af Petrine Jørgensen

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om, at musik skal på skoleskemaet i de ældste klasser i folkeskolen.

Fag som musik bliver igen obligatorisk i folkeskolen, og i den nye, politiske aftale opfordrer man til, at undervisningen skal ske i samarbejde med den lokale musikskole. (Foto: João Silas)

Fremover skal de ældste elever i folkeskolen have flere praktiske fag. Musik kommer derfor på skoleskemaet som valgfag sammen med madkundskab, design og billedkunst.

Det kom frem i går, efter et bredt politiske flertal på Christiansborg er blevet enige om at styrke de praktiske fag i folkeskolen. Flertallet bag aftalen består af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF.

Et toårigt valgfag

Helt konkret betyder aftalen, at elever i folkeskolen skal vælge et valgfag i 7. klasse, som de skal følge i to år. Det kan eksempelvis være et toårigt forløb med musikundervisning.

Umiddelbart foreslås det, at faget afsluttes med en praktisk prøve i 8. klasse. Formålet med den praktiske prøve er at styrke elevernes oplevelse af, at praksisfaglighed er vigtigt. Det er dog op til den enkelte kommune, hvorvidt der indføres en afsluttende prøve.

Aftalen indeholder i alt fem konkrete initiativer, som skal sikre, at alle elever i folkeskolen får mulighed for at arbejde med deres praksisfaglige kompetencer:

  1. Obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7. og 8. klasse
  2. Prøve i praktisk/musisk valgfag i 8. klasse
  3. Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
  4. Ret til erhvervspraktik i 8. og 9. klasse
  5. Udviklingsprojekt Praksisfaglighed i skolen

Musikskolerne skal inkluderes

I aftalen opfordres der desuden til, at folkeskolen gør brug af mulighederne for, at den nye musikundervisning i de ældste klasser kan ske i samarbejde med den lokale musikskole. En tanke som stemmer fint overens med de allerede igangværende samarbejder mellem folkeskole og musikskole i dag. Musikskolelærerne vil være en stor drivkraft at få ind i nye former for musikundervisning i folkeskolen, hvor musikskolelærerne netop kan bidrage til at bygge de nye musikfag op med afsæt i deres faglighed.

Dansk Musiker Forbund ser derfor meget positivt på den nye aftale og håber, at det vil give endnu mere musik på hele landets skoler.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.