af Karen Bendix

Det står sløjt til med musikundervisningen i Københavns Kommune. Det blev debatteret ved et møde på Rytmisk Center i København.

Foto: Das Büro

Rytmisk Center i København tog skeen i egen hånd og inviterede en broget flok af musikkens aktører til debat om musik i folkeskolen. Baggrunden for debatten var et debatindlæg i Politiken fra Maria Frej, der er kulturordfører for SF i København og medlem af Borgerrepræsentationen. Problemet med musikundervisningen til børn og unge i Københavns Kommune er nemlig stort. Det står både sløjt til med musikken i folkeskolen, og den lokale musikskole dækker kun 0,8 procent af alle børn i målgruppen i kommunen.

Mange tilbud – ingen målsætning

København i kraft af sin størrelse heldigvis en række andre musiktilbud til børn. Der er en lang række tilbud i de kommunale kulturhuse, i DRs Musikariet, gennem Copenhagen Phils aktiviteter, der er private musikskoler, Vesterbro Ungdomsgård osv. Sagen er blot, at dette langt fra rækker, og at der i kommunen ikke findes en målsætning om, at alle børn skal møde musik, eller nogen ordning som sikrer dette. Det bliver derfor ofte de i forvejen ressourcestærke familiers børn, der deltager i musiktilbuddene.

Der er gjort tilnærmelser og forsøg med ordningen Mere Musik til Byens Børn, der samler musiktilbudsleverandører på den ene side og skoler på den anden side og faciliterer møderne mellem parterne. Andre kommuner har gjort tilsvarende forsøg med kulturpakker, Kulturens Laboratorium m.m.

Samarbejde og partnerskaber

Derfor var debatten om musikundervisning kærkommen og de forskellige oplæg fra paneldeltagerne gav god inspiration på tværs af projekter rundt om i landet.

Debatten mundede bl.a. ud i, at der først og fremmest skal sættes nogle overordnede rammer fra politikerne, som skal bakke op om en overordnet plan. Når rammen er sat, skal de forskellige aktører inden for musikundervisning og musikoplevelser samarbejde og danne partnerskaber på kryds og tværs i kommune, skoler, kultur- og musikinstitutioner og private udbydere. Der er også behov for nogle, der kan koordinere de samarbejder, og organisere de samarbejder og partnerskaber til fælles projekter, som kan styrke musikundervisning og musikoplevelser for alle børn. Sidst men ikke mindst er der store ønsker om at musikunderviserne skal have de kompetencer, der er nødvendige for at skabe en kvalificeret undervisning for børn og unge – om det er i folkeskolerne, musikskolerne eller andre kulturinstitutioner, hvor børnene er.

Rytmisk Center vil fremover lave netværksmøder om børn, unge og musik.


Paneldeltagerne på mødet var:

  • Maria Frej – Programchef i Tivoli og medlem af Københavns Borgerrepræsentation)
  • Thomas Sandberg – musiker
  • Eva Fock – musiketnolog
  • Henrik Køhler – Direktør Teatercentrum
  • Trine Lerche Frøslev, leder Rytmisk Center
  • Hanna Jørgensen, Praktisk-Musisk kompetencecenter (Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
  • Ingrid Brandt, Lederkonsulent, Børne- og Ungdomsforvaltningen
  • Helle Dysseholm, Udviklingskonsulent, Dagtilbud og Fritid
  • Stine Keiding, Programleder Kulturregion Fyn

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.