Spørgeundersøgelse til musikere om kammermusikkens og musikforeningernes trivsel i Danmark.

En undersøgelse af behovet for et landsdækkende netværk for kammermusik og musikforeninger vil blive iværksat i januar af musikerne og initiativtagerne Lotte Toftemark og Line Fredens. (Arkivfoto af den succesfulde strygekvartet Nightingale String Quartet - Fotograf: Agnete Schlichtkrull/DR)

Mens hele den klassiske verden – symfoniorkestre, basisensembler, musikkonservatorier m.m. – udsættes for besparelser kommunalt og statsligt, har to musikere sat sig for at sætte fokus på den vigtige rolle, som kammermusikken og musikforeningerne spiller i dansk musikliv.

Gennem to spørgeundersøgelser – én til kammermusikere og én til musikforeninger - vil de to initiativtagere Line Fredens, violinist og master i læreprocesser, og Lotte Toftemark, pianist og projektudvikler, kortlægge behovet for et landsdækkende kammermusik- og musikforeningsnetværk. 

Samtidig vil de tilegne sig viden om, hvordan man bedst kan skabe forudsætningerne for, at alle musikforeninger forsat kan trives og udvikle sig bedst muligt lokalt.

Målet er også at give mulighed for sparring og idéudveksling samt få en tættere dialog mellem koncertarrangører, musikere og komponister.

Deltag i undersøgelsen her: Spørgeskema

Formål med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er bl.a. at få konkret viden om, hvordan man skaber de bedste forudsætningerne for, at alle musikforeninger forsat kan trives og udvikle sig. Og at undersøge behovet for at etablere et landsdækkende netværk for musikere og musikforeninger, fortæller Lotte Toftemark:

”I mange byer udgør musikforeningerne den eneste musikscene, hvor publikum kan opleve den levende klassiske musik, få forbindelse med de professionelle musikere, og samtidig danner de rammen om et vigtigt socialt og kulturelt fællesskab. Foreningernes fundament er frivillige ildsjæle, der brænder for den klassiske musik samt en fast medlemsskare, der har samme passion. Dertil kommer publikummer, der måske for første gang hører en klassisk koncert.”

Konkret viden

De to initiativtagere forestiller sig, at et kammermusiknetværk bl.a. kan give mulighed for sparring og idéudveksling samt en tættere dialog mellem koncertarrangører, musikere, komponister og det politiske niveau.

”Vi mener, det er vigtigt at få mere konkret viden om, hvordan vi bedst kan skabe forudsætningerne for at alle musikforeninger forsat kan trives og udvikle sig gennem spørgeundersøgelse til musikere og musikforeninger. På den måde kan vi få viden, om der overhovedet er behov for et kammermusikalsk netværk, og i så fald hvordan musikerne og foreningerne forholder sig til etablering af et landsdækkende netværk, som vil kunne anskueliggøre musikforeningernes betydning og hjælpe med at løse deres udfordringer."

Undersøgelsens resultat

Resultaterne af undersøgelserne offentliggøres i MUSIKEREN, og vil danne baggrund for vores oplæg til den videre dialog mellem musikere og musikforeninger samt Projektstøtteudvalget for musik.

Deltag i undersøgelsen her: Spørgeskema

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.