af Af Martin Blom Hansen

Et treårigt forsøg på en skole i Horsens med mange socialt udsatte børn viser, at kvalificeret undervisning i musik og bevægelse for de helt små øger evnen til at koncentrere sig, begå sig i en gruppe, udtrykke sig og lære sprog.

Musikpædagog Tina Buchholtz styrer slagets gang med børnehaveklassen i projektet ”Musik, Sprog og Integration” på Søndermarkskolen i Horsens. (Foto: Søren Torbensen).

// ARTIKLEN ER BRAGT I BLADET MUSIKEREN OKTOBER 2011 //

20 børnehaveklassebørn sidder musestille i en rundkreds på gulvet. De kigger forventningsfuldt på musikpædagog Tina Buchholtz, der med autoritet og smittende glæde fortæller, hvad der nu skal ske. Hun sætter sig op til klaveret, og da den første tone lyder, er børnene ude på gulvet og danser det bedste, de har lært. Så snart Tina Buchholtz slipper tangenterne, fryser alle tyve børn midt i en bevægelse. Og så på den igen, når klaveret atter spiller. Børnene følger klaverets register; de dybe toner får dem til at bøje sig mod gulvet og krumme sig sammen, og det høje register sender armene i vejret og tempoet op. Øjnene stråler, det her er sjovt.

Lidt efter er hele flokken i gang med at tromme på store baljer og bøjelige plasticrør. To slag, så tre slag, så fem slag ad gangen.
Musik, sang og bevægelse for førskolebørn og børnehaveklassebørn og helt op til 9. klasse på Søndermarkskolen har været opprioriteret de seneste tre år, og det har givet resultater.

Tina Buchholtz står sammen med lærere og børnehavepædagoger for den daglige undervisning. 600 børn på Søndermarkskolen deltager. Omkring 40 procent af børnene kommer fra familier med anden etnisk oprindelse end dansk. Mange af børnene kommer fra familier med forskellige sociale problemer.

Projektet ”Musik, Sprog & Integration” er støttet af Egmont Fondet med 1,6 millioner kroner og går ud på at bruge musikundervisningen systematisk og udvidet for at styrke integration, sociale kompetencer og sprogindlæring.

Og det virker.

Et skub i den rigtige retning

Det er i høj grad den tidlige musikundervisning i børnehave og børnehaveklasse, der har betydning. Det handler om både at give børnene musikalske kompetencer og styrke evnen til at indlære, strukturere og huske.

Finn Holst, cand. pæd. mus. og ph.d.-stipendiat på Institut for didaktik på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, har fulgt projektet og netop offentliggjort en evaluering af ”Musik Sprog & Integration”. Den viser, at der er opnået markante resultater.

”Musik giver børnene nogle grundlæggende færdigheder, som er vigtige, og som sprogindlæringen har brug for. Vi kan dokumentere, at det bliver accelereret ved at gå ind i førskoleområdet. Projektet giver et skub i den rigtige retning til en sproglig udvikling. Men det træder naturligvis ikke i stedet for at arbejde med sprog,” siger Finn Holst.

Han understreger i sin rapport, at samarbejdet mellem musikpædagoger og folkeskolelærere er meget afgørende. Det er samspillet mellem flere forskellige kompetencer og selve undervisningsformen, der kan gøre en forskel.

”Der er skabt en ekstra ressource undervisningsmæssigt, som har fungeret. Der er blevet udviklet viden og praksis, der kan bruges andre steder,” siger han.

Fokus og kreativitet

At sang, musik og bevægelse har stor betydning for små børns udvikling er ikke nyt. Det nye er metoden, samarbejdet og intensiteten.

”Med dette projekt er vi rykket et skridt videre. Vi har ikke blot sat flere musiktimer på skemaet. Der er blevet indført en holdning og en praksis, som er langt mere reflekterende i forhold til, hvordan man formidler musik til børn, og hvordan man kan bruge det ud over musikken,” siger Tina Buchholtz

Hun skriver i sin afsluttende evaluering af forløbet blandt andet:

”Jeg har gerne villet inspirere børn og voksne til at arbejde hårdt med musikken. Give dem øvedisciplin, lære dem at være udholdende og gøre sig umage… At give børn redskaber til at glemme sig selv i den musiske handling, giver samtidig redskaber til at kunne fordybe sig i hvad som helst.”

Og videre fortæller Tina Buchholtz om en episode, hvor en dreng var meget opsat på at lære mere i musikkens verden. Tina Buchholtz spurgte, hvad ordene fokus, koncentration og nærvær betyder. Drengen svarede:

”Det betyder, at vi skal høre efter og gøre os umage. Og så skal vi ikke give op, for så lærer vi ikke noget, og så kan man kun komme til at samle hundelort op, når man bliver voksen.”


FAKTABOKS

Projekt ”Musik, Sprog & Integration” fortsætter på Søndermarkskolen, hvor man har fundet midler til at videreføre den intensive musikundervisning. Andre skoler rundt i landet har vist interesse. Blandt andet skal Søndermarkskolen deltage i et større møde i Odense med tosprogs-lærere fra en stribe fynske skoler.

"Musik, sprog og integration" er en udløber af projektet "Musik til Alle", som har kørt på en række folkeskoler i Horsens de seneste ti år, og hvor omdrejningspunktet er tæt samarbejde mellem musikskole og folkeskole. 

Se mere: www.musiksprogintegration.dk

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.