af Karen Bendix

Musikeres hjemmeside skal ændres til at være rent cv, mens de er på dagpenge. Musikeres ydelser kan af a-kasserne fortolkes som indtjening - og så mister man dagpengeretten.

Er du på dagpenge må du ikke sælge din musik fra din hjemmeside. Men man kan henvise til et andet site.

Hovedreglen for ledige på dagpenge er, at når du melder dig ledig, må du ikke have en professionel hjemmeside, med henvisning til salg af cd’er eller foredragsvirksomhed eller anden indtjeningskilde. Hjemmesiden må kun indeholde cv og kompetencer.  

  • Hjemmeside med cv = ok
  • Hjemmeside med salg af fx cd’er eller anden indtjening for øje = forbudt.

Dog må man gerne have et link til andet site, hvor musikken er til salg. Det afgørende er, at salget ikke sker direkte fra ens hjemmeside og at man ikke selv er producent.

Ingen professionel hjemmeside på dagpenge

Som selvstændig som bibeskæftigelse må man gerne have hjemmeside som cv.

Man skal være opmærksom på, at der fx ikke skal stå noget om træffetider, så det kan tolkes, som at man ikke står til rådighed for møder med a-kassen mv.
Hvis man er godkendt som selvstændig bibeskæftigelse må man gerne have salg af musik eller andre produkter via sin hjemmeside.

Lønmodtager på dagpenge uden virksomhed må også gerne have en hjemmeside som cv – altså som præsenterer en og viser, hvad man kan, og i hvilke sammenhænge, man arbejder.
Man må dog ikke have en hjemmeside, der er salgsvindue, dvs. kan sammenlignes med en webshop. Kunder må derfor ikke direkte kunne bestille musikerarbejde eller andre personlige ydelser og naturligvis heller ikke købe varer via hjemmesiden.

LÆS OGSÅ: om reglerne for hjemmesider på dmf.dk

Gråzoner

Reglerne for hjemmesider er dog bøjelige afhængige af, hvilken a-kasse man er medlem af, da det er en skønsmæssig vurdering fra a-kassernes side, om man fx får tilladelse til at henvise til tidligere cd-udgivelser, udgivelser på fx iTunes m.m.

Musikere har oplevet, at når deres klagesager over a-kassernes skønsmæssige vurdering er sendt til myndighederne, har myndighederne fået a-kasserne selv til at vurdere sagen – selvom det er a-kassernes vurderinger, der klages over.

Så i stedet for at spørge fagforeningerne, der sidder direkte med viden om medlemmernes situation og problemer til hverdag, går man altså tilbage til a-kassernes skønsmæssige vurderinger, hvilket er paradoksalt.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.