af Birgitte Theresia Henriksen

Nyt og ambitiøst musikprojekt for 14 kommuner tæt på hovedstaden bygger bro mellem den kommercielle og ikke-kommercielle del af musikbranchen. Et af projekterne bliver at se på muligheden for at etablere en kommerciel sangskriveruddannelse.

Musikmetropolens projekter kan rumme alt fra sangskrivningsforløb for lokale musikskoler over nye publikumsformater for regionens spillesteder og camps for unge talenter til en kommerciel sangskriveruddannelse (foto: INSP Media)

Musikmetropolens mål er, at 14 kommuner i 2019 tilsammen udgør en stærk musikmetropol med gennemslagskraft regionalt, nationalt og internationalt. Intet mindre. I går, tirsdag den 31. januar, afholdt Musikmetropolen, der er en del af en kulturaftalen Kulturmetropolen, sit første ”topmøde” for de involverede parter og en række inviterede fra musikbranchen.

Marianne Fruergaard, der er initiativtager og projektchef for Musikmetropolen og i en årrække har stået bag Bandakadamiet, bød velkommen og forklarede, at projektet fokuserer på tre dele, talent og karriere, spillesteder samt musikbranchens infrastruktur og samarbejde. 

”Musikmetropolen skal i første omgang ske ved at indfri det store kreative potentiale og de muligheder, der allerede findes i Danmark og kombinere dem med nysgerrige, kreative og åbne musikaktører, der har lyst til at udvikle og gå nye veje,” sagde hun, der sammen med musikaktører fra de 14 kommuner og folk fra musikbranchen har arbejdet på projektet siden maj. I Danmark er vi verdensmestre i at ville være forskellige og i at være noget særligt hver for sig. Vi organiserer os i små enheder og blander os ikke meget i hinandens sfærer. Genrer mødes ikke. Kommunale musikaktører mødes ikke med den branche mange af deres elever bliver en del af, og musikbranchen ved ikke meget om, hvad der foregår uden for deres egen baggård,” sagde Marianne Fruergaard og understregede, at alle aktører har meget til fælles og kan skabe noget langt større sammen end hver for sig. Og det er her, Musikmetropolen træder til. 

 

Fisker i det samme talentfarvand

Kulturministeriet og de 14 deltagende kommuner har bevilliget midler til, at Musikmetropolen de næste fire år kan samle og dele gode erfaringer og resultater på tværs, og formålet med konferencen var at sparke de første aktiviteter i gang. 

”Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken, men lade os inspirere af og samarbejde med alle gode projekter og de gode folk, der vil være med. Vi har en fælles passion, er en del af den samme fødekæde og fisker i det samme talentfarvand,” påpegede Marianne Fruergaard og henviste til, at musikselskaber, musikskoler, klassisk, hiphop, kommercielt og kommunalt med fordel kan samarbejde mere og ikke mindst mere strategisk. 

 

Hvilke projekter?

Musikmetropolens projekter kan rumme alt fra sangskrivningsforløb for lokale musikskoler over nye publikumsformater for regionens spillesteder og camps for unge talenter til en kommerciel sangskriveruddannelse.

På konferencen kunne deltagerne blandt andet høre inspirationsoplæg fra Jens Ole Amstrup, leder af Det Musiske Hus i Frederikshavn, som er tovholder på et lignende, tværgående musikprojekt i Nordjylland, hvor spillesteder samarbejder med blandt andet øvelokaler og musikskoler. Fra den mere kommercielle del af branchen var der oplæg fra Johannes Dybkjær Andersson, der er kreativ direktør og partner i Volume, som har specialiseret sig i at connecte musikere med kommercielle partnere. Eksempelvis står Volume bag Mø’s samarbejde med Microsoft. Fra Sverige deltog Ben Malén, der udover at være hitmager og direktør i Stereoscope Music Scandinavia, kunne fortælle om den svenske sangskriveruddannelse Musikmakarna, der har til formål at udklække professionelle, kommercielle popkomponister. Kendetegnende for Musikmakarna er, at uddannelsen har et tæt og strategisk samarbejde med den kommercielle del af musikbranchen.

Fra pilot til virkelighed

Næste skridt for Musikmetropolen er at få omsat de første pilotprojekter til virkelighed. De første projekter er i gang, som blandt andet omfatter en undersøgelse af behov og udfordringer blandt musikaktører i kommunerne og i den øvrige musikbranche. I løbet af forår og efterår arbejdes der videre med at se på muligheder for at etablere en kommerciel sangskrivningsuddannelse. Der bliver igangsat flere pilotprojekter med sangskrivning og musikskabelse som tema og endelig lanceres flere nogle spillesteds-koncepter, som gerne skal få endnu flere og andre publikummer ind på regionens spillesteder.


Om Musikmetropolen 

  • Musikmetropolen er en af tre indsatser i en ny kulturaftale, der hedder Kulturmetropolen. Kulturaftalen er en aftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet, der gælder fra 2016-2019. Visionen er at skabe en sammenhængende musikmetropol og består af tre indsatsområder, som aktiviteterne skal udspille sig indenfor: talent- og karriereudvikling, udvikling af spillesteder og scener samt musikbranchens infrastruktur og samarbejde. 
  • De medvirkende kommuner i Musikmetropolen er Albertslund, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre, Stevns.
  • Parterne i Musikmetropolen og en række inviterede fra musikbranchen, spillesteder, festivaler, ungdomsklubber og musikskolerne holdt sit første møde på Ishøj Kultur Cafe tirsdag den 31. januar 2017.

LÆS MERE: www.facebook.com/pg/musikmetropolen 

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.