Vil du være med til at udvikle Levende Musik i Skolens arbejde, har du nu muligheden for at komme med i fagudvalget.

(Foto: Christian Brandt)

Hvilke musikgenrer skal de kommende generationer introduceres for? Og hvilke musikgrupper skal sikre børnene det bedste møde med musikkens mange afkroge? Det er nogle af de spørgsmål, som LMS - Levende Musik i Skolens fagudvalg arbejder på at besvare.

Levende Musik i Skolen sender hvert år omkring 100 professionelle musikgrupper/solister på turné rundt til Danmarks skoler. Udvælgelsen af turneerne foretages af fagudvalget, som er et uafhængigt, sagkyndigt udvalg på seks personer. Hvert medlem sidder i tre år, og der udskiftes løbende to personer hvert år.

Fagudvalget søger to personer

LMS søger nu to personer, der har:

  • stor musikfaglig indsigt i én eller flere musikgenrer, der supplerer de kompetencer, der i forvejen findes i udvalget (se nedenfor)
  • solidt kendskab til det aktuelle musikmiljø
  • viden om kunstnerisk formidling til børn og unge

De fire tilbageværende fagudvalgsmedlemmer har særligt kompetencer inden for klassisk, verdensmusik, jazz og elektronisk. Vi ønsker, at de to nye medlemmer supplerer dette felt med andre genrer og formidlerpositioner. 

Ansøgningsfrist 30. april

Arbejdet består primært af deltagelse i to årlige møder med mødepligt:

  • et udviklingsmøde (i 2018 er det onsdag d. 6. juni 10-17 i København)
  • et heldags udvælgelsesmøde (i 2018 er det tirsdag d. 6. november i København).

Som forberedelse til mødet i november skal medlemmerne gennemgå de mange ansøgninger, der indkommer online. Herudover forventes medlemmerne så vidt muligt at deltage ved:

  • LMS Showcase den 16.-17. september 2018 i Haderslev
  • LMS Festival den 1.-3. oktober 2019 i Horsens.

Der honoreres med møde-/forberedelseshonorar, i alt ca. 10.000 kr. pr. år.

Ansøg på mail senest 30. april 2018, hvis du er interesseret i en af de to pladser i fagudvalget, mener du er kvalificeret og kan deltage i de nævnte møder. Send en kort, begrundet ansøgning (max 1 A4-side) samt CV til ebbe@lms.dk. Bestyrelsen vil på sit møde i maj udvælge de to nye medlemmer.

Retningslinjer for fagudvalget kan læses på lms.dk/fagudvalg.asp Evt. spørgsmål bedes rettet til koncertdirektør Ebbe Høyrup, ebbe@lms.dk

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.