af Karen Bendix

Musikere lever bl.a. af deres udgivelser. Udgiver man en cd, bliver man betragtet som selvstændig, som ikke står til rådighed for det generelle arbejdsmarked. Og så kan det være nærmest umuligt at modbevise det. Sådan oplever Ida Björg Leisin systemet, efter hun på fjerde år hænger fast i en opslidende sag pga. en cd-udgivelse.

"Som musiker er jeg, ifølge reglerne, til rådighed alle 24 timer i døgnet. Og derfor vil min a-kasse ikke godkende, at jeg sagtens kan være til rådighed over for arbejdsmarkedet, samtidig med at jeg har udgivet en cd og har spillejob af og til," fortæller ida Björg Leisin.

Da musiker og singersongwriter Ida Björg Leisin tog orlov i 2009 fra sin uddannelse på Rytmisk Konservatorium i København for at ”redde verden” med sin musik, vidste hun ikke, hvilken langtrukken og opslidende sag hun skulle igennem med dagpengesystemet.

"I a-kassen mener de, at den cd, vi udgav i 2010 som markedsføringsmateriale, var udgivet med indtjening for øje. Ergo mener de ikke, jeg kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet," siger Ida Björg.

 

”Jeg havde lavet cd’en ”Uden Manual” med mit projekt Genspejl. De penge vi fik ind fra cd’en skulle vi donere til velgørenhedsformål. Og derfor fik vi lavet et cvr-nummer. Med det cvr-nummer og cd-udgivelsen fik jeg stemplet ”selvstændig”. Derudover kiggede de på alt i mit liv, der lugtede af musik – bl.a. mit politiske arbejde i DMF og andet inden for min musikvirksomhed – og brugte det som argumentation for, at jeg måtte være selvstændig som hovedbeskæftigelse. Og så røg jeg ud af dagpengesystemet.”

Sammen med DMF’s a-kasserådgiver Ann-Mari Nostrup og skatterådgiver Trine Budtz prøvede Ida at bevise overfor a-kassen FTF-A, at hun ikke førte selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Men a-kassen vil ikke tro på hende, og det ender i en ankesag.

Afslag pga. ”musiker-regl”

Året efter i 2010 kommer Ida Björg Leisin ud i endnu en tvist med a-kassesystemet:

”Jeg har siden 2005 været med i børneteatergruppen ”Skrubberne”. Vi udgav i markedsføringsøjemed en cd med musikken fra forestillingen, som vi skulle bruge til at sende til potentielle teaterkunder, der ville have forestillingen,” fortæller Ida, der i efteråret 2010 flytter til Aarhus.

Hun har lukket sit firma helt ned, er ikke dømt selvstændig mere i skatteøjemed og har intet arbejde, da hun kommer til Aarhus. Alligevel vil a-kassen ikke godkende hende til dagpenge – og nu pga. den cd hun har udgivet med ”Skrubberne”.

Samtidig får hun et deltidsarbejde som klubmedarbejder, der ligger om eftermiddagen. Og sammen med Trine Budtz og Ann-Mari Nostrup fra DMF søger hun a-kassen om selvstændigt bierhverv, men får afslag herpå, da a-kassen ikke mener, at hun kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet inden for normal arbejdstid, der for musikere er 24 timer i døgnet!

”I a-kassen mener de, at den cd, vi udgav i 2010 som markedsføringsmateriale, var udgivet med indtjening for øje. Ergo mener de ikke, jeg kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, selv hvis vi med Skrubberne kun har 4-5 job pr. år og ikke har solgt cd’er. Så det har som sådan ikke noget at gøre med, om jeg tjener penge eller ej på det, jeg laver. Pointen er, at jeg skal redegøre for, at mit arbejde i Skrubberne ligger uden for normal arbejdstid.

Men som musiker er jeg, ifølge reglerne, til rådighed alle 24 timer i døgnet. Og derfor vil min a-kasse ikke godkende, at jeg sagtens kan være til rådighed over for arbejdsmarkedet, samtidig med at jeg har udgivet en cd og har spillejob af og til. Selv om arbejdstiden på klubben er om eftermiddagen, og vores koncerter med Skrubberne ligger om formiddagen og er fleksible,” fortæller Ida, der har levet af sin deltidsstilling som klubmedarbejder og de spillejob, hun kunne få.  

DMF må stå frem

”Jeg føler mig virkelig uretfærdig behandlet. Både fra a-kassens side, fordi jeg bliver straffet for at gøre en indsats for at kunne klare mig selv. Og fra DMF, fordi de ikke udadtil kæmper mere for musikernes rettigheder i dagpengesystemet. Ann-Mari og Trine fra DMF har været virkelige gode hjælpere og gør fortsat et kæmpe arbejde i sager som min.

Men politikerne må gerne komme mere frem og kæmpe vores sag for bedre dagpengevilkår udadtil. Der er simpelthen ikke ordentlige regler for kunstnere i dagpengesystemet. Og eftersom jeg ikke ser DMF i pressen eller i deres medier gå i brechen for musikeres vilkår i dagpengesystemet, virker det – som medlem – som om de ikke vægter problemet særlig tungt i forhold til fx problematikkerne med ophavsrettigheder,” mener Ida Björg Leisin og fortsætter:

”For mig at se prøver DMF udadtil at tie problemet væk for at holde hånden over nogle medlemmer. Fx er jeg blevet bedt om at gå stille med dørene med min sag, da det kan skade andre musikere, hvis den kommer ud. I stedet burde min sag stå som et godt eksempel på, at dagpengereglerne og reglerne for, hvornår man kan få selvstændigt bierhverv ikke er brugbare i forhold til kunstnere. Og at årsagen til, at man kan få selvstændig bibeskæftigelse, ikke altid handler om de givne regler, men om hvilken a-kassemedarbejder, man taler med," oplever Ida:

"Jeg kender flere musikere, som står i nøjagtig samme situation som jeg, som godt kan få dagpenge og have selvstændig bibeskæftigelse. Jeg har på ingen måde lyst til at stå frem som enkeltperson og råbe op om problemerne med den konsekvens, at mine musiker-kollegaer ender i samme situation som mig og måske oven i købet bliver mødt med krav om tilbagebetaling af dagpenge. Men den uretfærdighed burde DMF som faglig organisation ikke acceptere," mener Ida og fortsætter:

"Måske sker der en masse politisk arbejde i DMF om dagpengeproblematikken. Men det oplever jeg ikke som medlem. Flere andre fagforeninger har dagpengesystemet øverst på dagsordenen lige nu, og dagligt læser man om deres arbejde i aviserne. Men DMF er usynlige i den sammenhæng, selv om det er den største kunstnerorganisation i Danmark. De bliver nødt til at være mere synlige, hvis de ikke vil miste medlemmer.”  

A-kasseskift ingen mulighed

Ida har flere gange tænkt på at skifte a-kasse for at komme ud af kunstner-situationen, da det har været en løsning for flere musiker-kollegaer. Men da hendes ankesag er kommet så højt op i systemet, er hun stadig fanget i sagen. Pt. er hun på barselsorlov og har ikke noget job efterfølgende.  


Kommentarer fra læserne

Marie, 18-01-2013 15:32
Har også tit tænkt på at skifte a-kasse, men kan nogen anbefale en god a-kasse for musikere som ikke er FTF-A?
Simon Stadsholt, 09-01-2013 10:26
Stift a-kasse nu. FTF-A har aldirg væres musikkernes A-kasse. Forstår ikke at DMF bliver ved med at anbefale dem.

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.