af Karen Bendix

Center for Musikersundhed søger rytmiske musikere, der vil deltage i et anonymt forskningsprojekt om lydniveauer og høreskader hos rytmiske musikere.

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvor høj lyd rytmiske musikere er udsat for i deres daglige virke, og se på i hvor høj grad det øger risikoen for høreskader.

800.000 danskere lider af høreproblemer, og især musikere er i risikogruppen. Derfor er det vigtigt med mere forskning om emnet, der kan bruges i forebyggelsen af høreskader.

Center for Musikersundhed, som er et samarbejde mellem Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, har søgt og fået midler til at iværksætte en undersøgelse af rytmiske musikeres eksponering for lyd i deres arbejde. Formålet med projektet er at undersøge, hvor høj lyd rytmiske musikere er udsat for i deres daglige virke, og se på i hvor høj grad det øger risikoen for høreskader (såsom nedsat hørelse, tinnitus, lydoverfølsomhed og lydforvrængning).

Professionelle musikere søges

Folkene bag undersøgelsen søger derfor professionelle rytmiske musikere, der har musikken som hovederhverv, og som har lyst til at deltage.

”Det drejer sig om lydmålinger under egen øvning, under øvning i band og/eller til koncerter. Målingerne bliver foretaget i vante øveomgivelser, hvor vi medbringer udstyret. Musikerne får påsat en lille mikrofon på hvert øre, som er koblet til en optager, man kan have liggende i lommen. Målingerne påvirker ikke musikudøvelsen og giver ingen gener. Derudover laves der før og efter øvningen/koncerten en ikke-invasiv høretest (en såkaldt Otoakustiske Emissions måling), der tager fem minutter. Disse målinger vil blive koblet med resultater fra en spørgeskemaundersøgelse. Din deltagelse i projektet vil hjælpe os med at få mere viden om emnet, så man derved kan undgå at en så stor del af rytmiske musikere får høreskader,” siger projektleder og kontaktperson Agnete Torp Hoffmann-Petersen, som står for undersøgelsen.

Tidligere undersøgelse med klassiske musikere

”Med undersøgelsen af rytmiske musikere i live-situationer vil vi gerne indsamle viden om musikerne arbejdsforhold i forhold til deres eksponering for lyd, så vi med tiden kan blive bedre til at hjælpe musikere, der har spørgsmål til eller problemer med hørelsen. Monitoreringen af musikerne kan give os fakta om, i hvor høj grad musikeres hørelse bliver påvirket af lydstyrke. Og på den måde kan vi blive bedre til at guide i forhold til at beskytte ørerne,” forklarer Helene Paarup, læge, ph.d. fra Odense Universitetshospital, som sammen med Jesper Schmidt for fem år siden var med til en storstilet undersøgelse af klassiske orkestermusikere og bl.a. deres eksponering for lyd. Resultatet af undersøgelsen endte med at de klassiske musikere fik mere fokus på at passe på deres hørelse og blev gjort opmærksom på muligheden for at få en henvisning til Musikerklinikken i Odense - bl.a. gennem DMF. 

DMF: godt med mere fokus på hørelsen

DMF er meget interesseret i at forbedre musikersundheden og har netop nu fokus på hørelsen med en række koncertforedrag rundt om i landet. Derfor opfordrer DMF musikere til at medvirke i undersøgelsen, så forskerne kan indsamle datamateriale, som giver et realistisk billede af de rytmiske livemusikeres arbejdssituation.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at deltage eller har yderligere spørgsmål kan du kontakte projektansvarlig Agnete Torp Hoffmann-Petersen enten pr. mail eller telefon.

Telefon: 61550428

E-mail: aghof13@remove-this.student.sdu.dk

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.