af Henrik Strube

Til Pas På Hørelsen-arrangementerne kan du opleve eksperter fortælle om, hvordan du kan håndtere din lydoverfølsomhed bedst.

Du kan møde Susanne Nemholt og høre mere om, hvordan du passer på din hørelse til Pas På Hørelsen.

Hyperacusis er den medicinske betegnelse for lydoverfølsomhed, som betyder at man har en mindre tolerance for hverdagens lyde.

Til Pas På Hørelsen-arrangementerne 3. november i Aarhus, 5. november i Odense og 6. november i København sætter DMF fokus på, hvordan musikere kan passe på deres vigtigste redskab, nemlig hørelsen.

GRATIS TILMELDING: Tilmeld dig Pas På Hørelsen 2013

"Hyperacusis er endnu et relativt uudforsket område, hvor vi ikke har sikre forekomststudier endnu. Men omkring 40 % af de, der søger behandling for tinnitus oplever også hyperacusis. Jeg er pt. ved at skrive ph.d. omkring tinnitus og hyperacusis hos børn og unge, og tager netop udgangspunkt i den forskel, der er mellem en relativ stor andel af børn og unge, der oplever tinnitus og de ganske få, der søger behandling," fortæller Susanne Nemholt, der holder oplæg og vil være til rådighed for dine spørgsmål til Pas På Hørelsen-arrangementerne.

Gør høresansen mindre følsom

Behandlingen af lydoverfølsomhed drejer sig om at gøre høresansen mindre følsom. Mange mennesker med lydoverfølsomhed beskytter sig med høreværn det meste af tiden. Forståeligt nok, for det beskytter mod de lyde, der gør ondt. Men det er faktisk ikke hensigtsmæssigt. Det kan på længere sigt forværre lydoverfølsomheden. Man må ikke overbeskytte sin hørelse.

GRATIS TILMELDING: Tilmeld dig Pas På Hørelsen 2013

Behandlingen har det mål at træne hørelsen til igen at kunne acceptere et normalt lydniveau. Eller sagt på en anden måde, at ”hærde“ hørelsen og gradvis vænne den til at sænke sin følsomhed til det normale.

Undgå kraftige lyde

Hvis man har hyperacusis, bør man undgå kraftige lyde, men på den anden side skal man ikke beskytte sig mod et normalt lydmiljø. Man bør kun bruge høreværn, når lydene er så kraftige, at man skal hæve stemmen for at blive hørt.
Hør mere om lydoverfølsomhed og hvad du kan gøre, for at håndtere din lydoverfølsomhed til Pas På Hørelsen.

GRATIS TILMELDING: Tilmeld dig Pas På Hørelsen 2013


Vil du deltage i ph.d. projekt?

Susanne Nemholt efterlyser respondenter til sit ph.d. projekt. Du er under 20 år, har tinnitus og/eller hyperacusis og har lyst til at dele din historie med hende. Du behøver ikke have et høretab. Du kan tage kontakt via snemholt@remove-this.health.sdu.dk eller mobil 25 33 42 44. 

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.