af Birgitte Theresia Henriksen

Ny freelanceoverenskomst med DR giver incitament til mere livemusik på DRs platforme. Aftalen træder i kraft torsdag den 15. september og gælder for freelancemusikere/solister.

Ny aftale kommer til at lette mulighederne for at sende livemusik på alle DRs platforme

Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Dansk Solistforbund, Solistforeningen af 1921 og DR har indgået ny, fælles overenskomst om solistisk medvirken i DRs produktioner. Aftalen kommer til at lette mulighederne for at sende livemusik på alle DRs platforme, og det glæder de fire musikorganisationer.

”Den nye aftale giver gode incitamenter for, at DR kan sende mere livemusik og dermed større mulighed for at vores medlemmer – danske musikere, artister og solister - kommer ud til DRs store publikum med deres musik. DRs forbrug af musik har siden 2004 været faldende, og vi har ønsket at give DR incitamenter til at formidle mere livemusik. Det mener vi er lykkedes med den nye aftale,” siger Anders Laursen og Lena Brostrøm, formænd i henholdsvis Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund. 

 

Lyttet til medlemmerne

Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund repræsenterer sammen med Dansk Solistforbund og Solistforeningen af 1921 knap 8.000 musikere og artister i Danmark. Organisationernes medlemmer lægger vægt på at have klare rammer for betaling og udnyttelse når de optræder live i DR, mens en del samtidig ønsker at stå friere, når det gælder vilkårene for en aktuel her-og- nu-optræden 

”Vi er meget tilfredse med at aftalen giver fælles rammer og fleksibilitet til musikkens kunstnere. Vi har lyttet til vores medlemmer, og derfor giver overenskomsten også mulighed for konkret at aftale live-medvirken i et aktualitetsprogram mod at DR dækker transportudgifterne.  Og i det hele taget har den fælles intention været ønsket om mere livemusik på DR’s platforme. Nu håber vi, at det med den nye aftale også bliver en realitet til glæde for musikerne og for danskerne,” siger de to formænd.

 

En bedre aftale for livemusikken

Hos DR mener man også, at aftalen er et godt resultat for alle parter og for livemusikken.

”Vi er meget glade for, at vi har indgået en ambitiøs aftale, der kan være med til at indfri de store ambitioner, vi har for musikken på DRs platforme. Med den nye overenskomst vil vi i endnu højere grad kunne præsentere levende musik på vores platforme og sikre synlighed for den danske musik. Samtidig åbner aftalen også op for, at vi kan udvikle nye spændende digitale musiktilbud. På den måde ligger aftalen i fin forlængelse af den nye musikhandlingsplan, vi meldte ud tidligere på måneden,” siger Gustav Lützhøft, DRs radiochef.

 

Fakta om de væsentligste elementer i den nye aftale:

  • Aftalen indebærer blandt andet, at honorarsatserne for flagskibsproduktioner som nytårskoncerter, Kronprinseparrets Priser og Melodi Grand Prix hæves med 7,5% og en fast årlig regulering på 1,3%. Seneste regulering fandt sted i 2005.
  • Aftalen åbner for, at kunstnerne kan medvirke i aktualitetsprogrammer uden honorar, men mod dækning af transportomkostninger. Betingelsen er, at medvirken sker i forbindelse med en aktuel udgivelse eller en turnéstart. Kunstnerne vælger selv, om de ønsker at medvirke uden honorar.
  • Aftalen giver også DR mulighed for at bruge medvirken i podcast, på YouTube og sociale medier under hensyntagen til den enkelte kunstners karriere.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.