af Petrine Puper Jørgensen

Siden 2017 har ’Forskrift for udendørs musikarrangementer’ begrænset lyden på de københavnske koncerter på byens gader, parker og pladser. Forskriften er blevet revideret og sat i høring.

Pressefoto

Musikere, musikarrangører og heriblandt Dansk Musiker Forbund har det seneste år råbt Københavns Kommune op om de rigide regler, som ’Forskrift for udendørs musikarrangementer’ sætter for musikken. Helt konkret drejer det sig om en lydgrænse på 60-70 dB for koncerter i byens gader, pladser og parker, hvilket svarer til en normal samtale. Teknik- og Miljøudvalget har langt om længe lyttet til de mange opråb og er kommet med en revideret version af forskriften.

LÆS OGSÅ: Støjgrænser i København bliver revurderet

Regler stadig for stramme

Den reviderede forskrift er desværre fortsat restriktiv, da lydgrænsen for udendørs musikarrangementer i langt de fleste tilfælde fortsat er på 60-70 dB. I nogle tilfælde har Teknik- og Miljøudvalget åbnet for en lydgrænse på 80 dB, hvilket er positivt, men stadig ikke optimalt. Derudover har forvaltningen defineret, hvad der forstås som udendørs musikarrangementer. Her sidestilles professionelle livekoncerter med sportsarrangementer, hvilket betyder, at livekoncerter fremover skal konkurrere med sportsarrangementerne om de allerede få dage, hvor der må spilles musik på byens pladser, parker og gader. 

Drop lydgrænser

Dansk Musiker Forbund København har derfor indsendt et høringssvar til Teknik- og Miljøudvalget, hvor der fremstilles en række kritikpunkter af den reviderede forskrift samt en række konstruktive forslag til, hvad udvalget i stedet kan gøre. Det foreslås blandt andet, at lydgrænsen for livekoncerter vurderes med udgangspunkt i det spillede repertoire, og at kommunen løbende tager en vurdering af, hvor stor gene koncerterne rent faktisk er for borgerne i stedet for at have generelle lydgrænser. Derudover foreslår Dansk Musiker Forbund København, at professionelt udførte livekoncerter ikke sidestilles med musik til sportsarrangementer.

Læs høringssvaret her

Kulturborgmester også imod forskrift

Samtidig viser det sig, at kommunens forskellige udvalg ikke er enige, når det kommer til forskriften. Københavns nye Kultur- og Fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde (Å), har været imod forskriften fra dens start, og Alternativet stemte imod forskriften som det eneste parti.

Hun fortæller:

Det er helt afgørende for København som en levende by, at vi ikke kvæler de udendørs arrangementer. Det risikerer man desværre at gøre med den ’Forskrift for udendørs musikarrangementer’, som ligger på bordet lige nu. Derfor har vi for Kultur- og Fritidsudvalgets side sendt et høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor vi blandt andet efterspørger mere lempelige og differentierede støjgrænser.

 

Det er Dansk Musiker Forbunds forhåbning, at Teknik- og Miljøudvalget vil lytte til de mange høringssvar og genoverveje de strenge lydgrænser.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.