af Anine Fuglesang

Spillestedet Jazzhouse ønsker at bruge flere midler på præsentation og udvikling af musikken og har derfor besluttet at flytte ind på et fælles spillested med Global på Nørrebro.

1. januar 2018 flytter Jazzhouse til Nørrebro, hvor spillestedet skal dele adresse med et andet spillested, nemlig Global. (Foto: Torben Christensen)

Siden 1991 har Jazzhouse haft til huse i en af de små gader i midten af København, nærmere bestemt Niels Hemmingsens Gade. Men den tid er snart forbi.

Fra 1. januar 2018 må jazztilhængere og andre nysgerrige publikummer i stedet en tur til Nørrebro. Jazzhouse har opsagt sin lejekontrakt og flytter efter planen ind i VerdensKulturCentret (VKC) på Nørre Allé, hvor spillestedet skal dele adresse med et andet spillested, nemlig Global, der har verdensmusikken i fokus.

Afgørelsen blev truffet i onsdags af Kultur- og Fritidsudvalget under Københavns Kommune.

Global og Jazzhouse er regionalt spillested med fælles administration og ledelse, og planen er nu at realisere en fælles lokation, så de to spillesteder til fulde kan få gavn af de synergier, som det vil afføde, lyder det i en pressemeddelelse. 

Flere midler til musikken

Som en del af den nye strategi er det desuden hensigten, at både Global og Jazzhouse vil være koncertproducerende i andre venues og indlede partnerskaber med andre institutioner. På den måde sikrer spillestedet bedre betingelser for koncertproduktion og tilgodeser behovet for at præsentere artister, der fordrer en større kapacitet end den, de to spillesteder har haft til rådighed i de eksisterende rammer.

Bjarke Svendsen, daglig og kunstnerisk leder på Jazzhouse og daglig leder på Global, udtaler:

Først og fremmest ønsker Jazzhouse at bruge flere af vores midler på præsentation og udvikling af musikken frem for på husleje. For det andet ønsker Jazzhouse og Global – foruden at have en fast base – at agere flyvende spillested, der præsenterer koncerter på eksterne lokationer. Derigennem kan vi aktivere andre spillesteder, lokaler og publikummer end dem, vi hidtil har benyttet os af og henvendt os til. For det tredje indledte Jazzhouse og Global en administrativ fusion den 1. januar 2017. For at udnytte det fulde potentiale af denne konstruktion samler vi organisationen på ét kontor og ét spillested.

 

Visioner for et nyt fælles spillested

På Global har man længe haft ønske om en forstærket brugsret over koncertsalen i VKC, hvor man siden 2006 har præsenteret koncerter. Global lejer sig pt. ind i salen to dage om ugen, mens salen resten af ugens dage benyttes af andre lejere. Derfor har Global ikke haft fuld fleksibilitet i forhold til booking af artister eller haft mulighed for at optimere og vedligeholde salen med henblik på koncertpræsentation. På Global ser man derfor store perspektiver i den nye model. 

Peter Hvalkof, kunstnerisk leder på Global, udtaler:

Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en bedre løsning for de ansatte, frivillige, publikum og artister, når vi kommer til at operere under ét tag. Og lykkes det os at komme i mål med den nye vision, kan vi løfte rammerne omkring præsentationen af musikken, og koncertoplevelserne vil blive bedre.

 

Fortsætter gældende rammeaftaler

Den politiske proces og dialog omkring den nye struktur har fra alle parters side været præget af åbenhed og velvillighed, og derfor har beslutningsprocessen været smidig, lyder det i pressemeddelelsen.

Både Jazzhouse og Global opererer i dag under statens aftale om regionale spillesteder. Jazzhouse er forpligtet på at præsentere 190 koncerter årligt, Global er forpligtet på at præsentere 121. Det kommer ikke til at ændre sig, lyder det i pressemeddelelsen.

For at imødekomme nogle af de spørgsmål, der måtte opstå, har spillestedet udarbejdet en Q&A, der uddyber, hvad ændringerne kommer til at betyde. Læs svarene her

 

 

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.