Gennem interviews med DMF’s medlemmer om dagpengesystemet, supplerende dagpenge og musikeres økonomiske vilkår, er vi stødt på en række dilemmaer. Hvorfor er reglerne som de er, og hvad gør DMF ved dem? DMF's næstformand Erik Damgaard svarer:

"Det giver overhovedet ingen mening," siger DMF's næstformand Erik Damgaard om det faktum at folk er nødt til at droppe deltidsjob for at blive fuldtidsarbejdsløse og få ret til dagpenge.

1) Jobsøgning på dagpenge:

I rådighedsreglerne står der, at man skal søge job, på den måde der er normalt for ens fagområde. Og der ville det være naturligt for musikere at gøre opmærksom på deres kompetencer som musikere gennem de bl.a. deres udgivelser og deres kompetencer som musikere. Men det må de ikke, mens de er på dagpenge, og dermed jobsøgende. Hvordan giver det mening? Hvad vil DMF gøre ved det?

Erik Damgaard:

Musikere må godt gøre opmærksom på deres kompetencer gennem udgivelser, problematikken opstår, når musikeren står som udgiver af et produkt (cd) som markedsføres til salg af musikeren selv, så fremstår musikere som selvstændig. Her er nogle kringlede regler om selvstændigt bierhverv og at kunne stå til rådighed. DMF har sammen med DAF gjort ministeren opmærksom på problemet, og fik det svar, at det ikke er meningen med reglerne, at det skal gå ud over de forkerte, sagen bliver behandlet på embedsmandsplan pt.

2) Supplerende dagpenge:

En musiklærer var ansat på en aftenskole i 38 uger med 8 timer ugentligt og på supplerende dagpenge. Da han kun havde 30 ugers supplerende dagpenge efter den nye lov, blev han nødt til at sige sin stilling op og få fuldtidsdagpenge, da han ellers ville miste retten til at få supplerende dagpenge. Han måtte derfor være fuldtidsarbejdsløs i stedet for at have sig et deltidsjob med supplerende dagpenge, fordi han havde 8 ugers ”for meget arbejde”. Hvordan giver det mening? Er det noget, DMF vil arbejde på at ændre?

Erik Damgaard:

Det giver overhovedet ingen mening, hvilket DMF og DAF ved flere lejligheder har gjort opmærksom på. Det giver heller ingen mening indenfor andre fagområder. Man har tal, der viser, at når 30 ugers begrænsningen nås, så er det 74 % af alle der vælger fulde dagpenge. Der er en dårlig forretning for staten, men svært at få ændret, da de Radikale nægter at røre ved supplerende dagpenge.

3) Frigørelsesattest i forbindelse med supplerende dagpenge:

Flere musikere ansat i musikskoler oplever, at kommunerne ikke vil give dem en frigørelsesattest, som de skal have, i tilfælde af, at de får et fuldtidsjob. Hvis man som musiker fx bliver fastansat to-tre timer om ugen på fx Guldborgsund kommunes musikskoler, vil de ikke give dig en frigørelsesattest, og dermed kan du ikke få supplerende dagpenge. Hvorfor får kommunerne lov til at holde frigivelsesattesterne tæt til kroppen, så musikerne ikke kan tage deltidsarbejde, når de heller ikke kan tilbyde fuldtidsstillinger? Hvad vil DMF gøre ved det?

Erik Damgaard:

Det er en velkendt problematik, der er faktisk ingen danske kommuner der udsteder frigørelsesattester, men det kan de lokale arbejdsgivere (læs musikskoleledere) bare gøre, da det er dem, der er ansvarlige for vikarbudgetterne

4) Musikere til rådighed 24 timer i døgnet

Musikere skal stå til rådighed i døgnets 24 timer, alle ugens dage, mens en HK’er kan nøjes med 7-8 timer i døgnet 5-6 dage om ugen. Det betyder, de stort set ikke kan få selvstændigt bierhverv, hvilket ellers er en form, der netop er oplagt til musikere. Er det rimeligt at musikere skal være ”stavnsbundet”, og at der ikke er ens regler for alle? Og hvad vil DMF gøre ved det?

Erik Damgaard:

Det er et rygte at en musiker skal stå mere til rådighed end en HK’er. Rådighedskravet er ens for alle, dog er det naturligvis sådan, at man må acceptere at musikerarbejde ligger udenfor ”normal” arbejdstid, ligesom fx sygepleje, sosu-området, tjener m.v. Skal man have en såkaldt rådighedsbegrænsning, må man udvide jobsøgningen.

5) Navn på bandbiler:

Nye regler om bandbiler kræver, at orkestrets navn står på bussen. Ofte er den fuld af kostbare instrumenter. Det er almindelig kendt, at det kan være direkte uhensigtsmæssigt at reklamere med at bilen er fuld af dyre sager. Hvordan kommer vi af med den ordning?

Læs mere om ordningen her på dmf.dk

Erik Damgaard:

Det nye er, at der skal stå et cvr.nr., hvis man har et. Der skal kun stå firmanavn, hvis bilen er afgiftsfri, hvilket betyder, at den ikke må bruges til private formål. Den regel komme vi ikke af med.

6) Hjemmesider:

Der er strenge regler for, hvad man som dagpengemodtager kan tillade sig at have af hjemmeside. Hvis man er aktivt jobsøgende må ens hjemmeside kun være cv, og ikke vise sine kompetencer i form af udgivelser eller andre ydelser. Ellers risikerer man at blive  erklæret selvstændig.

Hvorfor må musikere ikke gøre opmærksom på deres kompetencer via en hjemmeside, når de er jobsøgende? Hvad vil DMF gøre ved det?

Erik Damgaard:

Det er en helt tåbelig og ikke særlig nutidig fortolkning af reglerne, hvilket DMF og DAF har gjort ministeren opmærksom på. Man skal dog huske på, at det med hjemmesiden i sig selv ikke er nok til at erklære at folk er selvstændige, men er et af de parametre, der kan tale for at man er det – indholdet af hjemmesiden er også vigtigt.

Det er klart, at hvis indholdet antyder, at man sælger merchandise, cd’ere m.v., så mere end antyder det, at man driver en eller anden form for virksomhed. Fornylig var jeg indblandet i en sag hvor medlemmet også lejede ferieværelser ud, havde tilladelse til tre campingpladser og solgte noget tøj. Den var ret svær at komme uden om.

7) Udgivelser:

Hvis en musiker ønsker, at a-kasseforsikringen skal kunne udløse dagpenge ved ledighed, skal musikere først trække sine udgivelser tilbage fra markedet (fysisk salg, streaming, downloads osv.) Eneste udgivelser fra en musiker på dagpenge er, at der står ”Promotion only” på produktet. Kan det være rigtigt? Hvad gør DMF ved det?

Erik Damgaard:

Det er nok en forenkling af spørgsmålet. Hvis musikeren har haft selvstændig virksomhed, så skal den selvstændige virksomhed nedlægges inden man kan få dagpenge. Der adskiller musikere sig ikke fra andre selvstændige. Hvad der så skal til for at få nedlagt virksomheden beror på den enkelte sag.

Som reglerne er nu, kan man ikke drive en selvstændig virksomhed på 100 procent og så få dagpenge. Men igen, DMF og DAF har i samarbejde med bl.a. forfatterne foreslået, at man laver en nytænkning af hele dagpengesystemet, hvor grænserne mellem selvstændig og lønmodtager brydes ned, så det i højere grad bliver et tidssvarende system.

Men det er en illusion at tro, at man vil kunne bevæge sig ud og ind af en dagpengesituation, finansieret som en kollektiv forsikring, i takt med op- og nedgang i en virksomhed. Det vil uvægerligt blive betragtet som en slags iværksætterstøtte. Det sidste er for så vidt sikkert glimrende, men hører ikke hjemme i arbejdsmarkedspolitikken, men snarer i erhvervspolitik. Jeg tror, det er vigtigt at holde tingene adskilte, selvom det kan være fristende at lægge det hele i en bunke og tage den derfra.

8) Gråzoner i a-kasserne:

Jobsøgende musikere oplever, at de får forskellige muligheder mht. at gøre opmærksom på deres udgivelser og hjemmesider, afhængig af hvilken a-kasse de har.

Hvorfor beror reglerne for musikere på a-kassemedarbejdernes personlige skønsmæssige vurdering? Hvad gør DMF ved det?

Erik Damgaard:

Det beror aldrig på den enkelte medarbejders ”personlige skønsmæssige vurdering”, der er altid tale om en konkret vurdering – hvis en a-kassemedarbejder kan mistænkes for at bringe personlige forhold ind i sagen, må det være et ledelsesspørgsmål i a-kassen og medlemmet har altid klagemuligheden. DMF vil også altid hjælpe sine medlemmer i den konkrete sag.

Der kan være tale om, at forskellige a-kasser tolker visse dele af reglerne forskelligt, men ligegyldigt hvordan de svarer, skal de altid have hjemmel i loven. Hvis der ikke kan findes hjemmel, vil DMF altid hjælpe medlemmet, lige meget hvilken kasse de står i.

Samtidig er det jo vigtigt, at konstatere, at lige meget hvad, så kan man ikke tage medlemmets oplevelser fra dem. Og står medlemmet med den oplevelse, der antydes i spørgsmålet, så er det beklageligt og DMF vil være behjælpelig med at få klarlagt, hvor udfordringen ligger.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.