af Henrik Strube

Planerne om en egentlig lægelig klinik specielt for musikere har været længe undervejs. Peder Jest, direktør for Odense Universitetshospital, fortæller, at projektet er ved at forme sig i slutfasen således, at man i Danmark kan tilbyde musikere en specialklinik sommeren 2012.

Odense Universitetshospital forventer at have musikerklinikken klar i sommeren 2012.

Der findes kun én lignende klinik i Europa (Hannover, red.). Men her modtager man kun musikere inden for den klassiske musik, fortæller Peder Jest. Danmark bliver derfor centrum for en europæisk ekspertise på specielle musikermedicinske områder.

Ph.d.-afhandlingerne fra Helene Paarup  og Jesper Hvass Schmidt  (henholdsvis om fysiske skader, bevægeapparatet og høreskader) bliver centrale for klinikken, fordi man her har egenproduceret ekspertise af international betydning.

”Den musikermedicinske klinik tilknyttet Odense Universitetshospital kommer til at samle ekspertise på alle områder, der vedrører musikere,” fortæller direktør Peder Jest.

Vidste du
To tredjedele af kvinderne (63%) og halvdelen af mændene (49%)  blandt klassiske musikere har haft symptomer fra af at spille?

 

Specielle arbejdsforhold

”Den musikermedicinske klinik tilknyttet Odense Universitetshospital kommer til at samle ekspertise på alle områder, der vedrører musikere,” fortæller hospitalsdirektør Peder Jest.

Musikeres arbejdsforhold er på mange måder specielle, og musikeres specifikke arbejdsmedicinske problemer er relativt tyndt samlet og beskrevet.

To tredjedele af kvinderne (63 %) og halvdelen af mændene (49%) blandt klassiske musikere har haft symptomer fra enten nakke, ryg, skuldre, albuer eller hænder i mindst 30 dage i løbet af et år.

Undersøgelsen viser, at klassiske musikere risikerer at få påvirkninger af hørelsen som følge af arbejdet som musikere. 35 % af musikerne klager over hyle-/ringetone for ørerne (tinnitus), mens 30 % klager over lydoverfølsomhed (hyperakuse). Undersøgelser af rytmiske musikeres forhold er på vej, men man kan formode, at resultaterne skulle vise sammen tendens.

Vidste du?
- at 35% af klassiske musikere har problemer med  tinnitus, og 30% klager over lydoverfølsomhed (hyperacusis)?

 

En milepæl

Det er en milepæl for det professionelle musikliv, at der nu etableres en specialklinik med specifik viden om musikeres forhold, forebyggelse, information og behandling.

Den forskningsbaserede viden skal komme musikere til gavn så tidligt som muligt i deres karriere. Således skal det føre til et struktureret og koordineret samarbejde mellem uddannelsesstederne for musikere, universiteter, sundhedsvæsen, klassiske og rytmiske orkestre og ensembler og faglige sammenslutninger. Herunder DMF, som får mulighed for at henvise medlemmer til klinikken.

Center for Musikersundhed finansieres fra basismidler ved Syddansk Universitets og Sundhedsvæsnets i Region Syddanmark, fra offentlige, nationale fonde og private fonde.

Musikere på Herrens mark

Musikere har hidtil været på Herrens mark, når de pådrog sig arbejdsrelaterede skavanker. Det gælder både skader på bevægeapparatet og høreskader. Læs blot vores artikel MUSIKEREN 03/2009 (s. 16). Her fortalte violinisten om sin skulderskade, der invaliderede ham, og om de tre års genoptræning, hvor han måtte løbe fra den ene specialist til den anden og endte hos en klinik for sportsskader, hvor man første gang forstod, hvad det handlede om. Her kunne Nicolaj få hjælp, så han igen kunne komme videre i sin karriere som musiker. I dag, mange smertefulde erfaringer rigere, spiller han i fin form med The Youtube Symphony Orchestra, (www.youtube.com/symphony), der gav koncert i Sidney Opera House.

Der er mange lignende historier om musikere, der har fået problemer med deres hørelse, hvad enten det er høretab, tinnitus eller lydoverfølsomhed, og som må løbe fra Herodes til Pilatus for at få målrettet hjælp. Og selv om vi er kommet et par store skridt videre med behandlingen på diverse kommunikationscentre (tidligere tale-høreinstitutter) og fx House of Hearing, (www.houseofhearing.dk),er der et skridt til et center, der er dedikeret til behandling af musikere.

Med en arbejdsmedicinsk klinik for musikere, som tager hånd om musikeres arbejdsrelaterede problemer, er vi nået et historisk skridt videre.


Links


Cand.med. ph.d. Helene Paarup forsker i musikersundhed.

To forskere fra Syddansk Universitet har gennem de sidste tre år forsket i fysiske skader og høreproblemer hos musikere.

Forskning i nakke, skuldre og rygskader

”Den største ophobning af problemer eller besvær er for musikerne koncentreret omkring nakke, skuldre og øvre ryg,” fortæller Helene Paarup, cand.med., ph.d., som de sidste tre år har forsket i musikeres fysiske skader især på bevægeapparatet.

”Kan vi forebygge forværring, så færre får langvarigt besvær, er vi med til at spare de enkelte musikere for både en del fysiske gener og bekymringer om dårligere arbejdsevne og lavere indtægt. I et større perspektiv kunne forebyggelse være med til at nedbringe sygedagene, mindske behovet for komplicerede behandlinger og forhåbentlig modvirke en brat afslutning på musikerkarrieren,” siger Helene Paarup til MUSIKEREN.

Vidste du?
Flere steder i verden forskes i musikeres arbejdsrelaterede skader. I Danmark leverer vi nu to vigtige, internationalt interessante afhandlinger i musikermedicin?

 

Forskning i høretab og lydfølsomhed

Jesper Hvass, cand.med., ph.d.: ”Der er en sammenhæng mellem, hvor meget og hvor kraftigt man spiller og størrelsen af høretab. Jo højere man spiller, des større høretab. Herudover er der en meget hyppig rapportering af tinnitus (35%) og lydoverfølsomhed (30%) blandt musikerne. Der er ikke sammenhæng mellem høreevnen og disse symptomer. Derfor er symptomerne nok et udtryk for, at øret belastes hårdt. Det er de symptomer, der betyder mest for musikerne. Man lever fint med en moderat hørenedsættelse og endda måske tinnitus, mens lydoverfølsomheden angives som et mere betydningsfuldt problem,” fortæller Jesper Hvass Schmidt.

Links

Du kan læse mere om Helene Paarups undersøgelse her: Fysiske skader på bevægeapparatet

Læs om Jesper Hvass Schmidt ph.d. om musikerhørelse og høreskader  

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.