af Henrik Strube

De kreative fag er afgørende for folkeskolen. ”Musikundervisningen skal opprioriteres,” siger eksempelvis Venstres Troels Christensen. Politikere på tværs af partiskel er rørende enige. Se her hvad Kultur- og uddannelsesordførerene siger.

Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslisten

Mener at det er et kæmpe problem, at der både er blevet mindre musikundervisning, og at færre studerende søger linjefaget på seminarierne. Musik hører med i en almen dannelse, og musik er med til at gøre det sjovt at gå i skole. Hun tror, at professionelle musikere i musikundervisningen ville kunne få faget til at sprudle mere.

Karin Nødgaard, DF

”Det er et problem, at undervisningen ikke lever op til de krav, der er stillet. Det drejer sig om en hel musikarv, som skal være med til at udvikle det enkelte menneske, og som man skal have kendskab til. Det kræver virkelig faguddannede mennesker, som udover uddannelser har musikalske evner. DF vil være med til at finde en løsning på at styrke musikundervisningen.”

Marianne Jelved, Radikale

Mener at undervisningsministeren løber fra et løfte om at bringe styrkelse af faget musik ind i regeringsudspillet. ”Det er ikke sket,” siger hun til MUSIKEREN. ”Når regeringen nu fjerner klassens time, hvorfor i alverden kan den så ikke bruges til musik?” spørger hun. ”Vi ser en underprioritering af de praktisk-musiske fag,” siger politikeren, der selv har fire børn og ti børnebørn. ”Det betyder utroligt meget for børn at synge. Det betyder noget for deres personlige udvikling, motoriske evner og deres indlæring af sprog.”

Mogens Jensen, Soc.

”Der er sket en 25 procents beskæring af tiden, der bruges til musikundervisning i folkeskolen de sidste 10-15 år. Vi ønsker at opprioritere de praktisk-musiske fag i folkeskolen.” Socialdemokraterne har foreslået heldagsskoler, hvor musikforløb og samarbejde med den lokale musikskole tænkes med. Og partiet ønsker mere forskning og et videncenter på området.

Også Mogens Jensen undrer sig over, hvad der blev af udvalgsarbejdet fra november 2009 og rapporten, som udvalget udarbejdede for Kultur-og Undervisningsministeriet. ”Kun et enkelt af de mange forslag er blevet fulgt,” siger han.

Troels Christensen, Venstre

Partiet vil løfte faget musiks status ved at indfører karakterer. Faget er ligeså vigtigt som alle andre fag, og det er op til den enkelte kommune og den enkelte skoleinspektør at sørge for at opprioritere faget, mener Troels Christensen. Og så opfordrer han til selv at tage et ansvar for at prioritere sang og musik. ”Vi skal tage et ansvar for, at vores sange og musik lever til hverdag i civilsamfundet,” siger han.

Pernille Frahm, SF

Erhvervslivet fortæller selv, at de anser de kreative og musiske fag for vigtige, fordi ingen ved, hvilke kompetencer fremtidens arbejdskraft skal have. Derfor er det vigtigt, at vi tør investere i bredden i undervisningen af vores børn og unge. På grund af, at kommunernes økonomi er så dårlig, er man ikke i stand til at investere i fremtiden og i noget, man først ser resultatet af om nogle år. En musiklærer kan risikere at have alle skolens klasser i musik én time om ugen, og det er ikke nok. SF vil styrke kommunernes økonomi.

Kommentarer fra læserne

Phil, 01-02-2011 11:58
Det her slår alle rekorder i banalitet. Prøv at finde en person, der er parat til at erklære sig uenig i flosklen. Jeg vil give den person 12-tal for ærlighed, uanset min egen holdning. VKO viser gennem deres politik, at de mener andet end det her. Kommuner, skoler og forældre er med til at nedprioritere musikken (og æstetikken), uanset den erklærede holdning. En evt. SSF-regering vil agere ud fra den samme grundholdning.
Thomas Vammen, 29-01-2011 14:12
Det ville være interessant at se hvad Troels Christensen har at sige, men linket bliver ved med at fortælle at det er en privat video. Dette må kunne fikses.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.