af Astrid Bigoni

På Gentofte Musikskole har man målt støjniveauet hos musikskolelærerne og dB-niveauerne ser ikke gode ud. Værst ser det ud i sammenspilstimerne, hvor lærerne hurtigt får overskredet kvoten for en hel dags lydpåvirkning.

Billedet viser lydmålingen fra da Allan Pedersen bar en lydmåler på skulderen i fire timer. Under feltet 'dose' kan man se, at gennemsnittet i de fire timer var 98,2 dBA. Når det korrigeres for at svare til en arbejdsdag på otte timer bliver værdien 95,5 dBA.

Efter et besøg af Arbejdstilsynet i foråret tog Gentofte Musikskole initiativ til at få målt lydniveauet for skolens lærere.

”Arbejdstilsynet syntes, at vi havde gjort et fint stykke arbejde allerede. Vi opfordrer i forvejen til, at man bruger høreværn. Vi har en ordning, hvor lærerne kan få tilskud til formstøbte ørepropper. Vi har også en folder, som eleverne får, når de starter, hvor der står noget om, hvordan man passer på sine ører. Han anbefalede, at vi fik foretaget nogle lydmålinger, så vi kunne se, hvordan det så ud,” fortæller Ulla Clausen, der er leder af musikskolen.

I alt havde otte ud af de ca. 40 musiklærere en lydmåler siddende på skulderen i løbet af en undervisningsdag. Lydmåleren registrerede lydtrykket for den enkelte lærer. De otte lærere var udvalgt så de repræsenterede forskellige typer af instrumenter og om der var tale om samspilssituationer eller soloundervisning.

Overraskende resultater

Resultatet var noget overraskende for alle. En enkelt lærer blev udsat for et lydtryk på 97,8 dBA i gennemsnit i de timer, de bar lydmåleren. En af dem lå højt, er Allan Pedersen, der underviser i trommer og sammenspil.

”Jeg er den, der bonger højest ud på målingerne. Den ene dag, jeg er på musikskolen, er der to trommesæt, så der sætter jeg mig og spiller med eleven. Så er der lyd fra to trommesæt. Til sammenspil spiller jeg percussion, så der påvirkes jeg både af min egen og elevernes lyd,” siger han.

Den dag, han bar lydmåleren på skulderen i fire timer, nåede han at overskride sin dagsdosis af dB 11 gange. Hvis man korrigerer målingen for en hel arbejdsdag, svarer det til et lydtryk på 95,5 dBA over otte timer.

”Som trommelærer opfordrer jeg altid eleverne til at man øver med ørepropper. Jeg har undervist i 20 år og jeg har altid undervist med hørepropper,” fortæller Allan Pedersen, der var overrasket over, at målingerne viste så høje værdier.

En anden lærer, der underviser i elguitar og sammenspil, nåede at overskride sin dagskvote blot med 45 minutters sammenspilsundervisning.

Det var ikke kun Allan Pedersen, der blev overrasket over tallene.

”Jeg blev overraskest over, at det var så meget og det gør jo også, at man bliver nødt til at forholde sig til problemet. Vi kender jo til alle de problematikker, som man kan risikere at stå med efter for høj påvirkning. Vi skal jo ikke have nogle, der ender med tinnitus,” siger Ulla Clausen.

Sammenspil kræver høreværn

En af konklusionerne på undersøgelsen på Gentofte Musikskole er, at trommelærere og saxofonlærere skal bruge høreværn ved både soloundervisningen og i sammenspilstimerne. Elguitarlærere og elbaslærere behøver ikke bruge høreværn i soloundervisningen, men skal bruge det i sammenspilstimer. Musikskolen kigger også på, hvordan en anden indretning af lokalerne kan medvirke til at nedbringe lydniveauet.

Ulla Clausen har været glad for samarbejdet mellem ledelsen, lærerne og arbejdsmiljørepræsentanten, men medgiver, at der nu er en række udfordringer forude.

”Det er en svær udfordring. Man skal kunne have den rigtige oplevelse af musikken og samtidig skal man passe på sine ører. Det hele skal fungere,” siger hun.

Musikskolelederen vil nu fremlægge resultaterne af undersøgelsen for fem andre musikskoler, som Gentofte arbejder tæt sammen med.

DMFs projekt Pas På Hørelsen følger udviklingen og tiltagene i Gentofte Musikskole.

Kommentarer fra læserne

Regitze Willemoës, 24-06-2014 16:52
Hej Claus
Jeg har arbejdet med høretab og høreskader i mange år som klinisk audiolog (også hos musikere) og har aldrig hørt at musik ikke skulle være lige så skadeligt som støj, men det er en spændende tanke, som jeg har dvælet lidt ved og har følgende kommentar til:

Lyde indvirker som bekendt på mennesket på masser af områder, hvoraf to er interessante i denne forbindelse:

1. det limbiske system
2. hørelsen

1. Uønskede lyde kan slide mennesker op og forårsage alvorlig stressoverbelastning - uanset lydtryk.
Velkomne lyde som skøn musik kan have ligefrem helbredende effekter og i hvert fald give livet en værdifuld dimension.

2. Alle kraftige lyde, uanset om det er vellyde eller uønskede lyde, kan rent fysiologisk skade hårcellerne i cochlea - det er belastningen målt i lydtryk og tid, der er afgørende og ikke kvaliteten af lyden.

Jeg googlede også efter artikler, der eventuelt kunne klargøre det, du skriver og fandt denne her to år gamle artikel fra Politiken

http://politiken.dk/kultur/musik/ECE1699425/musikere-god-musik-skader-oererne-mindre/

Politiken Research lavede en undersøgelse om musikeres arbejdsliv og fandt, at knap 30% af musikerne selv mener, at risikoen for høreskader er mindre, når musikken lyder godt (og at 47% ikke mener, at der er en sammenhæng).

Jesper Hvass Schmidt fra Klinik for Musikersundhed i Odense modargumenterer med, at han ser støjskader hos violinister, hvor skaden er større på venstre øre end på højre - selv om ørerne må forventes at have lyttet til den samme kvalitet musik.
(Disse skader er i øvrigt samme type som jægeres - bortset fra, at jægernes højre øre er hårdest ramt).

Dog har Jesper lavet en interessant undersøgelse der viste en tendens til et lille, uforklarligt midlertidigt høretab ved afspilning af støj, som ikke blev fundet ved afspilning af musik med de nøjagtigt samme lydinformationer. (Selv om vi nok allesammen kender det fænomen efter en koncert).
Det er interessant, men udelukker ikke at et alt for stort antal musikere får ødelagt deres hørelse.
Derudover kommer både han og audiologopæd Susanne Nemholt, som er en del af Pas på hørelsen-kampagne-bidragerne ind på den subjektive opfattelse af lyd. Vi er f.eks. mere tilbøjelige til at lægge mærke til en øget tinnitus efter at have lyttet til støj end efter at have lyttet til god musik.
Jens Kærgaard Larsen, 04-06-2014 22:52
Man kunne da også skrue lidt ned, og bruge tyndere stikker !
Jeg har undervist i Elguitar/bas/sammenspil i de sidste 20 år, og jeg har i alle år erfaret at det er trommesættet som bestemmer lydtrykket.
Derfor sker der ofte det, at trommeslageren, (som anbefalet af sin lærer) har både høreværn og tykke trommestikker med, og da han jo ikke selv kan høre hvor kraftigt han spiller, spiller han rigtig højt, og de andre må skrue op. Hvis ikke han havde høreværn og tykke stikker, behøvede de andre ikke spille så højt!
VHJKL
Claus Pedersen, 04-06-2014 17:46
Det er skønt at arbejdsmiljøet bliver taget alvorligt men det er på den anden side besnærende at musik bliver sammenholdt med støjbelastning. Der er mange gode kræfter der arbejder på at skabe klarhed over hvorfor musik IKKE er så skadeligt som støj. Hvis det var 100% sammenligneligt med støj så ville høretab og tinnitus være voldsomt mere udbredt end det er aktuelt. Jeg savner derimod meget større opmærksomhed på høreskader i forbindelse med anvendelse af hovedtelefoner og bit-kompression som MP3.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.