af Morten Fischre

Amerikansk kunst- og kulturliv i oprør efter Præsident Trump har meldt ud, at al statslig kunststøtte spares væk fra næste budgetår. Det samme gælder folkeoplysning og mediestøtte.

NEA er rygraden for store kulturinstitutioner, kunstnere og kunstprojekter, fremgår det i en video, hvor kunstnere og kulturpersonligheder forklarer, hvorfor NEA er så vigtig for kulturlivet og samfundet i USA. (Illustration fra NEA’s video bragt med tilladelse fra NEA)

 USA er ikke kendt for at have et stort statsligt apparat, der bakker op om kunst og kultur, men trods alt har man siden 1965 haft en ordning, der tilgodeser kunsten og kunstnere med donationer. Støtte til projekter, museer, teatre, musikuddannelse og meget mere er uddelt via det statslige og uafhængige organ, National Endowments for the Arts (NEA). Udgifterne hertil udgør en ganske lille brøkdel af USA’s samlede budget (se graf nederst), men lukningen af institutionerne har en evident symbolsk effekt for Præsident Trump og dennes politik. 

Trump-administrationen barsler i sit budgetforslag for 2018, udover at fjerne kunststøtten, også med at fjerne det økonomiske grundlag for National Endowment for the Humanities (NEH), der er et tilsvarende organ, som støtter uddannelse, forskning og folkeoplysning. 

Stor skuffelse

”Vi er skuffede, fordi vi oplever, at vores støtteordninger gør en mærkbar forskel for personer i alle aldre i tusindvis af fællesskaber, store, små, by og land, og i alle nationens kongresdistrikter, ” udtaler forkvinde for NEA, Jane Chu, i en erklæring.

 

MUSIKEREN har været i kontakt med repræsentanter for NEA, som har ladet forstå, at de sætter pris på opbakning og udbredelse af budskabet, men at institutionen i kraft af sin rolle som organ for forbundsregeringen ikke selv kan deltage i kampen for sagen.

”Vi vil dog fortsætte vores arbejde med at oplyse og viderebringe kendskabet til  NEA’s vitale rolle med at betjene nationens fællesskaber,” lyder det fra NEA.

 

NEA er rygraden i amerikansk kultur

I en nyligt offentliggjort video fortæller en lang række kunstnere, om betydningen af NEA for kunst- og kulturlivet i USA.

”Det er virkeligt vigtigt, at vi får folk til at indse, hvor meget NEA i stilhed har udgjort rygraden for store kulturinstitutioner, kunstnere og kunstprojekter,” fastslår kunstner og arkitekt Maya Lin.

 

Skuespiller Robert Redford siger i videoen, at NEA tager både kunst og udvikling af nye kunstnere alvorligt. Redford konkluderer, at NEA efter hans mening ikke bare skal overleve, men skal vokse sig større. Dette er imidlertid ikke Trumps planer.

Se videoen her

Eneste håb: At republikanerne går i mod deres egen præsident

Republikanerne har hidtil været venligt stemt over for NEA, men det vil kræve at præsidentens partifæller går i mod ham for at forhindre en total nedlukningen for kunststøtten. New York Times skriver i en artikel ydermere, at præsidentens datter Ivanka er en ivrig støtte af kultur og kunst ligesom vicepræsidentens hustru Karen Pence, der selv er kunstmaler, i årevis har advokeret for at benytte kunst i terapeutisk behandling ved psykiske diagnoser. Dette har dog ikke ændret Trumps planer om at skære dybt, hvilket har verseret på rygteplan i de seneste uger.

Kampen for at redde NEA er indledt

Et større lobbyarbejde fra kultur- og kunstverdenen er nu indledt for at påvirke republikanerne i Kongressen til at stemme i mod Trumps forslag om at spare NEA væk. Imens vil Trump-administrationen i de kommende måneder arbejde videre på den detaljerede plan for det kommende budget med de drastiske nedskæringer. Sammenslutningen Performing Arts Alliance kæmper konkret for at opnå, at Kongressen trodser Trumps planer og sætter NEA på 2018-budgettet med USD 155 mio.

Der er muligt at deltage i forskellige underskriftsindsamlinger til støtte for NEA, den mest benyttede har rundet 200.000 underskrifter og alle kan deltage via dette link

LÆS MERE OG STØT OP: NEA på Facebook og website

KILDE OG MERE INFO: New York Times

FAKTA: Amerikansk kultur og folkeoplysning i tal

Det kan være svært med det blotte øje at se støtten til kultur og folkeoplysning til hhv. NEA og NEH på et diagram, men det er den meget smalle lyse stribe i toppen af cirklen, svarende til 0,03 %.

FAKTA: Amerikansk kultur og folkeoplysning i tal

  • USA's statsbudget er på USD 1,1 billioner (billion = 1.000 milliarder)
  • De økonomiske udgifter til at drive National Endowments for the Arts (NEA) og National Endowments for the Humanities (NEH) udgør ca. USD 300 mio.

Disse institutioner vil Trump også lukke

Også Corporation for Public Broadcasting (CPB) er på Trumps liste over statslige institutioner, der skal fratages alt tilskud. Igen er der tale om et uafhængigt non-profit organ, som er statsfinansieret og har til formål at fremme og støtte offentlig broadcasting og som udvikler ikke-kommercielt indhold til både lokalradioer og tv-stationer. CPB skal sikrer objektivitet og balance i mediebilledet, og giver associationer til de europæiske public service-forpligtelser, som visse statsstøttede eller -finansierede medievirksomheder på vor side af Atlanten skal leve op til. 

Derudover er Woodrow Wilson International Center for Scholars også på listen over lukningstruede institutioner. Centrets virke udgør med dets egne ord et ”upartisk politisk forum for håndteringen af de globale spørgsmål gennem uafhængig forskning og åben dialog med henblik på at formidle handlingsrettede ideer til det politiske samfund.” 

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.