af Karen Bendix

I Danmark har vi foreningsfrihed, så alle med en fælles interesse for fx musik kan skabe en musikforening. Foreningen er en organisationsform, som sætter nogle rammer omkring strukturen for fællesskabet og åbner for, at man kan søge om offentlige penge og støtte til arrangementer.

Sådan laver du en forening

Trin 1 - Registrering hos offentlig myndighed

Foreningen bliver etableret og lovlig, når den er registreret af en offentlig myndighed – fx kommune. Derefter kan man oprette en bankkonto og søge støtte.

Trin 2 - Stiftende generalforsamling

På den stiftende generalforsamling vælger I en bestyrelse, revisor og godkender vedtægter for jeres forening. Der tages et referat fra den stiftende generalforsamling, hvor det fremgår, at foreningen formelt er stiftet dags dato. Referatet underskrives af referenten og dirigenten.

Trin 3 - Konstituering af bestyrelsen

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen. Det er i høj grad foreningen selv, der definerer strukturen fx en flad struktur uden formand, næstformand m.m. eller mere traditionelt organiseret med formand, næstformand, årlige generalforsamlinger osv.

Bestyrelsesposterne fordeles, så det er klart, hvem der er hhv. næstformand, kasserer og menigt bestyrelsesmedlem. Det er en god idé at lave en klar ansvarsfordeling, så alle er klar over, hvilke opgaver de har i bestyrelsen.

Det kan også være en god idé at lave en foreningsmappe, som indeholder vedtægter, referater, forretningsorden for bestyrelsen, årsplan og andre dokumenter, som bruges i bestyrelsesarbejdet.

Trin 4 - Støttekroner

Søger man støtte skal man have et CVR-nummer, som man får ved at registrere foreningen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Man kan også benytte et cpr.nr. fra et frivilligt medlem, hvilket dog ikke anbefales af skattemæssig uklarhed mellem personens private indtægter og foreningens indtægter.

Hvis man søger støtte via Folkeoplysningsloven skal man opfylde bestemte krav til bestyrelsens sammensætning. Lovene skal desuden indeholde en passus om, at foreningens midler i tilfælde af opløsning af foreningen skal tilfalde almennyttige formål. Dette sidste er nødvendigt for over for SKAT at dokumentere, at der er tale om en forening, hvis formål ikke er at skabe profit, for så skal der svares skat.

Kilde: www.danskamatormusik.dk

LÆS OGSÅ ARTIKLEN MUSIKFORENINGEN I LIMFJORDEN

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.