Hvad må man lave af musik, når man er på dagpenge? Få svar fra DMF’s eksperter Ann-Mari Nostrup fra DMF’s A-kasseService og skatterådgiver Trine Budtz.

Må man komponere, skrive sange og indspille til sig selv eller for andre, og hvornår betragtes man som selvstændig eller lønmodtager? Kontakt DMF, hvis du er i tvivl.

Hvad må man lave af musik, når man er på dagpenge? Må man komponere, skrive sange og indspille til sig selv eller for andre, og hvornår betragtes man som selvstændig eller lønmodtager? Få svar fra DMF’s eksperter Ann-Mari Nostrup fra DMF’s A-kasseService og skatterådgiver Trine Budtz.  

Må jeg komponere musik, mens jeg er på dagpenge?

Der er normalt ingen problemer med at skrive/komponere sin egen musik, som fremføres offentligt. Dvs. man melder sig ind i Koda og modtager sit Koda-vederlag for det.  

Vi taler her ikke om indspilninger, men bare komponerede numre, man selv eller andre spiller live. Man skal oplyse indtægten på dagpengekortet, men den skal ikke omregnes til timer.  

Må jeg komponere sange mod betaling, mens jeg er på dagpenge?

Hvis man komponerer/skriver sange mod betaling, hvilket er en anden situation, kan a-kassen vurdere, om det skal anses for selvstændig virksomhed eller lønarbejde. Det kan være en bestillingsopgave til fx en musical (ren komposition/sangskrivning og efterfølgende benyttelse/offentlig fremførelse mod betaling). Komponisten aftaler honorar for opgaven; opgaven er afgrænset, fx også mht. værkets varighed; der er aftalt deadline for levering mv.   Her bør man kunne anses for lønmodtager, idet man udfører en bestilt opgave mod betaling. Især hvis der tages udgangspunkt i Komponistforeningens vejledende bestillingstariffer. Hvis der afgives rettigheder til bestilleren til videreudnyttelse, kan det dog ikke længere betegnes som ”ren” komposition.  

Må jeg lave bestillingsopgaver, mens jeg er på dagpenge?

Bestillingsopgaver, hvor der både indgår komposition/sangskrivning og produktion af en indspilning, der leveres og afspilles til en forestilling, betragtes oftest som selvstændig virksomhed. Det skyldes, at der må formode, at medgå udgifter til produktionen, som komponisten selv afholder. Det aftalte vederlag dækker derfor mere end betaling for den personlige arbejdsydelse. Der vil her også ofte være honorering af andre musikere eller fx leje af studie. En sådan produktion vil i øvrigt være momspligtig.  

Må jeg indspille musik, mens jeg er på dagpenge?

A-kassen skelner mellem, om det er indspilning uden salg for øje eller med salg for øje. Hvis man indspiller med salg for øje, er man selvstændig, hvilket kan have konsekvenser for dagpengeretten – her anbefales det, at man tager kontakt til DMF’s A-kasseService.

Hvis det er uden salgstanker, så er det promovering, hvilket sidestilles med jobsøgning. Det alene bliver man ikke selvstændig af – og man kan derfor være berettiget til dagpenge. De timer/dage man bruger på selve indspilningen skal dog oplyses på dagpengekortet.  

Må jeg indspille som studiemusiker for andre, mens jeg er på dagpenge?

Hvis man er studiemusiker og får betaling for at medvirke på en indspilning for andre, dvs. hvor man ikke selv står for indspilningen/udgivelsen, anses det for lønarbejde.  

Hvad sker der, hvis jeg overdrager rettighederne til en anden?

Ved overdragelse (salg) af rettighederne til indspilninger til videreudnyttelse i større eller mindre omfang er man selvstændig, mens produktionen af indspilningen foregår. Men når man overdrager rettighederne til 3. part, så bliver man ”købt ud” af at være selvstændig. Dvs. selvstændig virksomhed godkendes normalt som ophørt ved indgåelse af pladekontrakt.

Evt. udbetaling af royalties derefter sammenligner a-kassen med Koda-penge, dvs. at det ikke medfører fradrag af dagpenge.

Svarene er leveret af Ann-Mari Nostrup fra DMF’s A-kasseService / amn@remove-this.dmf.dk og fra DMF’s skatterådgiver Trine Budtz / tb@remove-this.dmf.dk

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.