af Morten Fischer

Dårlig kost og catering, rygning, alkohol, fysisk inaktivitet og stress er alle faktorer, der spiller ind, når man er musiker ’on the road’. De vilkår, som rytmiske musikere lever under, kan påvirke deres sundhedstilstand i negativ retning. Det understøtter en pilotundersøgelse foretaget blandt rytmiske turnerende musikere.

Som turnerende musiker, blandt andet som korsanger for Anna David (billedet), har Rikke Boisen (musiker nummer to fra venstre) selv stiftet bekendtskab med de usunde vaner og ikke-nærende kost. Foto fra Skanderborg Festival 2010.

Sammen med kollegaen Rikke Storm har Rikke Boisen i august 2010 lavet pilotprojektet ”Musik og Sundhed” ud fra den tese, at rytmiske musikere er en overset faggruppe med øget risiko for udvikling af livsstilssygdomme grundet deres erhverv, og deres spørgeundersøgelse bekræftede deres formodning.

”Rytmiske musikere udsættes nemlig i forbindelse med udførelsen af deres erhverv i højere grad end andre faggrupper for en række uhensigtsmæssige påvirkninger i deres arbejdsmiljø,” siger de to sundhedsentusiaster, der begge er uddannet inden for ernæring på Suhrs Madakademi med en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed.

 

SE VIDEO: Tre web-tv indslag med Rikke Boisen

Egne erfaringer

Rikke Boisen er tilmed selv aktiv musiker og har gået tre år på konservatoriet i Aarhus på den rytmiske linje med sang som hovedfag. Via egen erfaring og observationer konstaterer Rikke, at det står rigtigt slemt til med de vilkår, som rytmiske musikere på farten lever under, sammenlignet med andre faggrupper. Ud fra Sundhedsstyrelsens såkaldte KRAMS-model (kost, rygning, alkohol, motion og stress) er de ca. 100 rytmiske musikere, som deltog i pilotundersøgelsen, meget udsatte for alle fem faktorer.


Rikke Boisen om:

Kost

”Når man laver et pitstop med tourbussen eller bilen på en tankstation, er det ofte, at man lige kaster noget ned, der kunne ligne en Cocio, hotdog, lidt for meget kaffe, sodavand, slik, chips og chokolade frem for frugt og grønt eller andet sund mad. Når man er på tour, skal man hygge sig, og så køber man ind af hyggearsenalet. Det gør det ikke bedre, at man ofte har lange transporttider til og fra job, som i nogle tilfælde kan vare op til ti timer, hvis musikeren samme dag skal tur/retur fra fx København til Langeland Festival. Frem for at medbringe sunde, energirigtige madpakker købes usunde fødevarer.”

”Når man kommer frem til spillestedet er det igen oftest uernærende mad: Slik og chips ab libitum, et hovedmåltid bestående af usunde majonæsefyldte sandwicher eller tung, fed dansk mad som skinke med flødekartofler, der ikke er gunstigt for en sceneoptrædendes præstation. Derfor skal musikarrangører oplyses og oplæres til at udbyde bedre og sundere catering. I undersøgelsen svarer 59 %, at de altid spiser af backstage-sortimentet, og at lige så mange af musikerne rent faktisk er utilfredse med den catering, spillestederne serverer.”

Rikke Boisen har været med til at lave en undersøgelse blandt rytmiske musikere, der understøtter tesen om, at det ikke er et sundt liv at være på tour. Foto: Morten Fischer

Rygning og alkohol

”Man har altid mulighed for at ryge, når man er ude at spille, så der er mange, der får røget lidt flere cigaretter på spillejobbet, end de ville have gjort på en almindelig hverdagsaften. Lige fra store offentlige koncerter til mindre private arrangementer nydes rygning og alkohol i høj grad blandt publikum og personale og er dermed let tilgængeligt på de rytmiske musikeres arbejdsplads. De eksponeres derfor i højere grad for disse to komponenter end andre faggrupper, hvilket også påvirker deres generelle livsstil i en usundere retning!”

”Desuden tilbydes de rytmiske musikere alkohol som en naturlig del af cateringen både før, under og efter jobbet. Jeg synes, man skal have lov til at nyde nogle øl, men at man bør gøre det med måde,” mener Rikke Boisen.

 

”Pilotundersøgelsen viste at 30,2 % er rygere, og 39,5 % drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Endvidere kan det oplyses, at blandt ikke-rygerne svarer 26 %, at de udsættes for passiv rygning både i øvelokalet og på jobbet.”

Motion

”Rytmiske musikeres ofte lange transport til og fra job bidrager til mange stillesiddende timer i løbet af arbejdsdagen. Deres erhverv og livsstil gør det vanskeligere at opretholde en hverdag med tilstrækkelig motion. 79,9 % svarer, at de ønsker at være mere fysisk aktive, end de er i dag. Rytmiske musikere kan i forbindelse med manglende søvn grundet deres erhverv mangle overskud til at være fysisk aktive, 61,1 % svarer, at de ikke føler sig udhvilede dagen efter arbejde, og 65,6 % sover kun op til seks sammenhængende timer efter arbejde.”

Stress

”En stor stressfaktor er, at der er usikkerhed med hensyn til jobsituationen og indtægt. 46 % udtrykker, at dette udgør en høj stresskilde, hvorfor de oftest er nødsaget til at finde et supplerende arbejde for at få den økonomiske situation til at hænge sammen. Som musiker er det atter en stresskilde ikke at have et fast tilhørsforhold til én arbejdsplads, som stort set alle andre faggrupper har. Her udføres arbejdet på forskellige locations i forskellige musiske konstellationer på forskellige tidspunkter i eftermiddags- og aftenstimerne i forskellige perioder over året. Musikeren er sin egen arbejdsgiver, uagtet om hun er selvstændig eller lønmodtager eller fast tilhører ét eller flere orkestre. Det påvirker arbejdsmiljøet i en negativ retning.”

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.