ny forskrift i foråret 2019

Høringssvarene vil bidrage til den endelige version af den reviderede forskrift, som vil blive præsenteret for Københavns Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2019. Såfremt udvalget godkender den nye forskrift, skal den også godkendes af Københavns borgerrepræsentation.

Det vides endnu ikke, hvad ændringerne kommer til at indeholde. Det er kulturaktørernes forhåbning, at de strikse lydgrænser og begrænsninger af arrangementer på de ca. 50 pladser vil blive ændret, så musik og kultur i København kan sikres ordentlige vilkår.

Kulturborgmester: ”For restriktive regler”

Reglerne i den nuværende forskrift er for restriktive. Det mener Københavns Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å). Han udtaler følgende til DMF Københavns fagblad MUSIKKEN:

Med den regel er det stort set umuligt at skabe arrangementer, der bidrager til byens liv og kreativitet.

 

Læs også Absurde støjgrænser for udendørs musik skal evalueres

Læs også 60-70 dB er utaknemmeligt lavt


Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.