af Henrik Strube

Skal vi acceptere, at musiklærere risikerer varige høreskader, tinnitus, lydoverfølsomhed og hørenedsættelse på arbejdet? At eleverne risikerer høreskader? Skal forældrene acceptere, at musikundervisning kan medføre høreskader på deres børn? Problemerne med lydniveauet i musiklokalerne er stadig store, men der findes måske en løsning.

En relativ ny svensk undersøgelse, foretaget af den svenske lærerforening og Musiklærerforeningen påpeger at:

• Hver tredje musiklærer har en eller anden form for hørenedsættelse.

• Hver fjerde musiklærer har problemer med tinnitus.

• 60 procent af musiklærerne oplever lydoverfølsomhed (hyperacusis).

Det tyder på, at problemerne er steget drastisk i de seneste år. Næsten tre ud af fire af personerne med tinnitus og mere end halvdelen af personerne med høreskader har fået problemerne indenfor de seneste fem år.

Musiklærere er bekymret over deres fremtid. 44 procent af musiklærerne regner risikoen for høreskader for ”stor” eller ”meget stor”.

Der er ingen grund til at formode at forholdene skulle være anderledes i Danmark end i Sverige.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.