af Henrik Strube

Hvis du har et alkoholmisbrug eller er bange for at komme ud i et, kan du få gratis og kompetent hjælp – i det meste af landet. Alle kan komme fra gaden og direkte ind til en samtale. MUSIKEREN har talt med Christina Teichert fra Hillerød Lænke-ambulatorium, som er en af organisationens 28 afdelinger.

”Grundlæggende drejer det sig om at komme til at kunne nyde livet og dyrke glæden ved tilværelsen,” siger Christina Teichert fra Lænke-ambulatoriet i Hillerød.

Det afgørende skridt ud af et misbrug er ikke svært. Du går bare ind af døren til et af Lænkens ambulatorier, hvorefter du bliver ledt direkte til en samtale med en erfaren konsulent. Hvis du ønsker at være anonym, er dette ingen hindring for at du kan få den hjælp, du har brug for. Her kan du sammen med konsulenten lægge en handlingsplan for din videre vej til et bedre liv uden alkohol. Hvis dit problem er stoffer, kan du få udredt din situation og få vejledning til, hvor du kan få en hensigtsmæssig behandling.

Vidste du?
- at alle borgere har ret til anonym og gratis alkohol – eller stofmisbrugsbehandling?

 

Men vejen til erkendelse af problemet og skridtet til at gøre noget ved det kan være lang og svær. Oven i købet brolagt med en af de mest pinefulde følelser i verden: Skam. Man skammer sig over sig selv, sin adfærd og sine svigt. For nogle kan skammen blive så stor, at den kun synes at kunne lindres ved mere druk eller rus. Og derfor kan det være godt at alliere sig med en god ven, så man ikke er alene på vejen frem til at få hjælp.

Alle har lovmæssig ret til gratis behandling

Lovgivningen i Danmark sikrer, at alle har ret til en anonym og gratis behandling. Lænken er en privat organisation, dog medfinansieret af kommunerne. Her bliver du modtaget af et bredt sammensat og faguddannet personale. Og her kan du komme ind i et fællesskab med sociale arrangementer, ture og mulighed for at hygge sig sammen med andre – uden alkohol eller stoffer.

Her kommer mennesker fra alle samfundslag. Alkoholisme skelner ikke mellem forskellig social status.

”Det handler om at komme væk fra sin misbrugsadfærd og tage imod hjælp til at lægge sine mønstre om.  Grundlæggende drejer det sig om at komme til at kunne nyde livet og dyrke glæden ved tilværelsen,” siger Christina Teichert fra Hillerød Lænke-ambulatorium.

 

Skam

Efter en længere periode med misbrug tårner skamfølelsen sig op. Mange pisker sig selv med den utilstrækkelighed, egoisme og svigt de som misbrugere har budt andre.

"Men det kan man arbejde med og blive bedre til at tilgive sig selv. Det tager som regel end del af skammen, når man får noget viden om, hvordan hjernen fungerer og hvad rusmidler gør ved os – rent biologisk,” fortæller Christine.

Der er altså andre og stærke, fysiske forklaringer på misbrug end ens egen slaphed, uduelighed og dårlige karakter – eller hvad man ellers kan finde på at plage sig selv med.

Der sker simpelthen en kemisk, biologisk påvirkning af hjernen, som vi i misbruget både længes efter og skammer os over.

Christinas behandlingspraksis hviler på tre søjler: Viden, terapi og coaching. Og dermed effektiv hjælp til at få et nyt og bedre liv uden misbrug.

Vil jeg miste min kreativitet?

Hemmingway, Bukowski, Keith Richards, Amy Winehouse. Myterne om sammenhængen mellem det det kunstneriske og rusmidlerne er mange og vedholdende. Vil brønden til inspiration og kreativitet løbe tør, hvis jeg stopper med at drikke? Mon ikke mange musikere og andre kunstnere har stillet sig selv det spørgsmål? Og måske har det skabt en blokering eller måske en undskyldning for ikke at gøre noget ved det?

Den problemstilling kender Christina godt fra musikere.

”I begyndelsen bliver man måske mere løssluppen og afslappet og giver derfor friere løb for fantasien, når man er påvirket,” siger Christina. ”Men når misbruget tager til, kan det ligefrem blokere kreativiteten.  Man beholder sin kreativitet, når man holder op. Det kræver måske nogle andre indgange til kreativiteten, men til gengæld bliver man mere tjekket til at bruge den.”

 

Depression

Overforbrug af alkohol og visse stoffer fører til depression. Rusen er i sig selv et overforbrug i belønningscentret og det gælder især kokain, som er det stof, der virker kraftigst på belønningscentret i vores hjerne. Men alkohol trykker på de samme knapper i hjernen. Når serotonin, dopamin og andre lykkestoffer har været på ekstremt overarbejde, følger nedturen. Hemingway tog sit eget liv, ensom og plaget af depressioner.

Vidste du?
- at du i DMF/PfA kan tegne Helbredssikring for 113,- kr mdl. og at den sikrer dig mulighed betaling for anonym døgnbehandling?

 

Som bekendt er en del kendte kunstnere gået til på den konto. Og mon ikke de fleste af os kender en ven, en kollega eller et familiemedlem, der drikker for meget? Måske kunne det være os selv, der var på vej ud på glidebanen?

Gratis eller betaling

Når nogle mennesker vælger selv at betale de private behandlingssteder (som f.eks. Majorgården) hænger det sammen med, at kun her tilbydes anonym døgnbehandling.

Hvis man vil bruge sin ret til gratis døgnbehandling, kræver det at man visiteres gennem kommunen. Og det kan ikke ske anonymt. Lænke-ambulatorierne kan også garantere anonymitet, men råder ikke over døgnbehandlingstilbud.

For nogle mennesker er det helt nødvendigt, at omverdenen ikke får at vide, at de har et misbrugsproblem og er i behandling. Og det er klart, at man, hvis man er en offentlig kendt person, kan føle sig sårbar og frygte, at (saftige) historier og såkaldte drukskandaler vil skabe negativ omtale i medierne.

Andre kan frygte at det kan skade dem i deres daglige arbejdsforhold. Her er det nok værd at tænke på den respekt, det aftvinger, når et menneske erkender sine svagheder og gør noget ved dem.

Hvad gør du?

Hvis du er nået til den erkendelse af, at du drikker for meget, så søg hjælp. Eller – hvis du synes, at en god ven, familiemedlem eller kollega drikker for meget, så ring eventuelt til Lænken for et godt råd om hvad du kan gøre.

Gå på nettet og find et behandlingssted. Alle landets kommuner skal tilbyde misbrugsbehandling og du kan ved henvendelse eller kig på kommunens hjemmeside orientere dig lokalt.

På Lænke-ambulatorierne kan du ringe anonymt for vejledning. Du kan også gå ind fra gaden, direkte til en samtale her og nu.

Allier dig med andre - en god ven eller noget familie, som kan hjælpe dig til at få gjort noget ved det og (igen) kunne finde glæde ved tilværelsen.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.