Hvor bliver den nye læreruddannelse af?

04-04-2011, Musikundervisning

Siden Bamford-rapporten er det væltet ind med rapporter. Finn Holsts timetalsundersøgelse fra 2008. Frede V Nielsens musiklærerrapport fra i år. Rapporten “Modeller for en styrket...

Musikundervisningen i dyb krise

27-01-2011, Musikundervisning

En ny og meget omtalt rapport viser, at musikken gisper efter vejret i børnehave, folkeskole og gymnasium. Musik som undervisningsfag har oplevet en nedtur af voldsomme dimensioner, og forskeren bag...

Politikere siger ja til mere og bedre musikundervisning

27-01-2011, Musikundervisning

Det er umuligt at finde en politiker på Christiansborg, som ikke mener, at musikundervisningen i folkeskolen skal styrkes. Alle vil have kvalificeret og inspirerende musikundervisning. Ingen synes,...

VIDEO: Politikere om musikundervisning

27-01-2011, Musikundervisning

De kreative fag er afgørende for folkeskolen. ”Musikundervisningen skal opprioriteres,” siger eksempelvis Venstres Troels Christensen. Politikere på tværs af partiskel er rørende enige. Se her hvad...

VIDEO: Fagfolk om musikundervisning

27-01-2011, Musikundervisning

Musikpædagogikken på seminarerne er gået i stå og skal fornyes, mener professor i musikpædagogik Inger Marstal. Formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo ser positivt på en rolle til...

Folkeskoler med fokus på musik

27-01-2011, Musikundervisning

Nørrelandsskolen i Holstebro og Skt. Annæ Gymnasiums sangskole i København er begge almindelige folkeskoler, der vægter musik og sang højt. Hvor Nørrelandsskolen stadig er ved at finde en form, der...

Problemets kerne

27-01-2011, Musikundervisning

Én times musik om ugen ”kan tolkes som et ’kreativt’ fag uden kreativitet og et ’dannelsesfag’ uden reelt dannelsesindhold,” viser rapporten om musikfaget i undervisning og uddannelse fra Danmarks...

Der er grund til at være pessimist

27-01-2011, Musikundervisning

Musik gør livet sjovere. Og har man musik i sit liv, bliver man et lykkeligere menneske. Så enkelt er det, mener dirigent Bo Holten, der som ambassadør for Musikmanifest harcelerer over den danske...

Motivation er kimen til indlæring

27-01-2011, Musikundervisning

Det er ikke faglighed, der mangler i de danske folkeskoler. Det er motivation hos eleverne. Og motivation får man bl.a. af musik og kreative fag, ligesom også læsning, matematik og sociale...

Voxpop // Man glemmer, hvor vigtig musikken er

27-01-2011, Musikundervisning

Ulrik Wighs hovedinstrumenter er kontrabas, klaver og sang, og han har sideløbende med sin karriere som musiker arbejdet som underviser i musikskoler.