"Vi beder alle vore medlemmer afholde sig fra at deltage i auditions," lyder meldingen fra DMF oven på Tivolis udmelding om at man vil engagere andre musikere til promenadeorkestret.

Tivoli ydmyger musikerne, skriver DMF i sit brev til Tivoli i forbindelse med at promenadeorkestret nu skal have genbesat stillingerne ved auditions. Foto: Rasmus Hansen.

Dansk Musiker Forbund er aldeles uforstående overfor Tivolis helt uventede og meget overraskende udmelding om promenadeorkestret og tager skarpt afstand fra fremgangsmåden,” lyder det i et brev fra DMF til Tivolis musikansvarlige.

Fra at være et fast indslag i Tivoli med status af faste medarbejdere ønsker Tivoli i år kun at "engagere Tivolis Big Band og Tivolis Promenadeorkester for én dag om ugen – og nu er musikerne således ikke længere medarbejdere i Tivoli, men musikere der engageres ’på løst’ til 23-24 enkeltstående engagementer,” opsummerer DMF i brevet.

”Ydermere har Tivoli så i allersidste fase af en længerevarende forhandlingssituation kastet en bombe på bordet ved at meddele, at man ikke ønsker at engagere det kendte promenadeorkester, men i stedet vil afholde auditions med henblik på at engagere andre musikere. Denne udmelding blev begrundet med, at Tivoli, efter nærmere overvejelser, fandt det kunstneriske niveau for lavt til at kunne ’videreudvikle’!” refererer DMF’s formand Anders Laursen i brevet.

DMF opfordrer til ikke at deltage i de varslede auditions til promenadeorkestret. Læs mere på dmf.dk

 

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.