Når man bor i Danmark og tager arbejde i udlandet, er der nogle skattemæssige forhold, man skal være opmærksom på. Få fem gode råd af DMF’s skatterådgiver, Trine Budtz her!

Udenlandsk indkomst er skattepligtig i Danmark!

  1. Udenlandsk indkomst er også skattepligtig i Danmark, når man bor her. Det gælder, selvom man har betalt skat i arbejdslandet, men man får den danske skat reduceret med betalt udenlandsk skat og i nogle tilfælde kan man få en mere fordelagtig skattelempelse. Man skal lave selvangivelse for udenlandsk indkomst for hvert land, man har arbejdet i eller får løn fra.

  2. Man bør have god dokumentation for arbejdet og indkomsten. Fx ansættelseskontrakt og gerne tilhørende tjenesteplan/turnéplan, og lønsedler til dokumentation af indkomstens størrelse og evt. betalt skat. Hvis man ikke har dokumentation for betalt skat i udlandet, kan man ikke få lempet den danske skat med beløbet.

  3. Hvis man arbejder i udlandet i midlertidig stilling og afstanden til bopælen er for lang til at man kan komme hjem og overnatte, er der mulighed for at få fradrag for kost og logi ved opholdet. Det forudsættes, at arbejdsgiver ikke betaler udgifterne og ikke betaler skattefri godtgørelser til dækning af udgifterne. Der er fastsat standardsatser for fradrag for kost og logi på rejse. Se dem på DMF’s hjemmeside.

  4. Man kan opnå befordringsfradrag, hvis arbejdsgiveren ikke har betalt for befordring. Fradraget beregnes efter de kilometersatser, der gælder for lønmodtagere og altid på baggrund af den normale rute ved kørsel med bil. Dvs. at som lønmodtager får man ikke fradrag for dokumenterede udgifter. Der kan i visse tilfælde gives fradrag for udgiften til fly.

  5. Man kan ikke få fradrag for flere udgifter, end man har tjent løn eller honorar i det enkelte land. Dvs. at den udenlandske indkomst kun kan ”gå i nul”. Hvis man samtidig har betalt skat i landet, kan man ikke få lempelse for den betalte skat i den danske skatteberegning i den situation. Den eneste mulighed for at få skatten i udlandet tilbagebetalt er ved at kontakte arbejdslandet og få lavet en selvangivelse der.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.