af Martin Blom Hansen

Løn, pension og arbejdsvilkår er fundamentet i orkestermusikers overenskomst, fortæller faglig sekretær i DMF Steen Jørgensen.

Fastansatte orkestermusikeres overenskomst bliver forhandlet af DMF. Der er tre overordnede emner: Løn, pension og arbejdsvilkår

DMF forhandler overenskomsterne for musikere ansat i symfoniorkestre. Tre overordnede ting er vigtige i de overenskomster, man har som fastansat i et landsdelsorkester: Løn, pension og arbejdsvilkår. 

1.     Løn:

Vi er gået over på ”Ny løn”-systemet og er stillet i udsigt, at man kan få en fornuftig lønudvikling. Det bliver en kamp at skaffe finansiering til det. Der er jo ikke ligefrem løngilde i kommunerne.

2.     Pension:

Pensionsordningerne i landsdelsorkestrene er stadig ikke på højde med de pensionsordninger, der er i statsorkestrene – i DR for eksempel. Der mangler stadig en del, og det er et højt prioriteret område.

3.     Arbejdsvilkår:

Det er vigtigt her at sikre, at man som ansat musiker har en femdages-arbejdsuge i stedet for en seksdagesuge, som tilfældet er nu. Der skal være en bedre afbalancering mellem familieliv og arbejdsliv. Det er et vigtigt område for os. For den enkelte handler det om fleksibilitet og sikkerhed. Og at man for eksempel kan planlægge sin søns konfirmation og være sikker på, at man ikke skal på arbejde.

Vi har en stor mødefrekvens med tillidsmændene i landsdelsorkestrene. Møderne handler om mere end det strengt overenskomstmæssige. Det kan være stort og småt om, hvordan det går i hvert enkelt orkester.

De tre aftalesystemer

I forhold til de store orkestre opererer vi med tre ”aftalesystemer”:

  1. De fastansatte, det vil sige musikere med varig ansættelse.
  2. De ”faste løse” er folk på månedskontrakter - for eksempel barselsvikarer. Her følger man de fastansattes regler i den periode, man er ansat.
  3. De ”løse løse”, som er de timelønnede assistenter. Her er overenskomsten frygtelig dårlig. Det er et problem. Det er også et problem, at freelancemarkedet er blevet mindre. Der bliver mindre orkesterarbejde for freelancemusikerne, og det gør det svært at overleve.
  • Læs om fastansattes overenskomster her:

http://www.dmf.dk/loenogansaettelse/overenskomster/

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.