af Morten Fischer

Musikeren Marie Holbroe Haxthausen er i dag ansat i en forening, som tidligere var hendes egen musikskole. Forskellen i det daglige er ikke så mærkbar, men foreningsmodellen giver Marie et sikkerhedsnet i form af lønmodtagerstatus og dagpengeret.

Marie Holbroe Haxthausen

Marie Holbroe Haxthausen er glad for at arbejde som musikskoleleder i den forening, som hun oprindeligt etablerede som en virksomhed. (Foto: Karolina Zapolska)

Det var ikke en åbenbar interesse for at arbejde med børn, der motiverede Marie Holbroe Haxthausen, da hun startede på konservatoriet (DKDM). ”Jeg har altid været glad for at undervise,” fortæller den i dag 40-årige musiker, som, siden hun dimitterede som AM’er i 2009, har haft sin egen musikskole for 0-6 årige.

”Det var en stor opgave at danne foreningen med vedtægter, bestyrelse og generalforsamlinger, samt ansættelse af leder og undervisere..." Marie Holbroe Haxthausen

 

Belønnes med livsglæde

”Sammenlignet med voksne er børn altid uforudsigelige i deres reaktioner. De er altid spontane, sjove og livlige og kommer med kreative indslag,” fortæller Marie om, hvordan hun får opfyldt sine musikalske ambitioner i samværet med børn. ”Det jeg mister i finmusikalitet, får jeg igen i livsglæde,” slår hun fast.

Startede som selvstændig

Marie har været meget igennem for at finde den bedst mulige virksomhedskonstruktion, der i dag faktisk slet ikke er en virksomhed, men en forening, hvor hun selv er ansat af en bestyrelse bestående af forældre. Men efter konservatoriet var det som selvstændig, at hun etablerede sin egen musikskole, MusMik.

”Jeg kastede mig ud i det og var nok lidt naiv. For der er vildt mange udgifter forbundet med at starte op,” husker Marie. Iværksætterydelsen var afskaffet, og der var jo ingen mulighed for dagpenge som sikkerhedsnet, mindes Marie: ”Det kunne bedre betale sig at sætte sig ned uden at gøre noget,” fornemmede hun. Men med lidt arv og en kæreste med job, var der lidt startkapital og indtægter, der muliggjorde, at projektet kom godt fra start.

"Forældre hjælper med at hænge plakater op, bager kage eller laver et hyggearrangement,” fortæller Marie om det frivillige element i foreningslivet.

 

Virksomhed blev til forening

To år senere fik hun kendskab til en yogaskole, der havde etableret sig som forening, hvilket gav mulighed for at være ansat i foreningen med deraf følgende dagpengeret i de perioder, hvor undervisningen stod stille. Der skulle dog vise sig at være noget slid forbundet med at nedlægge sin virksomhed og overdrage den til en forening, redegør Marie, der i dag er ansat af bestyrelsen som leder og underviser. Bestyrelsen udgøres af forældre til musikskolebørnene.

”Man afgiver suverænitet,” siger Marie, som dog ikke har nogen dårlige oplevelser med foreningslivet.

Frivillig forældreassistance

Fordelene ved at foreningen driver musikskolen er for eksempel dagpengeretten, som træder i kraft i de perioder (fx skoleferier), hvor det ikke er muligt at have et hold kørende. Derudover opmuntrer den frivillige folkelige foreningstanke til netop frivilligt arbejde og involvering fra medlemmerne. ”Jeg har trukket på medlemmerne i forbindelse med at optimere hjemmesiden og lave webmarketing. Men det kan også være, at forældre hjælper med at hænge plakater op, bager kage eller laver et hyggearrangement,” fortæller Marie.

Ejer ikke længere sin musikskole

De potentielle ulemper er, at man, da man ikke længere ejer sin egen musikskole, i yderste konsekvens kan blive afskediget, mens musikskolen fortsætter.

”Man afgiver suverænitet,” siger Marie, som dog ikke har nogen dårlige oplevelser med foreningslivet. Heller ikke begrænsningerne i forhold til at hun personligt ikke længere må sælge undervisningsmateriale og have andre kommercielle aktiviteter, har ifølge Marie været noget problem i forhold til at arbejde som leder og underviser på musikskolen. Det er jo et fravalg, man må tage.

Marie har haft DMF på sidelinjen igennem hele forløbet og rådført sig her - primært i relation til regler inden for a-kassesystemet. ”Det var en stor opgave at danne foreningen med vedtægter, bestyrelse og generalforsamlinger, samt ansættelse af leder og undervisere, men jeg har været glad for den måde, det i dag kører på” konkluderer Marie.

Link

Læs mere om musikskolen MusMik: www.musmik.dk

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.