af Birgitte Theresia Henriksen

Statens Kunstfond er klar med nye aftaler for MGK i hele landet. Sankt Annæ Gymnasium kan fremover udvide optaget og danne en klasse med MGK-studerende.

Nye rammeaftaler for MGK de næste fire år (foto: Nikolaj Lund)

Nye rammeaftaler for 2017-2020 mellem de otte musikalske grundkurser (MGK) rundt omkring i hele landet og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er nu faldet på plads.

Nye metoder

Mange steder tager man nye metoder i brug til udvikling af det musikalske talent og en kommende musikalsk karriere. Blandt andet hos MGK MidtVest hvor man har indviet et MGK-hus og arbejder strategisk for at udvikle det musikalske talentmiljø i regionen i de kommende fire år. Det sker i samarbejde med områdets musikskoler og en lang række andre samarbejdspartnere, herunder Orkesterefterskolen, Dansk Talent Akademi m.fl.

En klasse med kun MGK-studerende

På grund af en omfordeling af pengene, hvor der går penge fra hovedstaden og Sjælland til fordel for Sankt Annæ Gymnasium, vil gymnasiet fremover få mulighed for at optage flere studerende og danne en hel klasse med MGK-studerende. 

 

 

”MGK på Sankt Annæ Gymnasium får fremover mulighed for at optage flere studerende og danne en hel klasse med MGK-studerende." siger Henrik Jansberg, der er næstformand i Dansk Musiker Forbund og medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg. Han understreger, at der er taget hensyn til, at MGK-centrene tilsammen skal dække hele landet.

 

Om MGK
De musikalske grundkurser (MGK) indgår som et væsentligt element i den musikalske fødekæde med talentudvikling af unge. Formålet er at uddanne musikudøvere og -skabere, som kan deltage i og stimulere det lokale og regionale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse. Kurserne sikrer udviklingen af unge musikalske talenter gennem kvalificeret og målrettet undervisningsvirksomhed.

De i alt otte MGK-centre dækker hele landet og modtager 40,6 mio. kr. årligt i driftsstøtte fra Statens Kunstfond.

LÆS MERE: Om de musikalske grundkurser 

LÆS OGSÅ: Om de otte rammeaftaler 

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.