af Birgitte Theresia Henriksen

Solidariteten sejrede, da Det Kongelige Kapel blev mødt af ufravigelige sparekrav fra ledelsen, mener tillidsrepræsentant Alexander Øllgaard.

"Toporkestre er dem med solidaritet, og en fælles overenskomst giver solidaritet, for alle i orkestret er lige vigtige,” siger tillidsrepræsentant Alexander Øllgaard i Det Kongelige Kapel, der for nylig fik med en aftale på målstregen, hvor alle musikerstillinger i orkestret blev bevaret (foto: Natascha Thiara Rydvald)

Forhandlingerne om musikernes ansættelse i Det Kongelige Kapel er mundet ud i en aftale, der bevarer det størst mulige kapel indenfor de givne økonomiske rammer.

To uger efter aftalen blev forhandlet på plads er orkestret både glade og triste. Glade fordi de har bevaret alle stillinger og for den store grad af solidaritet og enighed, som alle musikerne udviste. Triste fordi nedskæringerne kom kun et år efter, der sidst blev skåret, og fordi de snart ikke kan holde det høje musikalske niveau, som de er kendt for verden over.

Hvordan har I det i kapellet nu?

”Vi har det jo bedre, end hvis teaterledelsens plan var gået igennem. Men det er ikke en god løsning, for den bunder i, at nogle i systemet ikke har taget ansvar for anstændige vilkår og løn. Det er heller ikke en holdbar løsning, for nogle bliver nødt til at gøre noget meget snart. Vi er et sted, hvor vi snart ikke kan holde niveauet. Hvor orkestret hører op med at være et attraktivt sted, men bliver et gennemgangssted, hvor man er, indtil man får noget bedre. Vi mangler, at nogle tager ansvar for, at det er kunsten, man vil prioritere på Det Kongelige Teater,” siger Alexander Øllgaard, er tillidsrepræsentant og formand for kapellets bestyrelse.

Ubærligt hvis orkestret eroderes

Meddelelsen om sparekravet, og hvad ledelsen i Det Kongelige Teater havde tænkt sig, kom som et chok og kun et år efter, orkestret sidst blev udsat for nedskæringer, så musikerne gik i tænkeboks og havde adskillige orkestermøder både før forhandlingerne og mellem forhandlingerne. Forslaget om arbejdsnedgang kom fra musikerne.

”Det var vigtigt for os at bevare størrelsen af orkestret, for det er ikke bare et job, men en livsstil, så at skulle opleve orkestret blive eroderet bort var ubærligt for os. Derfor var den fælles nedgang i tid og løn en bredt funderet beslutning, som vi blev presset ud i på de sidste forhandlingsmøder.”

Alle i orkestret er lige vigtige

Alexander Øllgaard var både glad og ked af det, da det endelige resultat forelå. Glad især fordi hele orkestret stemte, og alle var enige.

”Der var ingen blanke stemmer eller nej-stemmer, så det siger noget om sammenholdet i orkestret. I bestyrelsen havde vi på forhånd diskuteret de overordnede principper for, hvad vi ville gå med til, inden vi gik til det 11 timer lange forhandlingsmøde, hvor kapellet blev repræsenteret af sin egen bestyrelse og Dansk Musiker Forbund. Vi stod over for et ufravigeligt og benhårdt økonomisk krav, og sammen med Dansk Musiker Forbunds fantastiske folk gjorde vi, hvad der skulle til for at redde et toporkester. Det var ryggen mod muren og kniven på struben. En desperat sidste manøvre. Det primære mål for os var at bevare orkesterpladserne for at levere det niveau, vi har været vant til. Solidariteten ville mistes, hvis først nogle blev fyret. Det er kendetegnene, at toporkestre er dem med solidaritet, og en fælles overenskomst giver solidaritet, for alle i orkestret er lige vigtige,” afslutter Alexander Øllgaard.

I Det Kongelige Kapels nye aftale er lønnen og arbejdstiden fremadrettet 90 procent af den nuværende løn, og alle musikerne bevarer deres arbejde. Aftalen er tidsbegrænset til 2020.

LÆS OGSÅ: Det størst mulige Kongelige Kapel bevares 

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.