af Henrik Strube

Center for Performing Arts Medicine (CPAM) er det internationale navn for den nye musikerklinik, der i onsdags slog dørene op.

Klinikken ligger i en separat bygning på Odense Universitetshospitals område og bliver bemandet med fagligt personale, som har specialviden om netop musikeres typiske skavanker og lidelser.

SE VIDEO: Indvielsen af den nye klinik for musikere

Specialistviden samlet ét sted

Musikerlidelser kan f.eks. være problemer med hørelsen, tinnitus, nedsat hørelse eller lydoverfølsomhed, eller det kan handle om led- og muskelrelaterede problemer. Begge områder griber ind i mange musikeres hverdag, og der har tidligere ikke været ét sted, man kunne henvende sig for at få specialistviden – og behandling. Musikere har indtil nu været henvist til at flakke rundt mellem specialister uden at kunne få hjælp fra fagfolk, der virkelig vidste noget om musikeres specielle helbredsproblemer.

”En historisk landvinding for musikere og musikerorganisationer…” Anders Laursen, DMF

 

DMF som samarbejdspartner

Formand Anders Laursen var da også en glad mand, da han gik på talerstolen for at hilse det nye initiativ velkommen og kaldte det ”en historisk landvinding for musikere og musikerorganisationer, og en begivenhed der rækker ud over landets grænser til gavn for musikere.” DMF har da også været samarbejdspartner i projektet siden ideen fødtes for år tilbage.

Afhandlinger danner grundlag for CPAM

CPAM hviler på to solide ph.d.-afhandlinger om henholdsvis musikeres hørelse og musikeres bevægeapparat. Forskerne Helene Paarup og Jesper Hvass Schmidt har bygget deres ph.d. på undersøgelse af ca. 500 symfonimusikere. Endnu mangler en endelig behandling af en tilsvarende gruppe freelancemusikeres hørelse.

Nordisk kongres i Danmark i 2014

Dagen efter – 13. juni – afholdtes i Piteå, Sverige, den første nordiske kongres om musikersundhed, hvor seneste videnskabelige arbejder på området blev fremlagt.

Tanken er, at fortsætte det nordiske samarbejde og en tilsvarende kongres i 2014 planlægges i Danmark. Foran ligger et samarbejde mellem de nordiske musikerforbund om at udbrede kendskabet til musikeres arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Ikke mindst at implementere relevant undervisning om dette område så tidligt i det musikalske uddannelsesforløb som muligt.

SE VIDEO: Indvielsen af den nye klinik for musikere

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.