En hel generation af unge musikbrugere risikerer at blive ramt af høreskader i et hidtil uset omfang.

Høreskader vokser i takt med salget af bærbare lydenheder som smartphones og mp3-afspillere. (Arkivfoto: Morten Fischer)

Hyletone for ørerne, lydoverfølsomhed og for tidligt høretab er permanente høreskader, man ikke kommer af med igen. Musikere er en særligt udsat faggruppe for høreskader.

Men nye undersøgelser viser, at også børn og unge der lytter til musik på smartphones og andre mp3-afspillere, risikerer at få høreskader og hørenedsættelse allerede i 30-40 årsalderen pga. for højt og for længe musiklytning i for dårlige ørepropper. Det er et både personligt belastende og et samfundsøkonomisk problem. (Se fakta nedenfor)

SE VIDEOER: Mød medvirkende og andre musikere, der støtter op om budskabet Pas På Hørelsen

Salg af mp3-afspillere er eksploderet

Internationale undersøgelser af børn og unges hørelse viser, at høreskader vokser i takt med salget af bærbare lydenheder som smartphones og mp3-afspillere.

I Danmark blev der i 2012 solgt 1,372 millioner smartphones med mp3-afspillere. Dertil kommer salget af andre, bærbare enheder som iPod og andre mp3-afspillere og mobiltelefoner med mp3-afspillere.

Mp3-afspillere har typisk en maksimalvolumen på mellem 80 – 115 dB (A) og forskellige typer hovedtelefoner kan hæve lydniveauet med 7-9 dB. Dvs. man kan risikere et lydniveau på 124 dB.

Volumen og eksponeringstid

Volumen og varighed af musiklytning er de to afgørende faktorer for nedslidning og skader på det indre øre. Når hårcellerne i det indre øre beskadiges, fører det til høretab og ofte tinnitus og lydoverfølsomhed. Og det er skader, der ikke kan repareres.

Man skruer op

De fleste lytter til mp3-afspillere med ørepropper. Propperne tillader en mængde udefrakommende lyde at trænge ind og således “konkurrere” med musikken. Man fristes derfor til at skrue op for musikken for at overdøve lyde udefra. Det betyder, at ørerne modtager og skal behandle både mp3-lyden og lydene udefra.

 

Svag bas = højere volumen

Ørepropperne har en relativ svag basgengivelse. For at kompensere for det, er det nærliggende at skrue op for volumen – for at få bassen med. Hermed skruer man også op for de høje lydfrekvenser, som i særlig grad er under mistanke for at forvolde høreskader. De fleste mp-3-brugere holder sig dog inden for en relativ sikker ramme, når det gælder volumen og eksponeringstid. Det handler altså især om de 5-10 procent af de unge lyttere, der skruer for højt op - et niveau over 80-85 dB - for længe.

SE VIDEOER: Mød medvirkende og andre musikere, der støtter op om budskabet Pas På Hørelsen

Samfundsmæssigt dyrt

Meget tyder på, at vi i fremtiden vil se (langt) flere mennesker med tidlig, dårlig hørelse end i dag. Problemer med hørelsen koster hvert år det danske samfund mindst 2,7 milliarder kroner. Dertil kommer tabet af livskvalitet, arbejdsevne, effektivitet og produktivitet. Derfor er det vigtigt at udvise rettidig omhu og sætte ind med oplysning.

Pas På Hørelsen-kampagne

Dansk Musiker Forbund ønsker i samarbejde med GN ReSound, at sætte fokus på hørelsen med kampagnen Pas På Hørelsen. Kendte musikere, høreeksperter, instrumentbranchen og høreapparat-producenter vil gennem tre arrangementer i Aarhus, Odense og København fortælle om høreskader og give råd og vejledning om forebyggelse af høreproblemerne.

 


Tal og undersøgelser

Hos 1.605 danske børn, som begyndte at gå i skole i 1987 og 1997, fandt man en højere forekomst af nedsat hørelse end hos børn, der begyndte i skolen i 1977. Høretabet var især typisk ved høje frekvenser, hvilket tyder på et støjinduceret høretab pga. bærbare lydenheder.

Kilde: Søren Gissel, Jens Tølbøll Mortensen & Svend Juul: Høreevnen hos danske skolebørn ved ind- og udskolingsundersøgelsen

Forskerne bag en israelsk undersøgelse i 2011 af 289 unge (13-17 år) mp3-vaner advarer om en generation, der vil få hørenedsættelser, der sætter ind allerede ved 30-40 års alderen – langt tidligere end det normale, aldersbetingede høretab.

Kilde: Chava Muchnik, Noam Amir, Ester Shabtai & Ricky Kaplan-Neeman, Department of Communication Disorders, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, 2011)

En rapport fra Australien forudser, at en ud af fire vil have et (støjbetinget) høretab i 2050 og op til en fjerdedel af dem vil have problemer forårsaget af at lytte til mp3-afspillere på kraftige niveauer. Det svarer til en stigning på 50 procent i forhold til i dag, hvor kun én ud af seks voksne har et støjbetinget høretab.

Kilde: Is Australia listening? 2008

Årlige omkostninger for høreproblemer I Danmark, 2,7 milliarder:  Anette Lykke Hindhede og Agnete Parving: The field of Danish audiology: a historical perspective. Audiological Medicine 2009; 7(2): 84-92)

I den seneste EU-rapport om omfanget og konsekvenserne af høj musik i mp3-afspillere anslås det, at unge mennesker, der udsættes for såkaldt ”social støj” (herunder musik) er tredoblet siden begyndelsen af ​​1980'erne.

5-10 procent af unge musiklyttere, der bruger mp3-afspillere, er i højrisikogruppen for at udvikle permanent høretab efter 5- eller flere års forbrug, konkluderer rapporten.

Kilde: Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks


Pas På Hørelsen:                                                         

Pas På Hørelsen er en kampagne fra Dansk Musiker Forbund, der i samarbejde med GN ReSound sætter fokus på musikeres hørelse. Hørelsen er en musikers vigtigste redskab og høreproblemer er det største arbejdsmiljømæssige problem for danske musikere. Arrangementerne i november 2013 er blevet til i samarbejde med GN ReSound, som er producent af høreapparater og tinnitus maskere. 

 

SE VIDEOER: Mød medvirkende og andre musikere, der støtter op om budskabet Pas På Hørelsen

 

 

Kommentarer fra læserne

Jens Kærgaard Larsen, 01-11-2013 00:02
Jeg har selv haft tinitus i mange år, men kun i en grad jeg kan leve med.
Nu er jeg så gammel at det ikke betyder meget for mig selv, men, jeg er far og musiklærer, og jeg tror på at de unge får større problemer end jeg har oplevet.
Så derfor vil jeg mene at det skal ud til skolerne, frem for til (æld) gamle halvdøve musikere med gammel tinitus ;-)
VH
Jens
Redaktionen, 31-10-2013 11:07
Børn er velkomne og da optrædenen på scenen slutter ca. kl. 21 har man mulighed for at nå en rimelig sengetid for de lidt større børn.
Dørene åbner allerede kl. 19, hvor man kan prøve musikudstyr mv.
OBS: I Aarhus åbner dørene kl. 14 med optræden kl. 15
Glæder os til at se jer, tilmelding her: http://www.anpdm.com/survey-public/464751457142445A4571/49465D407641425E43
Signe Gad, 31-10-2013 11:01
Nogle af de undersøgelser, I henviser til, viser at problemet starter i en tidlig alder. Laver I også kampagnearrangementer for børn? Jeg går ikke ud fra, at arrangementer kl 20 henvender sig til dem, eller hyr?

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.