af Henrik Strube

bragt i MUSIKEREN nr. 7/8 2001

mværfaglig klinik ved Musikkonservatoriet i Göteborg hjælper de studerende med at forebygge skader.

MUSIKKONSERVATORIET I GØTEBORG har noget andre konservatorier i verden ikke har: et center for forebyggelse og behandling af musikerskader - tilknyttet selve konservatoriet: et team bestående af en læge, en musikpædagog, en bevægelsesterapeut, en fysioterapeut og en hørepædagog . De hjælper de studerende til at kunne få de bedste muligheder for at spille hele livet uden at få de typiske musikerskader som ødelagte håndled, muskelspændinger, dårlig ryg, høreskader osv.

Vist findes der steder hvor musikere kan behandles rundt om i verden, men den indlysende ide, nemlig at tilkoble et relevant hold af fagfolk til konservatorierne, er endnu ikke etableret andre steder end i Göteborg (hvor musikkonservatoriet hedder "Musikhögskolan", red.).

Hele kroppen er med

Klinikken, "Centrum for Musikermedicin", tager sig af alle de studerende.

Læge, musikpædagog og bevægelsesterapeut er fast deltidsansat. De øvrige tilknyttede fagfolk er med i CMM, men ikke som fastansatte.

Klinikken tager også patienter udefra, dvs. fra Sveriges øvrige konservatorier og musikliv. Dermed dækker denne forholdsvis lille institution hele landet.

At forebygge skader er naturligvis bedre end at behandle de der opstår.

Lektor i violin og violinmetodik ved Musikhögskolan i Gøteborg, Lisbeth Vecchi, tog initiativet til Centrum for Musikermedicin (CMM), der etableredes i 1995.

Lisbeth Vecci studerende violin hos Karl Flesch, forfatter til værket "Violinspillets Kunst", en bog med en minutiøs gennemgang af teknikken bag violinspillet – ”dog uden at hele kroppen er med,” fortæller Lisbeth Vecci og afslører hermed en væsentlig del af sin filosofi: Hele kroppen spiller med når vi spiller.

Det er ikke kun det enkelte, belastede bevægeapparat det drejer sig om. Spændinger ét sted kommer ofte fra helt andre steder, og det forebyggende arbejde består i at betragte kroppen som én, samarbejdende helhed. Hun opdagede også at violinisten, blæseren, pianisten og de andre musikere har langt mere tilfælles på den ergonomiske front end man almindeligvis accepterede tidligere. Derfor gælder der nødvendigvis ikke forskellige ergonomiske regler for den ene instrumentalist end for den anden.

Teamet

Leder af CMM er Lisbeth Vecci. Hun var ansat som violinist i Göteborg Symfoniorkester i 15 år mellem 1964 og - 79. Derefter fik hun job som violinlærer ved Musikhögskolan, samtidig underviste hun på musikskolerne og spillede ved siden af kammermusik med sin egen strygerkvartet. Allerede tidligt i sin karriere begyndte hendes interesse for musikergonomi, ikke mindst ved at se hvor mange kolleger der havde problemer. I dag har hun stor erfaring med problematikken omkring de forskellige instrumenter og musikeres arbejdsvilkår.

Lægen ved CMM, Lars Olsson, har et stor kendskab til musikeres vilkår. Selv spiller han forskellige instrumenter, har været formand for Göteborgs Symfoniske Kör i mange år samt deltaget i forskellige projekter om musikerskader.

Fysioterapeut og ergonom ved CMM er Helena Börjessson. Hun beskæftiger sig også med idrætsmedicin og har sammen med Lars Olsson medvirket ved en række musikermedicinske projekter siden 1992.

Bevægelsesterapeut Satoko Berger - Fujimoto er sammen med Lisbeth Vecci en af pionererne bag CMM. Hun har i mere end 20 år afholdt kurser på Musikhögskolan i kropsholdning, åndedræt og afspænding.

Hørepædagog ved CMM er Harriet Wiik, og det er hende der står for den audiometri (høreprøve, red.) som tilbydes alle de studerende når de begynder studiet, og hun tager sig naturligvis af opgaverne indenfor undervisning og forebyggelse af høreskader.

Stigende antal studerende har problemer

CMMs mål er at frigøre musikere fra hæmmende og truende skader og derved gøre det muligt for musikeren at spille hele livet.


Læs mere her på sitet på musikeren.dk/musikersundhed

Musikere lever længere

Ny statistik fra DMF trodser diverse myter

Alexanderteknik

Populær blandt musikere

Strammere støjregler

Orkestrene skal overholde nyt EU-direktiv om senest fem år

Arbejdsulykker

Bedre muligheder for forsikring

Kongres for musikermedicin

International kongres i Helsinki

Nyt center

Forskning og viden samles på Center for Musikersundhed i Odense

Støj

Kraftige lydniveauer er det største arbejdsmiljøproblem

Høreskade?

Hvad skal du gøre?

Ørepropper

Hvilke skal du vælge?

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.