af Morten Fischer

Kiss-forsanger Gene Simmons mente i sidste uge, at han skulle have eneret på det legendariske djævlehornshåndtegn, og ville gå ad rettens vej. Nu har han trukket ansøgningen tilbage.

Er det hele et marketingstunt fra den kalkulerede Gene Simmons fra Kiss eller er han virkelig selv overbevist om, at han var den første rockmusiker, der kastede håndtegn med djævlehorn - med udstrakt tommelfinger. (Pressefoto)

Det kan virke som en joke - og det var det måske også. Efter de sociale medier og verdenspressen har fyldt spalterne med latterliggørelse og voksenmobning af rockmusikeren Gene Simmons fra bandet Kiss, da han i sidste uge søgte om varemærkeret til håndtegnet med djævlehorn, har han trukket ansøgningen tilbage.

Historien er, at de amerikanske patent- og varemærkemyndigheder den 9. juni modtog en ansøgning fra Gene Simmons via dennes advokat, hvori Simmons på tro- og love og med risiko for fængselsstraf erklærer (se dokumentet her), at han taler sandt og står inde for alle oplysningerne i varemærkeansøgningen.

Var Simmons virkelig den første til at lave djævlehorn?

I Simmons’ ansøgning til patent- og varemærkemyndighederne i USA tjener denne illustration til at vise, hvordan Simmons særlige håndtegn ser ud. Læg mærke til den udstrakte Spiderman-inspirerede tommelfinger.

I ansøgningen, som i første omgang er accepteret af myndighederne, der herefter har en sagsbehandlingstid på op til tre måneder, hedder det, at varemærket består af ”et håndtegn med pege- og lillefinger strakt opad og tommelfingeren udstrakt vinkelret.”

Ydermere fremgår det af ansøgningen, at tegnet første gang er taget i brug 14. november 1974 og samme dato har haft sin første kommercielle benyttelse - af Gene Simmons på Kiss' Hotter Than Hell tour -  et udsagn, der ikke er gået upåagtet hen. I de mange tweets og opslag på Facebook har brugere livligt bragt billeder af andre rockmusikere, der langt tidligere end 1974 er afbildet med håndtegnet, heriblandt John Lennon, der på et foto med de øvrige beatler fra november 1968, benytter det eksakt samme håndtegn som beskrevet i ansøgningen (dvs. også med tomlen udstrakt). Fotoet er siden blevet brugt på singlecoveret til ”Yellow Submarine”-singlen.

Spiderman kommer Simmons til redning

Den afdøde Black Sabbath-frontfigur Dio var også kendt for at benytte håndtegnet før 1974. Han erkendte dog, da han levede, at han ikke var den første rockmusiker til at bruge det, hvilket nu har fået Dios enke til at kalde Simmons totalt latterlig.

I en kommentar til kritikken fra enken, uddyber Simmons, at hans særegne udgave af djævlehornshåndtegnet adskiller sig fra Dios og andres ved at tommefingeren også er strakt ud. Simmons forklarer, at det var en hyldest til Marvels Spiderman, som bruger et tilsvarende håndtegn. 

Hvad tænker gennemsnitsforbrugeren?

Spekulationerne går nu på af hvilken årsag, Simmons valgte at ansøge om varemærkeret, da det virker ganske nemt at fastslå, at han ikke var den første rockmusiker til at benytte det kommercielt, hvorfor myndighederne derfor efter al sandsynlighed vil afvise ansøgningen.

For at et varemærke kan fungere som forretningskendetegn (se boks nedenfor) er det afgørende, at kundekredsen, i dette tilfælde musikfans og –forbrugere, først og fremmest identificerer kendetegnet med Gene Simmons. Det vil nok ikke være tilfældet, da de fleste snarere vil associere tegnet med heavy metal som genre eller generelt som et håndtegn, man bruger ved koncerter i bredere forstand - dette til trods for at Simmons’ version af håndtegnet har en udstrakt tommelfinger. 

Sandsynligvis et marketingstunt

Selvom Gene Simmons erklærer, at have brugt håndtegnet siden 1974 er bevismaterialet, der er vedlagt varemærkeansøgningen, langt nyere. Billedet viser Simmons sammen med Roskilde Festival-aktuelle Dave Grohl fra Foo Fighters, og fotoet er måske taget inden for de seneste 5-6 år.

Gene Simmons omtales ofte som et marketinggeni og har nu med en investering på få tusinde kroner for ansøgningen opnået ubetalelig verdensomspændende omtale. Og dårlig omtale er som bekendt bedre end ingen omtale, som Simon Spies sagde… og måske skulle have overvejet at kræve eneret på at bruge.

De amerikanske myndigheder er ikke kendt for at indlede et retligt efterspil på baggrund af falske erklæringer fra varemærkeansøgere, hvorfor Simmons nok også kan sove roligt efter at have skrevet under på at være i god tro om, at han er den første til at tage håndtegnet i brug.

Worst case-scenariet

Skulle Simmons alligevel og imod alle odds få medhold i retten til varemærket vil optrædende musikere i USA skulle respektere Kiss-forsangerens eneret.

Juridisk set vil publikum til en metalkoncert fortsat kunne kaste djævlehorn op mod scenen mens de optrædende, der jo spiller for penge, ikke vil kunne sende djævlehornshilsenen tilbage, da dette kan tolkes som værende kommerciel brug. Forudgående kan de dog forsøge at indgå en licensaftale med Gene Simmons, hvor de mod betaling kan købe sig ret til at slå sig løs med at kaste djævlehorn… for det hører sig jo til.

Fakta om djævlehornshåndtegnet

The Beatles var forud for deres tid, hvilket ses ved at John Lennon allerede i 1968 brugte Gene Simmons’ håndtegn med djævlehorn. Fotoet blev brugt på forsiden af singlen ”Yellow Submarine”/”Eleanor Rigby”.

Håndtegnet, med eller uden udstrakt tommel, har udover i rockmusik historisk set været benyttet i mange sammenhænge og med mangfoldige betydninger blandt forskellige folkeslag. Den ældste dokumenterede brug af tegnet går tilbage til 1600-tallets middelhavsegne.

Tegnet er ydermere tegnsprogstegn for ”jeg elsker dig”.

Hvorfor varemærker?

Varemærker er forretningskendetegn (fx firmanavn, logo, og sågar lyd, farver, dufte eller måske håndtegn…), der skaber forbindelse mellem erhvervsdrivende og deres kunder, og hjælper kunder med at kunne skelne erhvervsdrivende fra hinanden. For at opnå varemærkeret skal kendetegnet være særligt, hvilket jurister benævner, at det har ”fornødent særpræg.”

Det vil være i orden at bruge et varemærke rent privat, men har brugen kommerciel karakter vil beskyttelseskravet kunne gøres gældende.

Simmons har søgt om at beskytte varemærket inden for kategorierne ”underholdning” og ”ved kulturelle fremvisninger til offentligheden af visuelle værker eller litteratur til kulturelle eller undervisningsmæssige formål.” Navnlig ”live optrædener af en musikartist; personlig medvirken af en musikartist,” fremgår det af ansøgningen. En dommer vil udover tegnets særpræg også skulle vurdere, om Simmons har bevaret eneretten ved løbende at have benyttet tegnet erhvervsmæssigt gennem årene. 

Kilder: 

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.