af Anine Fuglesang

Med sloganet ”En stemme til kulturen” går Maria Frej (SF) til valg for at kæmpe kulturens sag. Men hvis kulturbudgetterne i Københavns Kommune skal løftes, skal der satses mere på langsigtede løsninger og samarbejde på tværs af forvaltninger, mener hun.

Kulturen er min dagsorden, og der er virkelig brug for nogen, der taler kulturen op, lyder det fra Maria Frej (SF), der stiller op til kommunalvalget med sloganet "En stemme til kulturen". (Foto: Mark Knudsen)

Når de mest basale behov er dækket, såsom et tag over hovedet og mad på bordet, handler resten om livskvalitet. Om ikke at være fattig i ånden. Og her spiller kulturlivet en vigtig rolle. Kulturen gør noget godt for mennesker, og gør samfundet bedre og mere rigt. Det mener i hvert fald Maria Frej (SF). Med sloganet ”En stemme til kulturen” stiller hun op til kommunalvalget med et ønske om at sætte kulturen højere på dagsordenen. For Maria Frej, der siden februar 2017 har siddet i Københavns Borgerrepræsentation og som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, er der tale om en værdipolitisk kamp.

Maria Frej fortæller:

Jeg er først og fremmest kulturpolitiker, hvor mange andre først og fremmest er politikere. Kulturen er min dagsorden, og der er virkelig brug for nogen, der taler kulturen op. Det er vi for dårlige til på venstrefløjen. Vi skal vågne op og komme med nogle mere skarpe, kulturpolitiske holdninger. Åndelig rigdom og kreativ udfoldelse er vigtigt, og det skal vi ikke være bange for at sige.

 

Med sit virke som programchef for klassisk musik i Tivoli og som medlem af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik går Maria Frej til valg med en faglig ballast, hun selv ser som en klar fordel. Dertil kommer også en professionel erfaring med at tænke strategisk og analyserende.

Jeg har en viden om det virkelige musik- og kulturliv og om, hvad det vil sige at være aktør i kulturlivet. Og jeg går ind i sagerne ud fra en tanke om, hvordan vi gavner Københavns kulturliv bedst, fremfor hvordan jeg gavner mig selv eller en politisk karriere bedst. Københavns Kommune er endnu ikke en værdipolitisk slagmark, hvad angår kulturpolitikken, men man mærker en splittelse på landsplan, med fx DF’s og LA’s kulturpolitiske udmeldinger, og derfor tror jeg, at det er særligt vigtigt, at der sidder nogle mennesker med en kulturel faglighed, dér hvor beslutningerne tages. Her ser mig selv passe godt ind i kulturpolitikken i København.

 

Læs også Carl Christian Ebbesen: København skal opprioritere kulturen.

Fokus på kultur til børn

At børn møder kulturlivet, er helt essentielt for Maria Frej, der gerne ser, at man i Københavns Kommune arbejder mere målrettet med at få lavet nogle konkrete målsætninger på børneområdet. Som det første ønsker hun at få lavet en undersøgelse, der kortlægger, hvor meget kultur, der egentlig er i børns liv.

Vi sidder med en masse formodninger, men vi ved i virkeligheden ikke, hvordan tingene står til. Derfor er første trin for mig at få skaffet et oplyst grundlag, vi kan handle på. Når vi så har det, handler det om at få sat nogle mål for, hvor vi skal sætte ind. Vi har en lang række fantastiske aktører i København, som skal inddrages – alt fra de børneteatre, kulturhuse, små ensembler, dansekompagnier etc. til store institutioner som fx Det Kgl. Teater, DR og Copenhagen Phil. Kulturaktørerne vil gerne – de står og tripper. Men vi mangler nogle konkrete mål og enkle modeller i forhold til at bruge kulturlivet, som vi fx kan holde skolerne op på. Selvom der er gratis tilbud, er overskuddet hos lærerne nogle gange så lille, at kulturtilbuddene slet ikke når frem til børnene. Derfor skal kommunen finde ud af, hvordan man kan hjælpe og facilitere de her møder.

 

Maria Frej tror på, at målsætningerne for børneområdet skal laves i samarbejde med Børne- og Ungeudvalget.

Jeg tror ikke, man når så langt, hvis man kun tænker inden for rammerne af kulturforvaltningen. Jeg tror, at samarbejde med andre forvaltninger vil gavne. Hvis man for eksempel skal løfte nogle penge, gør det ikke noget, at man er flere områder om at gøre det. Og det halter økonomisk i Københavns Kommune mht. kulturbudgetterne. Jeg har stor respekt for de mennesker, der sidder i Kultur- og Fritidsudvalget, men der kunne godt lægges et større og mere langsigtet arbejde for at få løftet kulturbudgetterne.

 

Maria Frej påpeger også vigtigheden i et samarbejde med Frederiksberg Kommune, hvis der skal findes en løsning på Copenhagen Phils økonomiske udfordringer. Maria Frej tror på, at løsningen er at indgå et samarbejde a la rammeaftalen, som Københavns Kommune har indgået med Frederiksberg Kommune, Statens Kunstfond og Strøm Festival i forsøget på at udvikle og udbrede kendskabet til elektronisk musik.

Jeg tror på samarbejder, hvor man binder hinanden op på at finde fælles, langtidsholdbare løsninger. Kulturlivet står stærkere, hvis vi løfter i flok og arbejder langsigtet.

 

Landspolitik giver kommunale udfordringer

Kulturpolitik har ændret sig gennem årene. Engang var det nærmest et konsensusområde uden særligt mange slåskampe, men sådan er det ikke længere, påpeger Maria Frej, der blandt andet mener, at kulturminister Mette Bock (LA) hverken tager kommunerne eller kulturpolitikken seriøst.

Maria Frej fortæller:

Hun mangler at have en faglighed og saglighed som grundlag for de beslutninger, hun træffer. Og hun mangler at have sat sig nogle mål. Hvis Mette Bock havde haft et kulturpolitisk mål med orkestrene, kunne hun for to år siden have indkaldt lokale kulturpolitikere til et møde og involveret os i sine planer. Men det er jo ikke første gang, vi har en kulturminister, der tørrer tingene af på kommunerne uden at lytte eller tage kontakt.

 

Maria Frej håber på at få stemmer nok ved kommunalvalget i november, så hun kan fortsætte sit arbejde for et stærkere kulturliv i hovedstaden.

Læs stort tema om Musik i Kommunalvalget i MUSIKEREN


FAKTA om Maria Frej

  • Medlem af SF Valby.
  • Har siden februar 2017 siddet som suppleant i Kultur- og Fritidsudvalget i Borgerepræsentationen, Københavns Kommune.
  • Arbejder som programchef for den klassiske musik i Tivoli og er medlem af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik.
  • Maria Frej har tidligere arbejdet som musikproducent på Det Kongelige Bibliotek, har ni års erfaring med ensemble- og orkesterledelse af Ensemble Storstrøm og har tidligere været administrativ leder af Athelas Sinfonietta Copenhagen.
  • Uddannet cand.phil. i Musikvidenskab fra Københavns Universitet.  

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.