af læge, ph.d. Helene M. Paarup

For cirka fire år siden blev der delt spørgeskemaer ud til 441 musikere i de danske symfoniorkestre. Spørgeskemaet handlede om arbejds- og helbredsforhold. 78 procent af musikerne besvarede skemaet.

Læge, ph.d. Helene Paarup: ”Især nakken ser ud til at være et specielt problemområde. Især for kvinderne.”

Musikerne blev spurgt, om de havde oplevet ømhed, smerte eller ubehag forskellige steder i kroppen. Der blev blandt andet spurgt til nakken, øvre ryg, lænden og skuldrene. Der blev spurgt hvornår og hvor længe, de havde haft besværet, og om det havde haft konsekvenser. Konsekvenserne kunne være påvirket funktionsniveau enten arbejdsmæssigt eller uden for arbejdet eller påvirket søvn. Der blev også spurgt til, om de havde gjort bestemte ting på grund af det oplevede besvær, for eksempel taget smertestillende medicin.

Vidste du?
- at to tredjedel af klassiske orkestermusikere har oplevet ikke at kunne spille, som de plejer på grund af besvær i muskler, sener og led?

 

Flest kvinder oplever besvær

Nakke, øvre ryg, lænd og skuldre var de steder i kroppen, hvor flest havde oplevet besvær både inden for den sidste uge og inden for det sidste år. Der var flere blandt de kvindelige musikere end blandt de mandlige musikere, der havde oplevet besvær, både totalt set og i hvert af områderne nakke, øvre ryg, lænd og skuldre, uanset om det var inden for den sidste uge eller inden for det sidste år. Det var i de samme områder af kroppen, at flest musikere oplevede tilbagevendende eller langvarigt besvær, og det var der også flere kvinder end mænd, der oplevede.

Nakken

Nakken ser ud til at være et særligt problemområde. Inden for de sidste 12 måneder havde 52 procent af mændene og 76 procent af kvinderne oplevet besvær i nakken. Og 18 procent af mændene og 39 procent af kvinderne vurderede, at de havde haft ondt i nakken i mere end 30 dage i løbet af det sidste år. Besvær i nakken var også den hyppigste årsag til brug af smertestillende medicin, og blev angivet af 35 procent.

Sammenlignet med arbejdsstyrken

Tallene for nakken, lænden og skuldrene kan sammenlignes med tilsvarende tal for den Nationale Arbejdsmiljøkohorte, som er et repræsentativt udsnit af den generelle arbejdsstyrke. Lændeproblemerne blandt musikerne adskiller sig ikke væsentligt fra det, som opleves i den generelle arbejdsstyrke, hverken med hensyn til hvor mange, der oplever besvær i lænden, eller hvor lang tid det har varet inden for de sidste år. Derimod har musikerne betydeligt flere problemer i nakken og i skuldrene og af flere dages varighed.

Højre og venstre

I den generelle arbejdsstyrke er der lidt flere, der har klaget over problemer i højre skulder end i venstre skulder. Det kan meget vel hænge sammen med, at de fleste er højrehåndede og derfor bruger/belaster højre skulder mere. For musikernes vedkommende, hvor brugen af instrumentet er den samme uanset om man er højre- eller venstrehåndet, er tendensen nærmere, at lidt flere har problemer i venstre skulder end i højre.

Konsekvenser

Undersøgelsen viste, at musikerne oplevede, at besværet havde indflydelse på deres funktionsniveau både arbejdsmæssigt og uden for arbejdet. Næsten tre fjerdedele af musikerne i undersøgelsen (73 procent) havde inde for det sidste år oplevet, at de på grund af besvær i muskler, sener eller led ikke kunne spille, som de plejer. For eksempel fordi de på grund af besværet ikke havde kunnet spille så meget, som de plejer, eller lige så godt, som de plejer. Igen var nakken et særligt problemområde, hvor 46 procent af musikerne angav, at de på grund af nakkebesværet havde oplevet ikke at kunne spille som normalt. Cirka halvdelen angav, at de på grund af besværet i kroppen inden for det sidste år havde oplevet, at det var vanskeligt at udføre dagligdagsaktiviteter i hjemmet, og lige så mange, at de havde haft vanskeligt ved at sove. Nakkebesværet blev af 27 procent angivet som en årsag til, at det var sværere at udføre dagligdagsaktiviteter, 30 procent mente, det var medvirkende til, at det var vanskeligt at sove.


Kilder:

Kommentarer fra læserne

Kim Eriksen, 16-01-2012 13:57
Hej Helene
Tillykke med at du blev færdig med opgaven! Det er et vigtigt skridt for musikersundheden!
Mvh,
Kim Eriksen, www.alexanderteknik.eu

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.