af Karen Bendix

Få information om facts og regler som ledig på dagpenge, om ledige i uddannelse, om aktivering og at undgå aktivering, om løntilskud og optjeningskrav.

Hvordan er det nu lige med a-kasse, dagpenge og reglerne? Få nogle få retningslinjer her.

Ledig

Når man bliver ledig, skal man straks gå ind på jobcentrets hjemmeside og melde sig ledig. Dermed er man til rådighed for arbejdsmarkedet, og det er man, til man igen bliver afmeldt.

Hvis man er medlem af en a-kasse, kan man få dagpenge, hvis man opfylder nogle specifikke krav:

Du skal:

  1. søge mere end ét job pr. uge – og mindst ét opslået job.
  2. søge fuldtidsstillinger
  3. søge realistiske job
  4. stå til rådighed for arbejdsmarkedet – altså ikke rejse til udlandet, hvis du ikke har ferie.


Ledige i uddannelse

Du kan også vælge at tage en uddannelse i din ledighedsperiode. Det må ikke være en SU-berettiget uddannelse og må kun vare op til 19.99 timer pr. uge. Og uddannelsen skal kvalificere dig til at forbedre dine muligheder for at få job. Men det er ikke et krav, at uddannelsen/kurset skal være kvalificerende inden for dit fag.

A-kassen skal godkende uddannelsen, inden man kan begynde. Vil man gerne have et kursus på 20 timer eller derover kan man vælge 6-ugers kursus for ledige (se www.kurserforledige.com).Det er kurser, der er godkendt til 6-ugers kompetencegivende kurser i aktiveringsperioden.

Artlab begynder at udbyde 6-ugers kurser for ledige musikere og kunstnere fra februar 2013. (www.artlab.dk)


Aktivering

Efter 39 uger på dagpenge skal man aktiveres, hvis man er mellem 30 og 60 – aktiveringstidspunktet afhænger af ens alder.

Se mere her

Aktivering kan være job, uddannelse, coaching, virksomhedspraktik i op til fire uger , når man er på dagpenge.

Når man har gennemført en aktivering, kan der gå op til seks måneder, før man igen skal i minimum to ugers aktivering.

Undgå aktivering

Har man fx som musiker 20 timers ustøttet arbejde i gennemsnit pr. uge i en måned, kan man undgå aktivering. Dvs. hvis man har en del koncerter, en turné el.lign. kan man argumentere for ikke at komme i aktivering.

Hvis man ikke vil aktiveres, kan det derfor være en fordel med et deltidsjob med 20 timer pr. uge i gennemsnit på en måned. I 2013 svarer 1 time til 213,19 kr. Dvs. at hvis du har tjent 4263 kr. i gennemsnit pr. uge i en måned, kan du undgå aktivering.


Løntilskud

Nogle medlemmer får mulighed for at komme i løntilskud hos privat arbejdsgiver, men det kan også være i offentlige job. I løntilskud ved en privat arbejdsgiver skal man have den overenskomstmæssige løn. Ved løntilskud i det offentlige får man løn svarende til ens dagpengesats.

Løntilskuddet som arbejdsgiveren vil få er i 2013:

  • Løntilskud, privat arbejdsgiver             § 63, stk. 2, nr. 3    Kr. pr. time    71,67
  • Løntilskud, privat arbejdsgiver             § 63, stk. 2, nr. 4    Kr. pr. time    104,09
  • Løntilskud, offentlig arbejdsgiver        § 63, stk. 2, nr. 5    Kr. pr. time    138,53
  • Særlig løntilskudsordning, personer over 55 år) § 67 c  Kr. pr. time   108,24

Man kan få løntilskudsjob i op til et år, og så håber man på, at virksomheden vil ansætte personen. Selv om man arbejder fuld tid i et løntilskudsjob, skal man stadig være til rådighed for arbejdsmarkedet. Dvs. skrive ansøgninger plus de andre krav, der stilles til arbejdssøgende. Man kan også få løntilskud i deltid, men kun ved private arbejdsgivere.

For at få ret til løntilskudsjob skal man være ledig i 26 uger.

Da løntilskudsjob gælder for dagpenge, bruger man sin dagpengeperiode på løntilskud. Derfor anbefaler DMF’s a-kasse-buffer, at man tager et halvt år på løntilskud, så man ikke bruger hele sin dagpengeperiode på et løntilskudsjob, der måske ikke giver et fast job sidenhen.


Optjeningskrav

For at optjene ret til dagpenge skal man som fuldtidsforsikret have 1924 timer = 52 uger X 37 timer indenfor tre år.

Som deltidsforsikret er kravet 1258 timer inden for tre år.

Når ens dagpengeret udløber, vil man kunne få en ny dagpengeret på 104 uger, hvis man igen optjener nye 1924 timer eller 1258 timer til beskæftigelseskravet. Ved genoptjening af en dagpengeret, vil man dog ikke kunne gå længere tilbage end datoen for ens sidste indplacering. Dette skyldes, at timerne forud for en indplacering allerede er blevet brugt til at få ret til dagpenge.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.