af Af Karen Bendix

Efter flere år, hvor kropsfag på Syddansk Musikkonservatorium i Odense blev nedprioriteret på studieplanen gik de studerende selv i aktion. Violinist Miriam Kiilberg er en af initiativtagerne til at få oprettet faget Musikersundhed for alle studerende.

”Jeg har ikke oplevet at blive undervist i, hvordan jeg undgår fysiske og mentale skader i min hovedfagsundervisning. Jeg bliver undervist i musikken (…) Men jeg mangler en bevidsthed i træningen af kroppen i hovedfagsundervisningen,” siger Miriam Monnet Kielberg, der gennem en underskriftindsamling blandt de studerende fik faget Musikersundhed på skemaet.

Da violinisten Miriam Kiilberg begyndte på Syddansk Musikkonservatoriums folkemusiklinje i 2010 var enhver form for kropsfag ikke-eksisterende på skemaet. Der havde tidligere været forskellige fag i styrketræning og fitness.

Men ikke nogle musikerrelaterede kropsfag, der arbejder specifikt med de problemer, musikere løber ind i, når man år efter år sidder eller står i samme position gennem hele karrieren, i øvelokalet, til konkurrencer og koncerter. Kropsfaget havde heller ikke et særlig godt ry, da kvaliteten svingede afhængig af underviserne, som også jævnligt blev udskiftet.

De studerende to kampen op

Miriam og en medstuderende tog selv affære og indsamlede underskrifter fra de andre studerende for at få kropsfag på skemaet. Og det gav pote. Ledelsen satte fra 1. semester 2011 faget Musikersundhed på skemaet – først obligatorisk, siden som valgfag. Et fag, der er fuldstændig uundværligt for musikere, mener Miriam Kiilberg, der gennem Syddansk Skuespillerskolen havde hørt om Dorte Nørgaard som en god mental og fysisk træner:

”Det er stadig nyt for mange af de studerende, at de kan få Musikersundhed som fag. Jeg selv så helst, at det er et obligatorisk fag, da vi lever af at bruge vores krop og være mentalt stærke. Hvis vi bliver skadet, skal vi sygemelde os i lange perioder for at kroppen kan restituere - i nogle tilfælde holde helt op med at spille. Derfor kan vi lige så godt fra konservatorietiden få ordentlig undervisning i, hvordan vi holder vores kroppe ved lige og undgår skader.”

Musikerrelateret træning

Der er mange måder at holde kroppen i form på som musiker. Men det vigtigste er, at træningsformen er relateret til det instrument, man spiller på. Som violinist får man fx let spændinger i nakke og skuldre, fordi man trækker musklerne skævt, ligesom seneskedehindebetændelse er normalt at få.

Derfor træner de studerende hele kroppen, så der kommer varme og blodgennemstrømning, der løsner spændinger og strækker de muskler ud, som typisk spænder op, når man spiller fx strygerinstrument. På det mentale plan arbejder de med at få jordforbindelse, få bevidstheden ned i kroppen og sætte fokus på musikken. For hvis man kun er i hovedet, mister man forbindelsen til kroppen og dermed til musikken, fortæller Miriam, der selv bruger træningen i øvelokalet:

”Træningen og de mentale øvelser har hjulpet mig til at effektivisere min øvning. Jeg bruger ca. 15-20 minutter på at varme op og fokusere på mine mål, når jeg går i øvelokalet. Først strækker jeg ud og laver øvelser for kroppen. Så lukker jeg øjnene, samler tankerne og fokuserer på, hvad jeg vil nå i dag, og hvilke mål jeg har for øvningen. Hvis jeg mister fokus undervejs i øvningen, stopper jeg op og laver et kropstjek – hvorfor forsvandt fokus, sidder der spændinger etc. Ved at give mig selv tid og lytte til min krop bliver jeg meget mere effektiv. Jeg kan også mærke på de andre studerende, der har Musikersundhed, at de er meget mere til stede, når vi spiller sammen,” oplever Miriam, der stadig er afhængig af at have en underviser på, da det tager tid at lære træningen ordentligt.

Træn dine elever

Som underviser på en musikskole bruger Miriam krops- og mentaltræningserfaringen med sine elever. En erfaring hun ikke har fra sin egen undervisning:

”Jeg har ikke oplevet at blive undervist i, hvordan jeg undgår fysiske og mentale skader i min hovedfagsundervisning. Jeg bliver undervist i musikken gennem bl.a. at skabe billeder. Men jeg mangler en bevidsthed i træningen af kroppen i hovedfagsundervisningen. Måske er det fordi de fleste lærere er fra en anden generation, der ikke ser musikersundhed og kropsfag som led i hovedfagsundervisningen. Derfor er det supervigtigt at have det som obligatorisk fag for alle,” fastslår Miriam Kiilberg.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.