af Henrik Strube

Musikpædagogikken på seminarerne er gået i stå og skal fornyes, mener professor i musikpædagogik Inger Marstal. Formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo ser positivt på en rolle til professionelle musikere i folkeskolens musikundervisning.

Det er en stor fordel også at have musikere ansat som musiklærere i folkeskolen, erfarer Nørrelandsskolen i Holstebro.

”Musikpædagogikken på seminarerne er gået i stå. Man underviser som for hundrede år siden,” siger professor Inge Marstal

Inge Marstal

Hele seminarielæreruddannelsen skulle omstruktureres, og der skulle mere faglighed ind i musiklæreruddannelsen, siger professor Inge Marstal, der også mener, at det må være inspirerende for de seminariestuderende at få erfarne, professionelle musikere ud i deres undervisning på seminarierne.  Inge Marstal var i 2009 med i et udvalgsarbejde for Kultur- og Undervisningsministeriet. Udvalget barslede med rapporten: ’Modeller for styrket musiklæreruddannelse med henblik på folkeskolen, november 2009’. ”Hvad blev der af den?” spørger hun.

Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo ser gerne musikere undervise sammen med læreruddannede.

Anders Bondo

Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening: Ser positivt på en rolle til professionelle musikere i folkeskolens musikundervisning. Men samtidig understreger han, at man for at være lærer for en klasse, skal have en pædagogisk uddannelse.

Kommentarer fra læserne

Kristine Bjørg, 27-01-2011 20:42
Som konservatoriestuderende vil jeg gerne gøre opmærksom på, at jeg på lige fod med mine medstuderende, på min 5 årige uddannelse, har haft teoretisk pædagogik fra og med 3. semester. Jeg har haft undervisningspraktik fra 1 semester og har haft praktik lige siden på hvert semester i alle holdstørrelser. Ligeledes modtager størstedelen af konservatoriestuderende undervisning i teoretisk pædagogik og har løbende pædagogiske praktikker. Så jeg vil gerne vide hvor Inge Marstal har den viden fra, at man som konservatoriestuderende ikke modtager undervisning i pædagogik både teoretisk og praktisk? Og ville det ikke være en god mulighed for DMF at gøre opmærksom på, at vi på konservatorierne uddanner os til musikpædagoger på højt niveau?

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.