af Petrine Jørgensen

Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner (DEOO) holdt i sidste uge konference om forandringerne i det danske kulturliv. Konferencen bød på en række spændende oplæg og interessante diskussioner om alt fra orkesterlandskabet til museerne.

(Foto: Providence Doucet)

Med udgangspunktet at diskutere fire nye rapporter om branchen og samtidig komme med nye idéer og strategier holdt interesse- og brancheorganisationen Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner (DEOO) konference i sidste uge, og Dansk Musiker Forbund var med.

På programmet var fire væsentlige rapporter udarbejdet og publiceret i 2017 med en oplægsholder til hver rapport. Rapporterne var Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks rapport ‘Hvordan styrker vi landskabet for professionelle klassiske ensembler og orkestre i Danmark?’, Musikskoletænketankens rapport ‘Musikskolerne i Danmark’, rapporten ‘De kunstneriske Uddannelser - Forslag til en fremtidig organisering’ samt visionsrapporterne for museerne.

Det fremtidige ensemble- og orkesterlandskab

Ensemble- og orkesterrapportens hovedresultater blev præsenteret af medforfatter Jens Nielsen. Som Dansk Musiker Forbund tidligere har haft fokus på, viser rapporten en lang række positive konklusioner om det danske ensemble- og orkesterlandskab. Heriblandt, at området bør styrkes økonomisk.

På konferencen blev der blandt andet diskuteret, hvordan man i højere grad kan legitimere ensemblerne og orkestrene i dansk kulturliv, og hvordan både orkestre og ensemblerne konstant arbejder med at gøre sig selv relevante for nye publikumsgrupper.

Nytænkning af musikskolerne

Sofie Plenge fra KL præsenterede resultaterne for musikskolerapporten. Her berettede hun desuden, at kommunerne til trods for finanskrisen har brugt det samme budget på kultur gennem de seneste mange år. Kultur har en lineær prioritet i kommunerne, og det blev diskuteret, hvordan ensembler, orkestre, osv. i højere grad kan gøre sig relevante lokalt.

De kunstneriske uddannelser

Dagens tredje og næstsidste oplæg var af Henrik Sveidahl, rektor på Rytmisk Musikkonservatorium, som fortalte om sin rapport om de kunstneriske uddannelser. Oplægget gav anledning til en debat om, hvordan eksempelvis konservatorier og symfoniorkestre kan samarbejde.

Flere penge til kulturen

Det sidste oplæg var af Nils M. Jensen, direktør for Organisationen Danske Museer, som gav en status på museumsområdet, hvor der også er varslet omprioriteringer af pengene. En af Nils M. Jensens pointer var, at kulturområdet generelt skal være bedre til at sige, at det er okay at kræve flere penge til området. Nils M. Jensen havde blandt andet lavet et regnestykke, som viste, at et år af det nye forsvarsforligs budget for eksempel vil holde alle de danske museer kørende i 30 år.

Hertil understregede han, at kulturområdet er lige så vigtigt som mange andre politiske områder, og at det derfor bør være muligt for politikerne at styrke området økonomisk. En pointe som Dansk Musiker Forbund har forsøgt at gøre politikerne opmærksomme på i flere år; kulturen er vigtig for dansk dannelse og bør styrkes.

Dagen sluttede med gruppearbejde, hvor der blev udvekslet ideer til, hvordan kulturlivet kan styrkes i fremtiden. Her kom mange interessante ideer på bordet, og Dansk Musiker Forbund ser frem til det fortsatte arbejde om, hvordan særligt ensemble- og orkesterområdet kan styrkes.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.