af Henrik Jansberg

Min violin -bare kraftigere!....! Henrik Jansberg laver test af mikrofon og pickupsystemer til violin

Mange violinister i den rytmiske og i den klassiske genre har søgt efter et godt system til forstærkning af deres akustiske instrumenter. Nu findes der efterhånden en del forskellige systemer enten baseret på små kondensatormikrofoner eller systemer baseret på piezo eller andre elektriske pickupper.

I denne test har jeg prøvet 7 mikrofonsystemer fra forskellige producenter og med forskellige ophæng til fæstning på violinen. Derudover har jeg testet 12 pickupsystemer fra forskellige producenter, baseret på forskellige teknologier.

Alle systemer er testet på min ungarske violin, bygget af Lajos Konya i 2002 efter en Stradivarius model (bortset fra Stringamp systemet, som blev leveret indbygget i en violin).

Jeg har til min test optaget systemerne på HD i 24 bits opløsning uden equalisering, da jeg finder det lettest at vurdere lydkvaliteten ved direkte sammenligning. Jeg har i første omgang vurderet mikrofoner og pickups hver for sig. Alle systemerne har også været en tur med ”i byen” for at blive testet på et PA-anlæg. Der har jeg set på, hvor lette og hurtige de er at montere på instrumentet og, hvor stabilt systemerne sidder. Jeg har også forsøgt at vurdere hvorvidt de er lette at ”spille på” med hensyn til equalisering og feedback (akustisk tilbagekobling).

Accusound mikrofon

Foto: Accusound

Mikrofoner

Mikrofoner giver generelt den mest ”naturlige” form for forstærkning af lyd, de viderebringer violinens egen lyd, fraseringer og dynamik. Men problemet med at bruge mikrofoner på scenen i samspil med andre instrumenter, monitors og mikrofoner, kan være feedback og det faktum at mikrofonerne ”kan høre” de andre instrumenter på scenen og lydkvaliteten kompromitteres derfor af at man må skære i visse frekvensområder for at violinen kan trænge igennem.

Det engelske firma Accusound har fremstillet mikrofoner til alle former for akustiske instrumenter i mange år. Det leverede system består af en lille holder til montering på strengeholderen og en svanehals med udskiftelig mikrofon kapsel. Således kan der vælges mellem 3 forskellige karakteristikker - kugle, nyre og hypernyre. Der fulgte to kapsler med nemlig kugle og hypernyre, som jeg begge har testet. I brug er lyden fra både kugle og hypernyre rigtig god. Man får en klar og lys lyd fra kuglekapslen og en mere varm lyd fra hypernyren. Mht. feedback var kuglen den svageste af de 3 mikrofoner med kuglekarateristik i testen. Hypernyren derimod var svær at få til at feede. Ophænget var solidt og hurtigt at montere og justere, men det forekom mig ret stort.

DPA IMK 4061

Foto: DPA Microphones

Den danske mikrofonproducent DPA leverede to systemer: Deres blandt violinister meget brugte 4061 instrumentsystem med kuglekarakteristik og med en lille gummiholder til placering på strengene mellem stol og strengeholder. Det andet system tilhører serien af DPA Compact mikrofoner, leveret med 4021-mikrofonen med nyrekarakteristik og en chokabsorberende holder af metal også til montering mellem stol og strengeholder.

DPA 4021

Foto: DPA Microphones

Lydmæssigt har 4061 mikrofonen en god naturlig lyd. Ophænget var let at montere, men havde også en tendens til at flytte sig lidt, når man var i gang på scenen, dette kan bedres ved at skære et lille hak i holderen så den klemmer om e-strengen. 4021 var den dyreste og bedst lydende mikrofon i testen, klar og varm på samme tid og meget detaljeret. Ophænget, som også er meget dyrt var derimod lidt en skuffelse; - det er meget solidt, men også meget tungt og dæmper klangen på violinen en smule. Derudover var det besværligt at sætte på og justere.

Henrik Jansberg

Foto: HJ

MUSIKERENS store violinmikrofontest er lavet af Henrik Jansberg.

SD-Systems LCM110

Foto: SD-Systems

Fra Holland kommer SD-systems, der leverede et system med kuglekarakteristik, kaldet LC110.

Mikrofonen er monteret på en svanehals som skal fæstes på strengeholderen som en finstemmer. Jeg har desværre en strengeholder med fire indbyggede finstemmere og kunne derfor ikke fæstne mikrofonen som anvist. Løsningen blev at fæstne svanehalsen med en 2 krone over strengene - ikke så kønt men faktisk meget stabilt og fleksibelt.

Lyden fra LC110 var varm og detaljeret, og helt på linie med DPAs 4061.

RIML Fiddlepro

Foto: RIML

RIML er endnu et firma med base i England, og de leverede et system kaldet Fiddle-Pro med en hyper-nyre mikrofon og en holder til montering i C-buen nærmest G-strengen på violinen.

På scenen var lydkvaliteten nogenlunde, men hverken så klar eller varm som de andre mikrofoner i testen. Ophænget derimod var temmelig genialt efter min mening; meget hurtigt at montere og afmontere og helt stabilt og det ses faktisk ikke, når man står på scenen.

AMT baserer også deres violinmikrofon på en hypernyre kapsel. Kapslen er fast monteret på en svanehals og et metalrør der spændes fast på siden af violinen. Lydmæssigt synes jeg VS systemet lød rigtig godt - åbent, varmt og meget egalt over strengene. På scenen skulle der faktisk ingen equalisering til og mikrofonen var også meget resistent over for feedback.

Ophænget synes jeg dog ikke så godt om; det var langsomt at montere og svært at placere i forhold til skulderstøtten.

DPA VH4000 ophæng

Foto: DPA

DPA violinophæng

Foto: DPA Microphones

Pickupsystemer

I den anden del af testen har jeg set på 12 pickupper, med elementer baseret på flere forskellige principper og med meget forskellig montering og lyd.

AMT 2

Foto: AMT

Der findes en alternativ måde at montere små kuglemikrofoner, såsom DPA4061.

Dette system er tysk og hedder Amplistring. Amplistring laver to holdere. En af sort gummi, som klemmes over sargen, og en som erstatter endepinden med en af aluminium og har plads til, at mikrofonen kan monteres inde i instrumentet.

Begge holdere fungerer meget godt. Gummiholderen er virkelig fleksibel og stabil og ikke for voldsom. Mht. endepinden skal man dog være opmærksom på, at det kræver en del equalisering at få en mikrofon, der er monteret inde i violinen til at lyde godt, der er en del uventede bi-lyde inde i en violin og så bliver lyden lidt hul.

Det hjælper dog på, hvor højt man kan spille, før feedback opstår.

Schertler er et schweizisk firma der har specialiseret sig i pickupper til akustiske instrumenter. De leverede 2 systemer baseret på en elektrodynamisk og en elektrostatisk pickup (DYN-V og Stat-V).

DYN-V systemet er et element på 1 cm tykkelse på størrelse med en femkrone der fæstnes med grønlig hæftemasse. Stat-V er et lille pickupelement der holdes fast i stolen ved hjælp af et stykke kork, man selv skal skære til. De 2 systemer er meget forskellige rent lydmæssigt.

DYN-V lyder mest naturligt, men noget spæd i lyden og ret nasal, hvilket dog kan fjernes med lidt equalisering. Stat-V har en ret ”elektrisk” lyd med nogle ret kraftige betoninger forskellige steder i frekvensområdet. Begge systemer er meget resistente over for feedback.

Monteringen af DYN-V er solid, men jeg bryder mig ikke meget om at skulle ”klistre” noget fast på dækket af min violin, selvom der ikke var nogen synlige mærker efter afmontering. Stat-V skal ikke klæbes fast, men det er nødvendig at skære den ene vinge af stolen bort, hvilket bestemt heller ikke er noget, jeg synes om.

Baggs pickup og Schatten VO2

Foto: Henrik Jansberg

Autolycus er en Australsk pickup, baseret på et piezoelement, der fæstnes til dækket af violinen med en lille klemme. Lyden fra den meget billige Autolycus pickup er typisk piezo; lidt tynd og nasal, som dog kan equaliseres til et bedre resultat. Klemmen klemmer meget hårdt, og man frygter for at der i det lange løb vil komme ridser og mærker i lakken.

C-ducer er et engelsk system baseret på et PVDF element eller piezofilm, som det også kaldes. Pickuppen er en tynd film i et brunt plastichylster og beregnet til at man skal sætte den fast på dækket med dobbeltklæbende tape. Jeg havde ikke lyst til at klæbe noget fast på denne måde og benyttede den alternative metode som foreslås i monteringsvejledningen, nemlig først at sætte et stykke statisk plast på dækket og derefter klistre pickuppen ovenpå. Det lyder besværligt, og det er det også. Lydkvaliteten af pickuppen er fremragende for en pickup og tæt på mikrofonernes lyd. Den klarer sig også rimeligt mht. feedback.

Scahtten VVM Pro

Foto: Schatten

L. R. Baggs og Schatten er henholdsvis et amerikansk og et canadisk firma, som har valgt samme løsning mht. placering af et piezoelement. Begge systemerne leveres med en stol af ahorn med pickuppen monteret i, dette bevirker at stolen skal tilpasses af en violinbygger før man kan bruge den.

Schatten leverede desuden en pickup kaldet VVM, som sættes fast på dækket med en klæbemasse svarende til den, som Schertler bruger, hvilket gør at pickuppen let kan tages af igen. De to pickupper placeret i stolen lyder meget ens; varmt og saxofonagtigt i bunden og lidt aggressivt højere oppe, med den sædvanlige nasale piezolyd.

De er besværlige og dyre at montere da man skal besøge en violinbygger for at få det gjort, men når de først er monteret, er de meget enkle at bruge og ændrer ikke særligt på violinens akustiske klang.n klarer sig også rimeligt mht. feedback.

LR Baggs

Foto: LR Baggs

Schatten VVM pickup

Foto: Schatten

Begge systemer er meget feedback resistente, men kræver dog en del equalisering.

Schattens billigere VVM pickup er en lydmæssig overraskelse; den lyder faktisk ret naturligt og man skulle ikke tro at den var baseret på piezoelementer. Som før nævnt er jeg ikke glad for at skulle ”klistre” noget på dækket af min violin af hensyn til lakken, men denne pickup berører dog kun et mindre område af dækket.

Schatten VO2

Foto: Schatten

Engelske Headway leverede 2 systemer; et meget lig de amerikanske indbyggede systemer kaldet VL-3. Dette system blev desuden leveret med en specielt tilpasset preamp. Det andet system, The Band, bestod af en cykelslangelignende gummistrop, der monteres ved at vikle båndet udenom violinens krop og fæstne de to ender med velcro.

Det ser lidt voldsomt ud monteret, men fungerer og man slipper for at klistre den fast. Headways pickup-stol med tilhørende preamp og The Band overrasker lydmæssigt. VL-3 pickuppen lyder meget mere naturligt end de to amerikanske konkurrenter og er ligeså resistent overfor feedback. The Band har også en forholdsvis naturlig lyd, der minder om VVM-pickuppen.

B-Band er et finsk firma med et stort udvalg af pickupper til akustiske instrumenter. De leverede systemet S-1, der består af en flad og fleksibel 4 cm lang pickup der fæstnes med hæftemasse ligesom Schertler og Schatten.

Lydkvaliteten fra dette innovative system var lidt skuffende; uden equalisering lød pickuppen uegalt med meget kraft på G-strengen og lidt nasal lyd på D og A, noget af dette kunne dog fjernes med EQ.

Kurmann Soundpost

Foto: Kurmann

Kurmann Soundpost er endnu et schweizisk system. Her er pickuppen bygget ind i lydpinden og stikket befinder sig i endeknappen, hvilket gør dette system helt usynligt monteret. Pickuppen blev leveret med en preamp med indbygget equalizer. Denne pickup skal installeres af en professionel violinbygger, da placeringen af lydpinden har meget stor indflydelse på violinens akustiske klang såvel som pickuppens lyd.

Pickuppen lyden generelt rigtig godt og i preampen er der flere justeringsmuligheder, der gør at dette system kan lyde godt næsten alle steder. Jeg synes måske prisen er lige i overkanten.

Stringamp findes både til 4-strengs violiner....

Foto: Stringamp

Stringamp er et danskbygget system, som bruges af flere kendte jazzviolinister. Stringamp blev leveret indbygget i en violin, med tilhørende preamp, hvorpå man kan justere niveauet af de enkelte strenge.

Man kan også vælge at få systemet indbygget i ens favoritinstrument. I forhold til prisen er Stringamp ikke det mest naturligt lydende system, lydkvaliteten minder om flere af de andre pickupper med udpræget nasal lyd, denne pickup tager dog godt imod eq, da lyden er ret ”ren”, selv ved hårdt spil.

Mht. feedback er Stringamp det bedste system blandt de testede, det var meget svært at få et hvin ud af.

...og til 5-strengsvioliner

Foto: Stringamp

Mange af pickupsystemerne blev leveret med et almindeligt ubalanceret Jack-stik monteret i et stykke træ som sættes på violinen som et hagebræt, dette giver en stabil tilslutning og mulighed for at placere stikket, hvor man finder det mest behageligt. C-ducer og Schertler blev tilsluttet med xlr. Kurmann Soundpost blev tilsluttet med et lille stik i endepinden - meget elegant, men kræver at man altid husker at få det specielle medleverede kabel med sig.

Stringamp systemet benytter et Din-stik, mellem violin og preamp.

KONKLUSION

Rent kvalitetsmæssigt er mikrofonernes lyd meget bedre end den de fleste af pickupperne kan levere. Mikrofonerne gengiver meget mere detaljeret og er nemme at styre rent dynamisk. Alle mikrofonsystemerne, jeg har testet, giver god lyd, hvor RIM Fiddle-pro placerer sig i bunden og DPA 4021 i toppen af kvalitetsskalaen. Forskellene er ikke enorme, men dog tydelige. De bedste systemer giver flere detaljer og en varmere og mere ensartet lyd over alle strenge.

Pickupperne var langt mere forskellige lydmæssigt. Det kan være svært at vurdere lydkvaliteten isoleret, men det er dog sikkert at ingen af systemerne gengiver min violins lyd i nærheden af 100%, - C-ducer og Kurmann Soundpost er nok de to systemer, der kommer tættest på.

Der var tre systemer, der var monteret i stolen, og de lød alle ret ens. Schatten, mest varm og L.R. Baggs mere lyst, men begge med karakteristisk nasal piezo lyd. Headway ramte en mere naturlig lyd, hovedsageligt pga. af den medleverede preamp; uden den lød den meget tæt på de to andre.

The Band og den lille pickup fra Schatten VVM overraskede, idet de faktisk lød ret varme og detaljerede og ikke så piezo-agtige. VVM pickuppens lyd opnåede jeg dog kun ved at montere pickuppen på dækket mellem stol og strengeholder og ikke på stolen som anvist i brugsvejledningen, der lød den mere som de to førstnævnte.

De to Schertler systemer var meget forskellige i lyden. Stat-V lød meget saxofon-agtigt og Dyn-V mere som en lidt tyndt lydende dynamisk mikrofon.

Henrik Jansberg er en af de mest talentfulde violinister på den danske folkemusikscene. Han er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium og har spillet mange forskellige steder rundt om i verden, både som solist, trio og band sammenhæng. Senest fik han prisen som Årets Debut og Årets Artist (traditionel) for sin plade ”Signatur” ved dette års Danish Music Award-uddeling i Tønder.

Foto: HJ

Ingen af systemerne er umulige at bruge live, men det er fantastisk dejligt at have et system, som bare er der og virker pålideligt. Derfor synes jeg Kurmann Soundpost fortjener stor ros for dets integration i instrumentet uden at ændre på dets akustiske egenskaber.

Derimod synes jeg, producenterne af mikrofonsystemerne har meget at lære, når det kommer til montering. De eneste, der har virkelig gode og smarte løsninger, er efter min mening Fiddle-Pro og Amplistring, helt uden risiko for, at mikrofonen flytter sig under koncerten og meget hurtigt og let at montere.

Derudover har jeg en vis betænkelighed overfor at skulle bruge systemer, som skal klistres eller klemmes fast på violinens dæk eller bund, hvor lakken let kan tage skade, sådan som Schertlers DYN-V, Schattens VVM, C-ducer og Autolycus pickuppen (som jeg synes klemmer alt for hårdt på dækket).

Mht. feedback oplevede jeg, ikke overraskende, at mikrofonerne med kugle-karakteristik var de mest følsomme og at hypernyre mikrofonerne var meget sværere at få til at give feedback.

Pickupperne har virkelig deres styrke på dette område og kan alle spille rimeligt kraftigt inden de feeder, selvom Stringamp systemet var bedst i denne kategori.

Jeg oplevede at VVM systemet lettere kom til at feede, når det var placeret, så det lød bedst. Kurmann Soundpost var også tilbøjelig til at feede ved lavere lydstyrke end de andre pickupsystemer.

Der er selvfølgelig flere måder at undgå feedback på. Kan man lade være med at spille meget højt og ikke bruge monitors, kan det helt undgås; også selv om man bruger en kugle mikrofon på sit instrument. Ydermere findes der måder at afhjælpe feedback problemer på; som f.eks. at skære bundfrekvenserne fra, eller bruge en såkaldt ”feedback-killer”, som fås i flere udgaver og prislejer.

Hvis man skal til at equalisere meget af mikrofonens lyd væk for at kunne spille kraftigt, kan det være en fordel at benytte en pickup.

En anden løsning kan være at have både en mikrofon og en pickup på violinen. Man kan så vælge enten at blande signalerne fra de to systemer, eller bruge pickuppen til monitorlyden og mikrofonen til frontlyden.

Ser man på prisen spænder systemerne fra ca. 300 kr. - for det billigste, nemlig Autolycus pickuppen, - til lidt over 12.000 kr. for DPAs 4021. Generelt må man sige, at mikrofonsystemernes kvalitet og pris følges ad. Betaler man mere får man et bedre system. Accusound virker som et godt køb til ca. 2.800 kr. for et system der lyder godt, er let at montere og ret feedbackresistent.

Pickupperne er mere spredt. F.eks. synes jeg man får ret meget for pengene i Schattens VO-2 og VVM pickupper. VVM er dog ikke brugbar som permanent løsning. C-ducer er også et rigtig godt køb til omkring 900 kr. - med preamp, hvorimod Schertlers systemer virker ret dyre i forhold til ydelsen. Skal man spille rigtig højt anbefaler jeg Stringamp. Det er dyrt, men virker som om, det er næsten umuligt at få til at feede.

Alle vil sikkert gerne have et system, der sidder sikkert på violinen og lyder som ens egen violin, uden feedback, og så skal det helst ikke være for stort, klodset eller dyrt. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opfylde alle ønsker, men ved man hvad man vil prioritere, kan man sagtens finde et system, man kan blive rigtig godt tilfreds med.

FAKTA

Kontakt & priser:

Accusound

www.accusound.com

Hypernyre system ca. 2.800 kr.

Ekstra udskiftelig kugle kapsel ca. 130 kr.

Amplistring (holdere)

www.amplistring.de

Endepindholder m. tre tykkelser ca. 280 kr.

Sargholder ca. 90 kr.

AMT

www.appliedmic.com

VS-system ca. 4.400 kr.

Autolycus

www.violinpickups.co.nz

Pris ca. 300 kr. + preamp

B-band

www.b-band.com

S-1 system ca. 2.500 kr.

C-ducer

www.c-ducer.com

Gigster B1000/3 ca. 900 kr.

DPA

www.dpamicrophones.com

IMK 4061 instrumentsystem ca. 3.300 kr.

4021 compact + holder ca. 12.000 kr.

Headway

Dansk distribution ved Ole Kehlet

www.kehletguitars.com

The Band ca. 1.300 kr. + preamp

VL-3 system ca. 3.300 kr. + installation

Kurmann Soundpost

www.soundpost.ch

Soundpost system ca. 3.700 kr. + installation

L.R.Baggs

www.lrbaggs.com

Violin pickup ca. 1.800 kr. + preamp og installation

Riml

www.riml.biz

Fiddle-Pro system ca. 2.200 kr.

Schatten

VO-2 pickup ca. 1.000 kr. + preamp og installation

VVM ca. 1.200 kr. + preamp

Schertler

www.schertler.com

DYN-V ca. 3.800 kr.

Stat-V ca. 2.100 kr.

SD-systems

www.sdsystems.com

LC110 system ca. 2.900 kr.

Stringamp

www.stringamp.com

System m. violin og pickup fra ca. 11.200 – 18.700 kr., alt efter violinens kvalitet.

Pickup system alene ca. 7.500 kr. + installation

Om mikrofonkarakteristik:

I testen omtales mikrofoner med kugle-, nyre- og supernyre-karakteristik.

En mikrofons retningskarakteristik angiver hvordan mikrofonen fokuserer (eller ”peger”) på det, den skal optage. Kuglekarakteristik (også kaldet omnikarakteristik) angiver at mikrofonen optager cirkelrundt, den fokuserer ikke direkte. En nyremikrofons karakteristik minder om en nyre (eller et hjerte) og fokuserer mest på det, der er lige foran mikrofonen, mens den opfanger mindre af omgivelserne. Hypernyre (og supernyre) har en endnu kraftigere fokusering end den almindelige nyre. Nyremikrofoner kan på grund af fokuseringen derfor være gode til livebrug, men lyden kan også forekomme mere ”farvet” i sin gengivelse.

(Nils Harbo)

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.