af Anine Fuglesang

Med hold på op til 28 elever mister man meget af den musikalske kvalitet i musikundervisningen, fortæller docent Kirsten Nielsen fra SMKS i Esbjerg.

Når man underviser hold, er det væsentligt at tage udgangspunkt i, at eleverne ikke kan det samme eller lærer på samme måde. og derfor handler det om at undervise, så alle typer elever er med, påpeger docent Kirsten Nielsen fra Brobyggeruddannelsen - musikpædagog og musiker - på SMKS i Esbjerg. (Arkivfoto)

Ikke ideelt med 28 elever

”Det er indlysende, at hvis man vil have så høj musikalsk kvalitet som muligt ud af undervisningen, skal holdene ikke være på 28 elever. Undervisningen vil aldrig blive ideel med så store hold.”

Sådan lyder det fra docent Kirsten Nielsen, der står bag uddannelsen "Brobygger – musikpædagog og musiker" på Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Esbjerg, hvor hun til dagligt også leder uddannelsen, der er den eneste af sin art i Danmark.

Maks 18 elever pr. hold

Gennem mange år har Kirsten Nielsen været med til at uddanne en række musikpædagoger, der gennem uddannelsen er blevet undervist i holdundervisning. Men aldrig så store grupper, som musiklærerne kan komme til at stå over for efter indførelsen af folkeskolereformen.

”Vi underviser hold på maximalt 18 elever, men helst hold på 13-14 stykker. Spørgsmålet er, om det skal være musikundervisning eller musikunderholdning. Man vil aldrig komme i dybden fagligt med så mange elever, og jo flere elever der er, jo flere kan man risikere at miste,” understreger Kirsten Nielsen.

LÆS OGSÅ: Voxpop: Thomas Ring

Musikalske ritualer

På brobyggeruddannelsen har de studerende ud over egen praktik blandt andet teori i grundlæggende musikpædagogik og observationspraktik, hvor de studerende observerer, mens Kirsten Nielsen underviser eleverne.

Når man underviser hold, er det væsentligt at tage udgangspunkt i, at eleverne ikke kan det samme eller lærer på samme måde, og derfor handler det om at undervise, så alle typer elever, både den svage og den dygtige elev, er med, påpeger Kirsten Nielsen.

”Jeg plejer at sige, at det er nemt at gøre det svært, men svært at gøre det nemt. Det handler om at lave musikundervisning, der bevarer motivationen hos alle eleverne, og så skal underviseren sørge for, at alle eleverne får succesoplevelser, også selvom de ikke kan så meget.”

Skab ro, når eleverne kommer ind

Når Kirsten Nielsen tager imod elever i undervisningslokalet, sørger hun altid for at sætte noget rolig musik på, så der fra starten er skabt ro, når eleverne en for en går ind og finder deres faste pladser. Hvis hun i løbet af undervisningen vil have eleverne til at fjerne stolene, spiller hun for eksempel en bestemt melodi, som et signal til børnene, der ved, hvad det betyder. Et fif, som hun også giver videre til sine studerende.

”Vi har en masse ritualer, som alle bygger på musik. Alt det, der normalt ville tappe undervisningen for energi, gør vi til noget musisk, og jeg mener, at det er konkrete fif som dem, vores uddannelse kan byde ind med i forhold til folkeskolereformen. Men det er alt sammen bygget op ud fra en respekt for musikken,” fortæller Kirsten Nielsen.

LÆS OGSÅ: Voxpop: Laura Toxværd

Kurser i undervisning af store hold

Som udgangspunkt har man ikke tænkt sig at ændre selve brobyggeruddannelsen i Esbjerg efter folkeskolereformen er trådt i kraft, fortæller Kirsten Nielsen. Man vil dog udbyde nogle kurser omkring det at undervise store klasser, og så er der flere af de studerende, som selv søger ud i folkeskolen i forbindelse med deres praktik.

”Men som musikpædagoger går vi forhåbentlig også langt mere ned i det musikalske stof, da det er musikken, vi har en lang uddannelse indenfor. Så der vil altid være nogle større musikfaglige mål,” fortæller Kirsten Nielsen, som dog også understreger, at musikerskabet og pædagogikken vægtes lige højt på brobyggeruddannelsen.

Kræver psykologisk flair

”Man kan være nok så god en musiker, men har man ikke psykologisk flair, bliver man aldrig en god underviser. Det er vigtigt, at underviseren ved, at to eller tre elever er det samme som to eller tre personligheder og er i stand til at variere undervisningen derefter.”

For Kirsten Nielsen er det vigtigt, at underviseren har stort kendskab til sig selv. Derfor arbejder man på uddannelsen med, at de studerende som inspiration skal tænke tilbage på, hvad der i sin tid bevirkede, at de fortsatte med at spille musik, og hvilke gode lærere, de mødte i deres undervisning.

LÆS OGSÅ: Voxpop: Anne Øland

Livslang læring

For mange musikere er undervisningen en bibeskæftigelse ved siden af deres karriere som musiker. Noget som ”de er nødt til”, lyder det fra Kirsten Nielsen, der derfor mener, at det er vigtigt at udbrede forståelsen af, hvor stort et arbejde det er at undervise.

”Det er langt fra noget, som alle kan, og jeg plejer at sige, at det tager hele livet at blive en rigtig god underviser. Præcis ligesom at blive en god musiker. Jo længere tid, man beskæftiger sig med det, jo flere døre åbner sig. Det er et håndværk, man øver sig på gennem hele livet,” slutter Kirsten Nielsen.

LÆS OGSÅ: Man bliver en bedre musiker af at undervise

FAKTA

Det er et håndværk, man øver sig på gennem hele livet,” sigerr Kirsten Nielsen om det at undervise i musik.


Om Brobygger-uddannelsen:

  • Uddannelsen henvender sig både til klassiske og rytmiske ansøgere, der ud over musikerskabet ønsker en uddannelse i musikundervisning og formidling.
  • Undervisningen udvikler den studerendes evner til at varetage undervisning af og musikformidling for både børn, unge og voksne.
  • Uddannelsen har bl.a. fokus på udvikling af nye pædagogiske metoder og formidlingsformer.
  • Brobyggerne har to specialer (hovedfag), hvoraf det ene - grundlæggende musikpædagogik - er obligatorisk. Herudover vælges et speciale efter eget valg samt på 3. og 4. årgang desuden to valgfag.

Om Kirsten Nielsen:

  • Kirsten Nielsen står bag uddannelsen "Brobygger – musikpædagog og musiker" på SMKS/Esbjerg
  • Kirsten Nielsen er docent i grundlæggende musikpædagogik, musikformidling, hørelære samt teoretisk pædagogik, undervisningslære og psykologi på SMKS.
  • Hun blev uddannet på SMKS (det daværende Vestjysk Musikkonservatorium) som almen musikpædagog (1980), musikleder (1986) og hørelærepædagog (1986) og har desuden været ansat på DKDM i hørelære (1986-1988).
  • Kirsten Nielsen deltager pt. i en arbejdsgruppe med kolleger på UC Syd med det formål, at de to uddannelsesinstitutioner i fællesskab udvikler en diplomuddannelse til musikskoleundervisere i bl.a. klasserumsledelse.


Læs mere om uddannelsen her:

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.