Hvad er kontanthjælp, hvad må jeg på kontanthjælp, kan jeg spille jobs på kontanthjælp og skal jeg sælge min instrumenter for at få kontanthjælp? Få svar på dine spørgsmål.

Man må gerne spille musik, have hjemmesider og salg af cd'er mens man er på kontanthjælp. Men al indtjening modregnes kontanthjælpen.

Hvad er kontanthjælp

Kontanthjælp er en trangsbestemt ydelse, som bliver givet af din kommune, hvis du ikke kan forsørge dig selv gennem andre ydelser.   

En social begivenhed eller et socialt problem er ofte baggrund for, at musikere kommer på kontanthjælp. Det kan være skilsmisse, sygdom, depression, opsigelse eller fyring.  

For at få kontanthjælp skal du opholde dig i Danmark, og du skal kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du er forpligtet til at søge arbejde og deltage i de kurser, du bliver bedt om at deltage i.


Hovedregler for kontanthjælp

I det følgende vil vi belyse, hvordan du søger kontanthjælp, og hvordan du skal forholde dig til diverse regler, mens du modtager kontanthjælp.  

 • Du skal som udgangspunkt stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Du kan ikke opnå selvforsørgelse gennem andre ydelser.
 • Du skal opholde dig i Danmark.
 • Er du gift, indgår din ægtefælles indtægt i jeres samlede forsørgelsesgrundlag.
 • Bor du i egen bolig og har en betydelig friværdi, som du kan bruge, vil du som udgangspunkt ikke være berettiget til kontanthjælp.
 • Har du en formue på mere end 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr., skal du forsørge dig selv og din familie af det overskydende beløb, inden du vil være berettiget til kontanthjælp.  


Sådan får du kontanthjælp:

Du skal henvende dig i dit lokale Jobcenter for at tilmelde dig som jobsøgende. Når du henvender dig til Jobcenteret, skal du gøre opmærksom på, at du gerne vil søge kontanthjælp.

Det er altid en god ide at medbringe din NEM-ID og de seneste lønsedler eller dagpengespecifikationer.

Du vil altid skulle udfylde et skema omkring dine personlige økonomiske forhold. Hvis du på forhånd kender til dine forhold, vil sagsbehandlingen foregå hurtigere.

Denne blanket kan give dig en pejling på de ting, som du bedes oplyse.


Engangshjælp

Da kontanthjælp bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden, kan din kommune udbetale engangshjælp, hvis du i den første måned ikke har penge til at forsørge dig selv og din familie. Det kan fx være tilfældet, hvis du har modtaget SU, som udbetales forud, eller hvis du ikke har kontaktet din kommune den første dag, du var ledig.

Engangshjælp er en skønsmæssig ydelse, hvilket betyder, at din kommune foretager en konkret vurdering om, hvorvidt du er berettiget, og hvor meget du kan få i engangshjælp.


Satser for kontanthjælp:  

Under 25 år:

 • Hjemmeboende – 3.214 kr.
 • Udeboende – 6.660 kr.
 • Gravid og mindst 12 uger henne i graviditeten – 10.335 kr.
 • Med egne børn i hjemmet – 13.732 kr.
 • Hvis du betaler børnebidrag, får du et tillæg oveni hjælpen, der svarer til normalbidraget(børnebidrag) på 1.228 kr.  

Over 25 år:  

 • 10.335 kr.
 • Med forsørgelsespligt – 13.732 kr.  

Satser for engangshjælp:  

 • Under 25 år, udeboende – 5.523 kr.
 • Under 25 år, hjemmeboende – 2.745 kr.
 • Fyldt 25 år – 5.523 kr.  


Arbejde under kontanthjælp

Du må gerne have indtægt, mens du modtager kontanthjælp. Det vil dog blive modregnet i din kontanthjælp.

Du har pligt til at oplyse dine arbejdsindtægter til din kommune. Du skal sende oplysninger i form af lønsedler eller kontrakter, som derefter vil blive modregnet.  

Du skal være opmærksom på, at eventuelle indtægter såsom legater fra DMF, feriegodtgørelse, overskydende skat, m.m., vil blive modregnet kontanthjælpen.

Hvis dine indtægter overstiger den kontanthjælp, du ville være berettiget til, vil du ikke få udbetalt kontanthjælp. Desuden vil den indtægt, som overstiger kontanthjælpen i den pågældende måned, blive modregnet i den efterfølgende måned.

Som udgangspunkt vil du altid blive modregnet for beløbet, du modtager, og ikke de timer, du arbejder.  


Gensidig forsørgerpligt

Når man er gift, har man gensidig forsørgerpligt over for hinanden.

Det betyder, at hvis din ægtefælle har en indtægt, vil den blive medregnet i beregningen for kontanthjælp. Som udgangspunkt beregner man først, hvad I som ægtefæller vil være berettiget til i kontanthjælp – forsørger/ikke forsørger – derefter tager man den indtægt, der er, fra.

Hvis der er et beløb, som løber op til det, I ville være berettiget til i kontanthjælp, vil du få dette udbetalt i kontanthjælp.  

Du har ikke ret til at modtage kontanthjælp, hvis din ægtegælle har indtægt eller formue, som overstiger de konkrete beløbsgrænser.

 • Formuegrænsen er: 20.000 kr.
 • Indtægtsgrænsen for forsørgere er: 27.464 kr.
 • Indtægtsgrænsen for ikke forsørgere er: 20.670 kr.  

Samlevende

Vær opmærksom på, at ovenstående regler om gensidig forsørgerpligt ikke gælder, hvis man blot er samlevende.  


Formue i form af kapitalpensioner

Vær særlig opmærksom på, at formue i form af kapitalpensioner eller tilsvarende kan blive modregnet i din kontanthjælp efter de første seks måneder på kontanthjælp.


                                                   

Andre støttemuligheder på kontanthjælp

Der findes forskellige andre støttemuligheder når man er på kontanthjælp. Det kan få økonomien til at hænge sammen i en periode.

Særlig støtte til høje boligudgifter:

Du har mulighed for at søge om hjælp til dine boligudgifter, hvis du går ned i indtægt.  

Hvis du har været ude for en ændring i dit privatliv og det medfører, at du går ned i indkomst og eventuelt også har forsørgerpligt, har du mulighed for at søge om støtte til særlig høje boligudgifter.

Tilskuddet er meget individuelt, da kommunen kigger på, om du er enlig eller forsørger m.m. Du har også mulighed for at søge tilskuddet, hvis du bor i en ejer- eller andelsbolig, dog med tilbagebetalingspligt.  

Boligsikring/boligstøtte:

Hvis du bor i en lejebolig, har du mulighed for at søge boligstøtte i din kommune.

Tilskuddet er meget individuelt, da kommunen kigger på, om du er enlig eller forsøger, boligens kvadratmeter og indkomst og formue. Du må gerne modtage særlig støtte til høje boligudgifter og boligsikring/boligstøtte samtidig.

Husk altid at informere din kommune, hvis der opstår ændringer i form af stigende indkomst, eller du får en lejer.  

Delvis friplads til daginstitutioner:

Hvis du går ned i indtægt, har du mulighed for at søge friplads til de børn, du forsørger.

Du kan altid henvende dig til din kommune/Borgerservice, og de vil hjælpe dig med at ansøge. De fleste kommuner har også selvbetjening på deres hjemmeside, hvor du kan søge.  

Gæld til det offentlige eller lignende:

Hvis du ikke har mulighed for at afdrage på din gæld, har du mulighed for at søge henstand på betaling. Du kan altid kontakte SKAT og bede om en blanket til dette formål. Hvis du har gæld til et pengeinstitut, har du også mulighed for at søge henstand for en periode. De vil oftest bede om et budgetskema, som de bruger til vurdering af henstand.  

SKAT og beregning:

Nogle gange kan det være en fordel at få tjekket op på din forskudsopgørelse, hvis du har sat beløbet til, hvad du under normale omstændigheder ville tjene.

Kontakt Borgerservice eller DMF's skatterådgivning.

Vær opmærksom på, at hvis man er gift og ikke er berettiget til kontanthjælp grundet formue eller andet, vil det være en god idé at ændre sin forskudsopgørelse, fordi din ægtefælle kan bruge dit personfradrag.


Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.